Pradžia   »   Naujienos   »   PARODA „TĖVIŠKĖS ĮKVĖPTI“

PARODA „TĖVIŠKĖS ĮKVĖPTI“

     Šiemet minime dviejų išeivijos žemaičių dailininkų – Pauliaus Augiaus-Augustinavičiaus (1909–1960) 110-ąsias ir Telesforo Valiaus (1914–1977) 105-ąsias gimimo metines, kurios sutampa su paskelbtais Pasaulio lietuvių bei Žemaitijos metais. Iškilius menininkus siejo Telšiuose prabėgusi vaikystė, artima draugystė, pomėgis futbolui, vyskupo M. Valančiaus gimnazijoje gimęs susidomėjimas daile, pasirinktos studijos Kauno meno mokykloje, kurioje įgavo profesinius grafikos pagrindus bei sėmėsi patirties pas dailininką Adomą Galdiką (1893–1969), ir galiausiai – tekusi nelengva išeivio dalia. T. Valius ir P. Augius-Augustinavičius kartu su kitais menininkais formavo Lietuvos grafikos mokyklos stilių, praturtino jį ekspresionistinės krypties bruožais. Palaikydami glaudžius ryšius su Žemaičių muziejaus „Alka” direktoriumi, aktyviu visuomenės veikėju, poetu Pranu Geniu (1902–1952), vykdavo į kaimus, rinkdavo liaudies meistrų darbus muziejui. Tos kelionės ir gilesnis tautodailės pažinimas neabejotinai turėjo reikšmės tolimesnei dailininkų kūrybai. Abu dalyvavo 1938 ir 1940 m. Telšiuose surengtose meno parodose, o 1943 m. muziejuje patys inicijavo parodą. Tai buvo vienas iš svarbesnių Žemaičių meno ir mokslo centro dailininkų sekcijos renginių karo metais.
     Žemaičių muziejaus „Alka“ vaizduojamosios dailės rinkiniuose saugoma P. Augiaus-Augustinavičiaus XX a. 4–5 deš. sukurtų 17 medžio raižinių, 1 plakato eskizas bei T. Valiaus XX a. 4–8 deš. sukurti 86 medžio ir lino raižiniai, ofortai, litografijos, monotipijos, eskizai.
      Parodoje eksponuojami abiejų menininkų dailės kūriniai, kuriuose atsispindi susitvenkęs gimtosios Žemaitijos ilgesys, lietuvių papročiai, tradicijos, dramatiškas atsiskyrimas ir sudėtinga tėvynės lemtis. Jų kūryba paremta liaudies meno palikimu, geru grafikos technikos išmanymu ir profesionalumu.
     Parodą papildo su dailininkais susijusi medžiaga ir eksponatai: laiškai, atvirlaiškiai, dokumentai, antspaudo ir spaudo eskizai, medžio raižinių klišės, projektas, bukletai, parodų katalogai, knygos ir kt.

 atgal