Pradžia   »   Naujienos   »   PARODA „ŠAPIROGRAFUOTŲ LAIKRAŠČIŲ KOLEKCIJA ŽEMAIČIŲ MUZIEJUJE „ALKA“

PARODA „ŠAPIROGRAFUOTŲ LAIKRAŠČIŲ KOLEKCIJA ŽEMAIČIŲ MUZIEJUJE „ALKA“

PARODA „ŠAPIROGRAFUOTŲ LAIKRAŠČIŲ KOLEKCIJA ŽEMAIČIŲ MUZIEJUJE „ALKA“

     Muziejaus saugomų eksponatų spaudinių rinkinyje dėmesį atkreipia šapirografu daugintų pirmųjų Nepriklausomos Lietuvos laikraštėlių kolekcija (1919–1924 m.). Sunkiu valstybės kūrimosi momentu, trūkstant lėšų spaustuvėms, įvairių organizacijų, gimnazijų leisti nedidelio formato laikraštėliai ir sąsiuviniai buvo to meto literatūrinio gyvenimo išraiška, mokyklų ir organizacijų gyvenimo veidrodis. Leidinėliai dažniausiai rašyti ranka, kai kurie spausdinti rašomąja mašinėle, iliustruoti pačių autorių piešiniais.
     Šapirografas, arba hektografas – teksto ir iliustracijų dauginimo prietaisas, kuriame specialiu rašalu užrašytas popieriuje tekstas ar iliustracija užspaudžiama ant tam tikros dažus sugeriančios medžiagos (želatinos, glicerino ir vandens drebučių) paviršiaus ir, prie jo spaudžiant švarius popieriaus lapus, gaunamos kopijos (iki 100 egz.). Tokiu būdu pagaminti išlikę 25 leidiniai yra pažeidžiami – dalis tekstų ir iliustracijų, bėgant laikui, išblukę.
     Šios parodos tikslas – visiems besidomintiems trumpai pristatyti, ką mums pavyko išsaugoti. Daugelis leidinėlių išliko „Alkos“ muziejaus archyve, kraštotyrininkų Konstantino Bružo (1912–2005) ir Juozo Mickevičiaus (1900–1984) surinktoje medžiagoje, kuri buvo padovanota mūsų muziejui.
      Išliko penki 1923–1924 m. Telšių šaulių rinktinės išleisti laikraščiai „Telšių žinios“, Telšių gimnazistų laikraščio „Klasės draugas“ 1921 m. Nr. 2, 3, 4, 5. Po vieną egzempliorių išsaugota Telšių gimnazijos „Šatrijos raganos“ literatūros mėgėjų leisto leidinio „Šešios žaros“ – (XX a. 4 deš.), 1921 m. Telšių gimnazijos ateitininkų laikraštėliai – „Džiugo Ainis“ , „Alksnyno lepšis“. Iš karinių pulkų laikraščių pateko „Tėvynės vaduotojas“, Nr. 2, išleistas 1920 m. trečiojo pėstininkų D.L.K. Vytauto pulko. Į mūsų muziejų pateko Plungės, Tauragės, Mažeikių ir Alytaus gimnazijų jaunimo leidiniai.
    Daugumos šių leidinėlių redaktorių ir rašinių bei eilių autoriai nežinomi, pasirašydavo slapyvardžiais. Laikraštėlių kaina svyravo nuo 3 iki 10 auksinų. Leidžiami buvo nuo kelių dešimčių iki 100 vnt. tiražais. Didžiausią šių leidinėlių vertę, paskaičius jų turinį, sudaro nepaprasta ką tik susikūrusios Nepriklausomos Lietuvos jaunų žmonių nuoširdi meilė savo tėvynei, siekis savo darbu ir mokslu prisidėti prie krašto kūrimo. Todėl maloniai kviečiame aplankyti parodą Žemaičių muziejuje „Alka“, o susipažinti plačiau su šių brangių leidinėlių turiniu galite LIMIS sukurtoje virtualioje parodoje.
     Parodos rengėja – Istorijos skyriaus vyr. muziejininkė Regina Bartkienė.

 atgal