DĖMESIO! Nuo 2020 m. rugsėjo 14 d. muziejus UŽSIDARĖ REKONSTRUKCIJAI. Tačiau kviečiame lankytis Žemaitijos kaimo ekspozicijoje (Malūno g. 5, Telšiuose).

Pradžia   »   Naujienos   »   ERASMUS+ KULTŪRINIO PAVELDO SUVOKIMAS PER AMATUS

ERASMUS+ KULTŪRINIO PAVELDO SUVOKIMAS PER AMATUS

     Trečiojo susitikimo su Kroatijos, Suomijos, Slovėnijos organizacijų atstovais Žemaičių muziejuje „Alka“ metu kalbėjomės tema: „Neformalus suaugusiųjų švietimo kokybės gerinimas, edukatorių įgūdžių tobulinimas, žinių perdavimas ir bendravimas su besimokančiais bei kultūrinio paveldo naudojimas“.
      Kroatijos, Suomijos ir Slovėnijos mokymo įstaigose mokytojai savo žinias perduoda formaliomis priemonėmis. Tuo tarpu, šiuolaikinio muziejinio ugdymo istorija Lietuvoje prasidėjo tik 1996 m. Lietuvos kultūros ministerijai ir Lietuvos kultūros darbuotojų plėtros centrui ta tema suorganizavus seminarą. Lietuvos muziejų edukacines programas rėmė atviros Lietuvos fondas, o nuo 1997 m. švietimo skyriaus iniciatyva muziejai kūrė atskirus švietimo centrus, teikdami galimybes dirbti su bet kokio amžiaus mokiniais, rengdami programas, atlikdami lankytojų sociologinius tyrimus, diegdami šiuolaikines viešųjų ryšių sistemas, bendradarbiaudami su mokytojų rengimo centrais, švietimo įstaigomis. Daugelį metų buvo kalbama apie specializuotų skyrių sukūrimą nacionaliniuose ir respublikiniuose muziejuose bei savivaldybių muziejus žmonėms, atsakingiems už švietimo veiklą. Išsami duomenų analizė parodė, kad nacionaliniuose muziejuose buvo įsteigti tik specializuoti švietimo skyriai. Respublikiniams ir savivaldybių muziejams edukacinė funkcija buvo paskirta ekskursijoms, viešiesiems ryšiams, parodų ir lankytojų, turizmo skyriams. Švietimo veiklos organizavimas nebuvo vienintelis ir svarbiausias šių skyrių uždavinys, todėl visi muziejaus darbuotojai buvo įtraukti į programų kūrimą ir įgyvendinimą. Pačios pirmosios edukacinės programos pradėtos įgyvendinti nuo 2004 m. Žemaitijos kaimo ekspozicijoje. Kaip tuo metu vedėju dirbęs Gediminas Šatkauskas įvardijo: „tai buvo du sėkmingai vykdomi ir kasmet finansuojami edukaciniai projektai: projektas, propoguojantis senuosius žemaičių amatus – „Tradicijos ir šiandiena: senųjų žemaičių amatų integravimas į rajonų mokyklų technologijų disciplinų programą“ ir projektas, padedantis spręsti vaikų užimtumo problemą, įvairinantis mokinių popamokinę veiklą, – „Mokykla be pamokų: arklių priežiūros ir kalvystės pradžiamokslis Žemaitijos kaimo muziejuje“. Edukacinės veiklos Žemaičių muziejuje „Alka“ pradėtos vykdyti nuo 2010 m. Pirmosios edukacinės programos buvo skirtos tik moksleiviams, tačiau nuo 2014 m. Žemaičių muziejus „Alka“ pradėjo plėsti edukacinę veiklą ir kurti programas suaugusiems ir specialiųjų poreikių lankytojams. Buvo pastebėta, jog suaugusieji visada rinkosi „Piešimo ant stiklo“ (eduk.V. Paulauskas) ir „Draugystės juostelė“ (eduk.S. Udovičienė) edukacinius užsiėmimus. Projekto metu, atliktos apklausos duomenimis, kurioje dalyvavo 25 lankytojai iš Vilniaus, Kauno, Tauragės, Plungės, moterų, vyrų ir mokinių amžiaus grupėje nuo 10 iki 45, visi atsiliepimai apie edukacijas vykdomas Žemaičių muziejuje „Alka“, buvo teigiami. Vienas tokių apie edukaciją „Piešimas ant stiklo: „ Pirmą kartą dalyvavome edukacinėje programoje „Piešimas ant stiklo“. Mokytojas nerealus, labai įkvepianti atmosfera. O dar graži sodybos aplinka atvėrė fantazijos