Pradžia   »   Naujienos   »   2017-ŲJŲ METŲ KALENDORIUS

2017-ŲJŲ METŲ KALENDORIUS

2017-ŲJŲ METŲ KALENDORIUS

    Žemaičių muziejus „Alka“ išleido Žemaičių vyskupystės jubiliejui skirtą 2017-ųjų metų kalendorių. Jo sudarytoja – muziejaus direktorė Elvyra Spudytė, fotografas – Romualdas Eitkevičius. Muziejus, išleisdamas šį kalendorių, pratęsė 2008 metais pradėtą sieninių kalendorių tradiciją.
   2017 m. sukanka 600 metų Žemaičių vyskupystės įsteigimui. Kalendoriaus lapuose iš kiekvieno dekanato pristatoma po vieną bažnyčią ir jos centrinį altorių, trumpai pateikiama tos bažnyčios istorija.
     Naujajame kalendoriuje kiekvienam mėnesiui tenka viena Telšių vyskupijos dekanato bažnyčia ir jos centrinis altorius. Galite pamatyti: Telšių Šv. Antano Paduviečio katedrą, Leckavos Šv. Lauryno bažnyčią, Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčią, Kruopių Šv. Onos bažnyčią, Kretingos, Judrėnų, Žemaičių Kalvarijos, Švėkšnos, Šilalės, Rietavo ir kitas Žemaitijos bažnyčias.
     2017-ųjų kalendorių jau galima įsigyti muziejaus „Alka“ kasoje, Žemaičių vyskupystės muziejuje Varniuose bei renginių metu. Jo kaina – 3 Eur. Leidinio tiražas – 400 egzempliorių.
     Dalis informacijos kalendoriuje yra išversta į anglų kalbą.

 atgal