Pradžia   »   Naujienos   »   NETEKOME VISUOMENĖS VEIKĖJO ZENONO JAŠKOS

NETEKOME VISUOMENĖS VEIKĖJO ZENONO JAŠKOS

     2017-ųjų metų sausio 4 dieną Anapilin išėjo Laisvės kovų dalyvis, visuomenės veikėjas, tremtinys, Lietuvos Politinių Kalinių ir Tremtinių Bendrijos (LPKTB) Telšių filialo Atminties grupės pirmininkas Zenonas Jaška (1930–2017).
     Visų pažinojusių atmintyje velionis išliks kaip orus tiesos ir teisingumo karys, antisovietinės rezistencijos istorijos Žemaitijoje tyrinėtojas ir Laisvės kovų atminties puoselėtojas. Savo patirtimi Zenonas Jaška dalinosi su jaunimu, partizanų istorijas perteikdamas begalinės meilės Lietuvai ir jos Laisvei šviesoje. Daug fotografijų, atsiminimų, istorinės medžiagos perdavė saugoti Žemaičių muziejuje „Alka“.
     Muziejaus bendruomenė reiškia užuojautą ir liūdi drauge su Zenono Jaškos artimaisiais bei visais, jį pažinojusiais.


Partizanų palaikų ieškotojai Varnių apylinkėse. Zenonas Jaška – pirmas iš dešinės.
Fotografijos reverse ranka užrašyta: „Partizanų palaikų ieškotojai /
Vytautui KYBARTUI – bendražygiui ir bendraminčiui /
su gilia pagarba – Z. Jaška / Atminties grupės p-kas / LPKTB Telšių skyr. / Varniai. 2001 06 09“.

Išsamiau apie šią nuotrauką: http://bit.ly/2iUTHPk

 atgal