Darbuotojų straipsniai

     Žemaičių muziejaus „Alka“ darbuotojams straipsnių rašymas yra viena iš planuojamų metinių veiklų. Muziejininkai kasmet parengia spaudai nuo kelių iki keliasdešimties straipsnių įvairiomis temomis, o virtualioje erdvėje paskelbiamas dar didesnis skaičius tekstų – renginių, parodų, rinkinių, įdomių eksponatų aprašymų, įvairiausių pranešimų bei žinučių.

2017 metai

R. Bartkienė. Platelių dvaro valdytojų grafų Šuazelių (de Choiseul-Gouffier) šeimos archyvas Žemaičių muziejuje „Alka // Lietuvos muziejų rinkiniai. Nr. 15. 2016. P. 67–75.
A. Kavaliauskas. Senosios žemaičių kultūros lokaliniai variantai // Kalvotoji Žemaitija. 2017 01 03. Nr. 1.
V. Rimkuvienė. Kaip seniau skalbdavo ir lygindavo // Kalvotoji Žemaitija. 2017 01 10. Nr. 3. P. 10.
J. Gustytė-Ivinskienė. „Gerontologijos pamokos pagal tėvą Stanislovą“ // Kalvotoji Žemaitija. 2017 03 21. Nr. 23. P. 9.
J. Gustytė-Ivinskienė. Varnių kunigų seminarijos dėstytojai. Otonas Praniauskas // Kalvotoji Žemaitija. 2017 03 25.
A. Būdvytienė. Senųjų Varnių šv. Aleksandro bažnyčioje XIX a. pab. – XXI a. dirbę kunigai // Voruta. 2017 03 30.
R. Bartkienė. Platelių dvaro istoriniai tyrimai tęsiami. Muziejuje „Alka“ apsilankė svečias iš Prancūzijos // Telšių žinios. 2017 04 07. Nr. 28. P. 6.
R. Petrikas. Vieno eksponato istorija: velykinės išpažinties kortelė // Kalvotoji Žemaitija. 2017 04 15. Nr. 30. P. 8.

