You are welcome to our museum!

Start   »   Renginiai   »   PARODA KUNIGUI KANKINIUI P. RACEVIČIUI ATMINTI

PARODA KUNIGUI KANKINIUI P. RACEVIČIUI ATMINTI

     1908 m. gruodžio 15 d. Laukuvos bažnyčios maršalkos Vaclovo ir Emilijos Racevičių šeimoje gimė du sūnūs, tėvų pakrikštyti šv. apaštalų Petro ir Pauliaus vardais.
     Paulius mokėsi Laukuvos pradžios mokykloje, Rietavo gimnazijoje, baigė Kražių „Žiburio” gimnaziją. Atkakliai siekė aukštojo mokslo: 1926 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją, 1929 m. baigė Kauno Metropolijos kunigų seminariją ir tais pačiais metais įstojo į VDU Teologijos-Filosofijos fakulteto Teologijos skyrių ir baigė 1935 06 14. Dar būdamas studentas 1933 m. įšventinamas į kunigus ir skiriamas vikaru į Seredžių, kur dirbo iki 1936 m. Po to buvo paskirtas Šėtos vikaru ir vidurinės mokyklos (valstybinės progimnazijos) kapelionu. 1938 m. kovo mėn. buvo perkeltas į Joniškį. Gimnazijoje dėstė tikybą.
     Kunigas Racevičius buvo labai veiklus, populiarus mokytojas ir ateitininkų vadovas. Buvę Joniškio gimnazijos auklėtiniai visi kaip vienas pabrėžia nuoširdų jo bendravimo būdą, skleidusį atvirumo ir paprastumo dvasią. Jo veiklumas, pasiaukojimas, darbštumas ir ganytojiška veikla buvo nepaprastai glaudžiai susijusi su gimnazistais, ateitininkų bei religinio lavinimo būrelio nariais. Buvę gimnazistai atmena kun. Paulių buvus nedidelio ūgio, simpatišką, judrų, guvų, linksmą, vis besišypsantį, komunikabilų ir be galo paprastą. „Išoriškai jis buvo visai nekunigiškas, jokio atsainumo ar pasipūtimo“. Jis mokėjo išklausyti, mokėjo paguosti, mylėjo visus žmones, todėl ir jį visi mylėjo. Jis gerbė kiekvieną žmogų, Šio kunigo atminimas dar gyvas jo mokinių ir giminių tarpe.
     Kunigas Paulius Racevičius žiauriai nužudytas netoli Joniškio 1941 m. birželio 27 d. kartu su Joniškio bažnyčios patarnautoju Vladu Kaseliu. Abu palaidoti Joniškio bažnyčios šventoriuje. Kun. P. Racevičius įtrauktas į Bažnyčios Martirologą (kankinių sąrašą).

Parodoje panaudota:
Žemaičių vyskupystės muziejaus Vaizdo archyvo medžiaga,
Anicetos Liutkevičienės ir Lino Racevičiaus asmeninių archyvų fotografijos.

Paroda veiks iki 2018-09-01.

 back