Pradžia   »   Naujienos   »   PARODA, SKIRTA V. STOROSTOS–VYDŪNO GIMIMO 150 M. JUBILIEJUI

PARODA, SKIRTA V. STOROSTOS–VYDŪNO GIMIMO 150 M. JUBILIEJUI

PARODA, SKIRTA V. STOROSTOS–VYDŪNO GIMIMO 150 M. JUBILIEJUI

     Vilhelmas Storosta, slapyvardis VYDŪNAS gimė 1868 III 22 Jonaičiuose (Šilutės r.), mirė 1953 II 20 Detmolde (Vokietija), 1991 m. perlaidotas Bitėnuose (Šilutės r.); 1888 m. baigė Ragainės mokytojų seminariją. 1888–1892 m. mokytojavo Kintuose (Šilutės r.), 1892–1912 m. – Tilžėje. 1896–1898 m. Greifswaldo, Halės, Leipcigo, 1913–1919 Berlyno universitetuose studijavo filosofiją, sociologiją, religijų, literatūros bei meno istoriją, anglų, prancūzų, sanskrito kalbas. 1902 m. Tilžėje įsteigė Vokietijos teosofų draugijos skyrių ir laiką jam vadovavo. 1918 m. dėstė lietuvių kalbos ir kultūros pagrindus Rytų seminare prie Berlyno universiteto, 1919 m. Tilžės realinėje gimnazijoje – lietuvių kalbą suaugusiems, 1920–1923 m. Telšių gimnazijoje – literatūrą, 1926–1927 m. Klaipėdos muzikos mokykloje – kultūros istoriją. 1895 m. įkūrė Tilžės lietuvių giedotojų draugiją ir jai 40 m. vadovavo. Tilžėje bei daugelyje kitų Rytų Prūsijos vietų rengė lietuviškus vaidinimus, koncertus ir dainų šventes. Buvo veiklus kitų Rytų Prūsijos lietuvių ir Klaipėdos krašto draugijų bei organizacijų narys, 1931 m. įkurtos Prūsų lietuvių draugijų tarybos pirmininkas. Nuo 1907 m. dalyvavo lietuvių mokslo draugijos veikloje. Leido paties ištisai prirašomus žurnalus Šaltinis (1905–1909), Jaunimas (1911–1914), Naujovė (1915), Darbymetis (1921–1925). Bendradarbiavo kitoje Rytų Prūsijos lietuvių ir Lietuvos periodinėje spaudoje. 1944 m. su Tilžės gyventojais evakuotas Vokietijos gilumon. Nuo 1946 m. gyveno Detmolde. Literatūrinį Vydūno palikimą sudaro daugiau kaip 60 knygų.
     Parodoje eksponuojamas Vydūno kūrybinis palikimas – filosofijos veikalai, draminio žanro knygelės, atvirukai, gimnazisto Prano Genio 1920 m. atminimų sąsiuvinis su mokytojo Vydūno įrašu.

 atgal