You are welcome to our museum!

Start   »   Renginiai   »   NAUJA PARODA ŽEMAIČIŲ MUZIEJUJE „ALKA“

NAUJA PARODA ŽEMAIČIŲ MUZIEJUJE „ALKA“

NAUJA PARODA ŽEMAIČIŲ MUZIEJUJE „ALKA“

     Muziejaus funkcijos – ne vien saugoti, prižiūrėti, eksponuoti jau sukauptų eksponatų lobyną, bet ir kaupti naujus eksponatus. Kasmet muziejaus fondai papildomi reikšmingais, istorinę išliekamąją vertę turinčiais dovanotais ar nupirktais daiktais. 2015 m. į muziejaus rinkinius priimti 1832 eksponatai – archeologijos radiniai, dokumentai, numizmatikos eksponatai, fotografijos, vaizduojamojo ir tautodailės meno darbai.
     Jau tradicija tapo metų pradžioje visuomenei pristatyti per praėjusius metus įsigytus naujus eksponatus, surengiant vertingiausių, įdomiausių, gražiausių, labiausiai atspindinčių muziejaus rinkinius eksponatų parodą.
     Šiemet parengtoje parodoje, kurios kuratorė direktoriaus pavaduotoja – vyriausioji fondų saugotoja Teresė Žulkutė, lankytojai pamatys nuostabias tautodailininko Antano Bernatonio tapytas senas langines, kurios primins Žemaitijos kaimo ekspozicijoje vykusią parodą „Ką papasakojo senosios langinės“. Muziejuje kaupiamą numizmatikos kolekciją papildė medaliai iš ciklo „Lemtingiausi Lietuvos istorijos įvykiai“, o buvusią Lietuvos Respublikos valiutą – litą – primena banknotų ekspozicija. Pasigėrėsite pašto ženklais, Žemaitijos tautodailininkų Prano Dužinsko, Stepono Kamino, Virginijaus Mikuckio, Julijonos Gumuliauskienės, Vincentos Juškevičienės darbais. Archeologijos mėgėjus sudomins kasinėjimų Varniuose radiniai.
     Iki kovo 7 dienos veiksiančioje parodoje eksponuojama nuo Prezidento Antano Smetonos laikų išsaugota Trispalvė, muziejui padovanota Sauliaus Čiučio, XIX a. pradžios atvirutės, nuotraukos, gydytojos Onos Purtokaitės darbo dokumentai ir nemažai kitos įdomios istorinės medžiagos.
    Kviečiame apsilankyti!

 back