Pradžia   »   Naujienos   »   2016 METŲ KALENDORIUS

2016 METŲ KALENDORIUS

     Jau išleistas ketvirtasis kalendorius, skirtas Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui. Jo vyraujanti tema – koplytėlės ir koplytstulpiai. Sudarytoja – muziejaus direktorė Elvyra Spudytė.

    2016 m. kalendoriaus lapuose publikuojama maža dalelytė Plungėje gyvenančio metraštininko Alfonso Beresnevičiaus 1995 m. „Alkos“ muziejui padovanotos fotografijų kolekcijos su Plungės rajone užfiksuotomis koplytėlėmis ir kolytstulpiais. Kitoje kalendoriaus lapo pusėje pateikiamas to mėnesio žymesnio šventojo aprašas ir liaudies meistro sukurto šventojo skulptūros atvaizdas. Po atmintinų ir šventinių dienų sąrašo pateikiami kiekvieno mėnesio Telšių rajono bažnyčiose vykstančių atlaidų sąrašai, neįvardijant tikslios dienos, nes atlaidų mėnesio diena yra kintanti.

     Kalendoriaus pristatymas įvyks 2015 m. spalio 28 d. 17.30 val. Ramintos Šukytės koncerto metu.

    Kalendorių galima įsigyti Žemaičių muziejuje „Alka“ Telšiuose ir Žemaičių vyskupystės muziejuje Varniuose. Kaina 4 eurai.

 atgal