Start   »   Spotlight

Spotlight

Year:
Piešinys „Koplytėlė prie Biržuvėnų“
Piešinys „Koplytėlė prie Biržuvėnų“

Dailininkas Juzefas Perkovskis. ŽAM GEK 31.678/2. Popierius, pieštukas. 28,6x19,5 cm.

 J. Perkovskis – profesionalus dailininkas, Žemaitijos meno tyrinėtojas, kultūros paveldo fiksuotojas, paskutinysis Džiuginėnų dvaro savininkas. Gausiausia dailininko J. Perkovskio darbų dalis – piešiniai ir eskizai su rašytinėmis pastabomis apie žemaičių ornamento ypatumus. Eskiziniuose piešiniuose fiksuotos Telšių apylinkių bažnyčios, varpinės, sinagogos, malūnai, gyvenamieji namai, ūkiniai pastatai ir atskiros jų detalės. Itin daug dėmesio skirta koplytėlėms, koplytstulpiams, kryžiams ir jų puošybai. Beveik ant visų piešinių yra užrašęs išsamią metriką

Parengė Raimondas Petrikas
© Žemaičių muziejus „Alka“

50 litų moneta, skirta Žemaitijos krikšto 600 metų sukakčiai 50 litų moneta, skirta Žemaitijos krikšto 600 metų sukakčiai
50 litų moneta, skirta Žemaitijos krikšto 600 metų sukakčiai

ŽAM GEK 39.571/1. Sidabras Ag 925.  Skersmuo – 38,61 mm. Masė – 28,28 g. Kokybė – proof. Monetos briaunoje užrašyta CONVERSIO CHRISTIANA SAMOGITIAE MCDXIII (liet. krikščioniškas Žemaitijos atsivertimas 1413 metai).
Monetos dailininkas - Petras Repšys
Tiražas 3 000 vnt.
Išleista 2013 m.
Moneta nukaldinta UAB „Lietuvos monetų kalykla".

Monetos averso centre – stilizuotas Lietuvos Respublikos herbas Vytis, kurio viršuje užrašyta – LIETUVA, apačioje monetos nominalas – 50 LITŲ, įspaustas UAB „Lietuvos monetų kalykla“ logotipas.
Monetos reverso centre meninėmis priemonėmis pavaizduotas simbolinis krikšto fragmentas, kurį juosia užrašai ŽEMAITIJOS KRIKŠTAS, 600.

Monetos lankstinukas


Parengė Teresė Žulkutė ir Raimondas Petrikas
© Žemaičių muziejus „Alka“

Plakatas „Lurdo švč. Marija“
Plakatas „Lurdo švč. Marija“

ŽAM GEK 21.167, D-1115. Popierius, spaudinys. 49,5x34,1 cm.

Mėnesinio religinio žurnalo „Lurdas“, leisto 1936 – 1940 m., priedas, spausdintas „Rašto“ spaustuvėje Kaune, pagal dailininko L. Blondin piešinį.

 

Parengė Daiva Lukšienė
© Žemaičių muziejus „Alka“

Telšių (Žemaičių) vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus raštas Nr. 1778
Telšių (Žemaičių) vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus raštas Nr. 1778

ŽAM GEK 39.098. Popierius, rankraštis, antspaudas su užrašu „MATHIAS EPPUS SAMOG.“, 2 l., lotynų k., 22x35,4 cm.

Raštas rašytas 1868 09 10 d. Kaune. Juo skelbiama, kad Kretingos parapijos bažnyčioje viešam ir nuoširdžiam pagarbinimui išstatyta relikvija, kurią sudaro šv. Klemenso ir šv. Kazimiero kaulai, patalpinti metalinėje dėžutėje stikliniu priekiu. Relikviją leidžiama išstatyti bet kurią šventą dieną, o pagarbinusiems ir maldingai pabučiavusiems suteikiama 40 dienų atlaidų.

Parengė Raimondas Petrikas
© Žemaičių muziejus „Alka“


 back