2016 metai
A. Stančienė. Nuo mūzų šventovės iki Žemaičių muziejaus „Alka“ // Kalvotoji Žemaitija. 2016 01 16. Nr. 4.
A. Būdvytienė. Minime Motiejaus Valančiaus gimimo sukaktį // Penktadienio žemaitis. 2016 02 12. Nr. 6. P. 6, 11.
A. Būdvytienė. Vyskupas Motiejus Valančius ir jo epocha // XXI amžius. 2016 02 12. Nr. 6.
T. Žulkutė. Žemaičių muziejaus „Alka“ 2015 metais įsigyti eksponatai // Kalvotoji Žemaitija. 2016 02 13. Nr. 12. P. 6.
J. Gustytė-Ivinskienė. Dvasininkas, kilniai pasielgęs vardan Lietuvos // Kalvotoji Žemaitija. 2016 02 13. Nr. 12. P. 8.
M. Petrauskienė. Muzikinės kultūros ąžuolui Albinui Jasenauskui – 130 metų // Kalvotoji Žemaitija. 2016 03 08. Nr. 18. P. 8.
J. Gustytė-Ivinskienė. Jok, šventas Jurgi, per mūsų laukus // Kalvotoji Žemaitija. 2016 04 23. Nr. 30. P. 8.
R. Petrikas. Kelmės krašto sūnus – muzikas Domas Andrulis (1896–1973) // Kelmiškiams. 2016 05 10. Nr. 34. P. 2.
R. Petrikas. Muziką Domą Andrulį (1896–1973) prisimenant // Kalvotoji Žemaitija. 2016 05 17. Nr. 37. P. 9.
J. Gustytė-Ivinskienė. „Brangus kiekvienas žuvusysis...“ // Kalvotoji Žemaitija. 2016 05 21. Nr. 38.
A. Būdvytienė. Kun. P. Racevičius: „Visuomet pasuksiu ten, kur pušynai ošia,  kur širdys myli...“ // www.bernardinai.lt 2016 05 23.
M. Petrauskienė. Žemaičių muziejaus „Alka“ fotografijų fondo apžvalga // A. Beresnevičius. Žemaitijos krašto skaudžios praeities įamžinimas. 2016 m.
M. Petrauskienė. Metraštininko, fotografo darbai saugomi Žemaičių muziejuje „Alka // A. Beresnevičius. Žemaitijos krašto skaudžios praeities įamžinimas. 2016 m.
J. Gustytė-Ivinskienė. Propagandos verpetuose // Kalvotoji Žemaitija. 2016 06 04. Nr. 42.
E. Spudytė. Durbės mūšis // Kalvotoji Žemaitija. 2016 06 28. Nr. 49.
J. Gustytė-Ivinskienė. Reti šventieji // Kalvotoji Žemaitija. 2016 07 02. Nr. 50.
A. Ivinskis. Parodą „Reti šventieji“ sutikus // Kalvotoji Žemaitija. 2016 07 23. Nr. 56.
A. Ivinskis. Bajoras iš Drobūkščių – Lietuvos filosofijos pirmeivis // Kalvotoji Žemaitija. 2016 08 13. Nr. 62. P. 8, 9.
L. Norvaišienė. Duonos kepimas – moters pareiga ir garbė // Kalvotoji Žemaitija. 2016 09 10. Nr. 69.
M. Petrauskienė. Žemaičių muziejus „Alka“ įsigijo unikalių eksponatų // Kalvotoji Žemaitija. 2016 09 20. Nr. 72.
A. Būdvytienė. Giedraičių giminės kelias: nuo gimtinės Giedraičiuose iki Varnių // Telšių žinios. 2016 10 14. Nr. 81.
I. Kontautienė. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui artėjant // Kalvotoji Žemaitija. 2016 10 25. Nr. 82. P. 9.
D. Karalienė. Kraštotyra – pomėgis ir gyvenimo būdas // Kalvotoji Žemaitija. 2016 10 29. Nr. 83.
A. Ivinskis, I. Ramaneckienė. Dievo Tarnas kunigas Ignacas Dionyzas Štachas. Jo beatifikacijos bylos pradėjimo Šiaulių vyskupijoje proga // Kalvotoji Žemaitija. 2016 10 29. Nr. 83.
V. Baltacienė. Žemaičių muziejaus „Alka“ biblioteka // Kalvotoji Žemaitija. 2016 11 14. Nr. 87.
I. Kontautienė. Justino Staugaičio – dvasininko, politiko ir kultūros veikėjo – pėdsakai Telšių žemėje // Kalvotoji Žemaitija. 2016 11 19. Nr. 88.
D. Karalienė. Kraštotyra – pomėgis ir gyvenimo būdas // Žemaičių saulutė. 2016 11 22. Nr. 17. P. 3.
D. Lukšienė. Senosios grafikos perlai iš Žemaitijos dvarų paveldo // Kalvotoji Žemaitija. 2016 12 17. Nr. 96. P. 8, 9.
L. Norvaišienė. Žemaičių muziejuje „Alka“ – šiemet restauruoti eksponatai // Telšių žinios. 2016 12 13. Nr. 97.
S. Drimbienė. Atbėga elnias devyniaragis... // Kalvotoji Žemaitija. 2016 12 23. Nr. 98. P. 8.
M. Petrauskienė, J. Norkevičius. Pedagogas paliko muziejines vertybes // Tautotyros metraštis, t. 6, 2016. P. 233–241.
2015 metai
R. Petrikas. Muziejus kviečia apžiūrėti parodą. Penktadienio žemaitis. 2015 04 10 Nr. 15. P. 6.
R. Petrikas. Žingsniai į laisvę. Kalvotoji Žemaitija. 2015 04 11. Nr. 28. P. 4.
R. Petrikas. Muziejuje veikia paroda „Žingsniai į laisvę“. Telšių žinios. 2015 04 17. Nr. 29. P. 10.
L. Norvaišienė. Pasilinksminimai senojoje Žemaitijoje. Kalvotoji Žemaitija. 2015 05 26. Nr. 40.
V. Kanapackytė. Žemaitiškumą atspindintys paveldo objektai. Kalvotoji Žemaitija. 2015 06 30. Nr. 50.
D. Karalienė. Nauja archeologijos ekspozicija Žemaičių „Alkos“ muziejuje. Kalvotoji Žemaitija. 2015 07 14 d. Nr. 53. P. 6.
A. Stančienė. Nuo mūzų šventovės iki Žemaičių muziejaus „Alka“. Telšių žinios. 2015 07 31.
M. Petrauskienė. Zenono Norvaišo sukauptos muziejinės vertybės veda „Pažinimo takais“. Kalvotoji Žemaitija. 2015 09 15. Nr. 70.
D. Lukšienė. Kunigaikščių Oginskių paveldo pėdsakais. Kalvotoji Žemaitija. 2015 10 20. Nr. 80. P. 7.
L. Norvaišienė. Aplankykite muziejų neišeidami iš namų. Telšių žinios. 2015 11 17. Nr. 90. P. 6.
V. Rimkuvienė. Žemaičių „Alkos“ muziejaus etninės kultūros rinkiniai: rankšluosčiai ir rankšluostinės. Kalvotoji Žemaitija. 2015 12 05. Nr. 93. P. 6.
R. Bartkienė. Seno fotografijų albumo pasakojimas. Kalvotoji Žemaitija. 2015 12 31. Nr. 99. P. 8.

 

 atgal