Pradžia   »   Naujienos   »   NAUJA KNYGA „TELŠIŲ VYSKUPIJA“

NAUJA KNYGA „TELŠIŲ VYSKUPIJA“

NAUJA KNYGA  „TELŠIŲ VYSKUPIJA“

     Knyga „Telšių vyskupija“ skirta Žemaičių vyskupijos įsteigimo 600 metų jubiliejui ir Telšių vyskupijos 90-mečiui. Knygoje išspausdinti istorikų straipsniai: dr. Dariaus Barono „Žemaičių Krikštas ir pirmosios parapinės bažnyčios: 1413–1417 m.“ ir Kazio Misiaus „Telšių vyskupija 1926 – 2016 m“. Istorikų straipsniai iliustruoti vaizdine medžiaga. Knygos antroje dalyje pateikiami visų Telšių vyskupijos dekanatų bažnyčių vaizdai, jų centriniai altoriai bei trumpa bažnyčių istorija.
     Knyga skirta Telšių vyskupijos bendruomenei, vyskupijos ir Žemaitijos svečiams, keliautojams norintiems susipažinti su Telšių vyskupijos istorija ir bažnyčiomis.
     Leidinys spalvotas, iliustruotas archyvinėmis ir naujomis fotografijomis. Knygoje Telšių vyskupo Jono Borutos SJ įžangos žodis ir Elvyros Spudytės įvadas. Pateikiama išsami knygos reziumė anglų kalba. Leidinio apimtis 400 psl. Spausdinta AB spaustuvėje „Druka“, 2016. ISBN 978-609-404-232-4.
     Išleido Žemaičių muziejus „Alka“, sudarytoja Elvyra Spudytė. Fotografas Romualdas Eitkevičius.
     Knygos leidybą iš dalies finansavo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

 atgal