You are welcome to our museum!

Start   »   Renginiai   »   PARODA „RETI ŠVENTIEJI“

PARODA „RETI ŠVENTIEJI“

PARODA „RETI ŠVENTIEJI“

     2016 m. liepos 5 d. 16 val. kviečiame į Žemaičių vyskupystės muziejų (S. Daukanto g. 6, Varniai), kur bus atidaroma nauja paroda „Reti šventieji“. Pristatymo metu Šiaulių dramos teatro aktorius Vladas Baranauskas skaitys ištraukas iš vyskupo Motiejaus Valančiaus „Šventųjų gyvenimai“.

     Pasak iškilaus dvasininko Antano Miluko, „Šventasis vadinasi tas, kurs gyvendamas šioje pasaulėje, išsižadėjo visko ant svieto, pildė Dievo valią ir užlaikė jo prisakymus. Vienas praliejo savo kraują už šv. Tikėjimą, kitas mėtavojo tyruose, trečias paniekinęs visokias linksmybes ir raskažius, rūpinosi tik apie dūšios išganymą. Potam visi mirė ir gavo dangų. Mirdami paliko brolius, seseris, prietelius ir geradėjus, su kuriais buvo surišti ryšiu kūno ir dvasios. Ta meilė, su kuria mylėjo artymą ant žemės, tebėra ir danguje. Negali būti, kad šventieji užmirštų mumis ir pamestų. Ir vėl šventasis trokšta žmogaus išganymo teip, kaip velnias geidžia jo prapulties. Tokiu būdu ir yra draugystė tarpu žmonių ir tarpu išrinktųjų. Mes meldžiamės prie jų, jie meldžiasi už mus.“
     Gausus muziejaus Varniuose filokartijos rinkinys padiktavo naują temą – pristatyti šventuosius, kurie šiandien nelabai „madingi“, tačiau kadais žmonės juos puikiai „pažinojo“ – meldėsi, prašė užtarimo, globos, apsaugos. Iki mūsų dienų bažnyčiuose, puošniuose relikvijoriuose saugomos retų šventųjų relikvijos. Ilgainiui tie šventieji tarsi tapo bevardžiais ir jų pačių istorijos vis mažiau ką bedomina. Ir vis dėlto krikščioniškoji Europa neįsivaizduoja savo kasdieninio gyvenimo be šventųjų: jų įtaka jaučiama valstybių politiniame, socialiniame gyvenime.
     Lietuviams šventuosius išsamiausiai pristatė garsus Renesanso pamokslininkas jėzuitas Petras Skarga (knygoje „Šventųjų gyvenimai“ – „Żywoty świętych“, 1579). Vėliau, jau lietuviškai, šventųjų gyvenimų aprašymus žemaičiai ir lietuviai gavo iš vyskupo Motiejaus Valančiaus plunksnos rankų. Nuo pat krikšto tiek žmones, tiek ir valstybes lydi šventųjų gyvenimo istorijos, įtakojančios vienus ar kitus sprendimus, poelgius, dažniausiai to sąmoningai ir nesuvokiant. Vienų šventųjų globą mes gauname su krikštu, o kiti ateina pas mus, kai to labiausiai reikia.
     Žemaičių vyskupystės muziejaus surengtoje parodoje pristatomi retesni šventieji ne tik dėl maldingumo į juos tradicijos, bet ir autorystės ar leidybiniu požiūriu.
     Parodoje eksponuojame kunigo Juozapo Stankevičiaus albumo išskirtinius senus, XVII a., retus lietuvių grafikų, V. Valatkos, kolekcininko Algimanto Urbono rinkinio bei pavienių pateikėjų dovanotus paveikslėlius. Parodą papildo 6 tapybos darbai, pasiskolinti iš muziejaus vaizduojamojo meno rinkinio Telšiuose.
    Paroda veiks iki spalio mėn. Maloniai kviečiame joje apsilankyti, o ypač – pristatymo renginyje.

Jurgita Gustytė-Ivinskienė
Vyr. muziejininkė-bibliotekininkė

 back