gelmes. Unikali sodybos aplinka priminė tik istorijos knygose skaitytą praeitį“. Kelmės samariečių šeimų stovyklos vadovė taip atsiliepė apie „Gyvybės medžio“ edukaciją: „Žemaitijos kaimo ekspozicija − unikali, buvo smagu sužinoti išsamiau apie mūsų protėvių gyvenimą. Patiko dalyvauti edukacijoje, šias žinias panaudosiu ne tik sau, bet ir mokykloje, o mokinius dar ne kartą atvešiu įdomiai ir unikaliai pažinčiai“. Trečiojo susitikimo metu, Erasmus+ projekto dalyviai galėjo stebėti Žemaičių muziejuje „Alka“ vykstančią edukaciją „Piešimas ant stiklo“, kurioje dalyvavo 8-os klasės mokiniai iš Vilniaus. Skirtingų šalių atstovus nustebino ir tai, jog į edukaciją atvyko mokiniai iš sostinės. Antros dienos programoje kiekvienos organizacijos atstovai pristatė žinių perdavimą ir bendravimą su besimokančiais bei kultūrinio paveldo panaudojimą edukacijų ir mokymų metu. Projekto dalyviai, kartu su edukatore Salomėja Udovičienė išbandė edukaciją „Draugystės juostelė“, apžiūrėjo autentiškus Žemaitijos kaimo pastatus, angliškojo tipo malūną, simbolines kapinaites.
     Šiuo metu, Žemaičių muziejuje „Alka“, Žemaitijos kaimo ekspozicijoje ir Žemaičių vyskupystės muziejuje galima pasirinkti 44 edukacines programos, iš kurių, 9 programas galima užsisakyti kultūros paso sistemoje. Edukacijas veda 15 muziejininkų, jas kuria ir įgyvendina kiekvienas skyriaus specialistas. Pirmiausia, muziejaus specialistai analizuoja, kas galėtų sudominti lankytoją, ryšius su eksponatais, kurie turi atitikti muziejaus specifiką ir jo pobūdį. Antra, edukacinės programos temą diktuoja muziejaus eksponatas ar paroda. Muziejaus specialistas − edukatorius turi turėti aukštąjį istorijos, etnologijos, edukologijos, archeologijos, dailės ar turizmo srities išsilavinimą. Be to, edukatoriai, siunčiami į įvairius kursus, seminarus, mokymus, lankosi konferencijose, profesinių muziejininkystės, administracinių gebėjimų ugdymo, informacinių technologijų ir kalbų įgūdžių tobulinimo seminaruose. Po seminarų, konferencijų muziejaus specialistai turi galimybę išplėsti edukacinių užsiėmimų tinklą, siūlydami įvairiausias temas ekskursijoms, paskaitoms, kūrybinėms dirbtuvėms visoms amžiaus grupėms, edukaciniems užsiėmimams įgyvendinti. Bendradarbiaujama su Lietuvos muziejų asociacija, Telšių švietimo centru, dalinamasi gerąja patirtimi su „Lietuvos jūrų muziejaus“, „Žemaičių dailės“, Šiaulių „Aušros“ muziejų specialistais. Kaip sako Lietuvos muziejų asociacijos direktorius Raimundas Balza: „Sėkmė lydi tuos, kurie nuolat mokosi, atnaujina žinias ir semiasi naujų. Muziejai irgi pasirinko tokį kelią“.
     Apibendrinant, reiktų akcentuoti, jog Telšių miestas − turtingas kultūros paveldo objektais, kurie vis dažniau tampa unikalia mokymosi ir žinių perdavimo aplinka, tačiau, būtina pabrėžti, jog vis dar trūksta valstybinio, sistemingo požiūrio į muziejų išteklių naudojimą mokymo(si) procese, Lietuvos, o ypač regioniniuose muziejuose. Šiuolaikinė visuomenė laukia neeilinių parodų, aktyvių edukacinių, specialiųjų poreikių lankytojams skirtų programų, naujų kultūros, istorijos ir kitų vertybių pristatymo formų.

Ajida Stančienė, muziejininkė ekskursijų vadovė

Trečias susitikimas Žemaičių muziejuje „Alka“Projekto dalyviai stebi edukaciją „Piešimas ant stiklo“
Žemaičių muziejuje „Alka“Žemaitijos kaimo ekspozicijoje projekto dalyviai dalyvauja edukacijoje „Draugystės juostelė“. Edukatorė S. Udovičienė

 

 atgal