Pradžia   »   Naujienos   »   PRISTATYTAS PROJEKTAS „PASISVEIKINIMAS SU MYKOLU KLEOPU OGINSKIU (1765–1833)“

PRISTATYTAS PROJEKTAS „PASISVEIKINIMAS SU MYKOLU KLEOPU OGINSKIU (1765–1833)“

PRISTATYTAS PROJEKTAS „PASISVEIKINIMAS SU MYKOLU KLEOPU OGINSKIU (1765–1833)“

     2015 m. lapkričio 5 d. Žemaičių muziejuje „Alka“ įvyko projekto „Pasisveikinimas su Mykolu Kleopu Oginskiu (1765–1833)“ pristatymas. Projektą pristačiusi Istorijos skyriaus Ikonografijos poskyrio vyr. muziejinkė, projekto vadovė Daiva Lukšienė gausiai susirinkusiai publikai priminė, kad UNESCO 2015 metus paskelbė Abiejų Tautų Respublikos valstybės bei visuomenės veikėjo, diplomato, paskutinio LDK iždininko, Tado Kosčiuškos sukilimo vadovybės nario, Lietuvos valstybingumo idėjos puoselėtojo, kompozitoriaus, literato – Mykolo Kleopo Oginskio metais. Minint šios iškilios asmenybės 250-ąsias gimimo metines, Žemaičių muziejuje „Alka“ vykdomas projektas „Pasisveikinimas su Mykolu Kleopu Oginskiu“, kurio tikslas – supažindinti vaikus ir jaunimą su kunigaikščių Oginskių materialiuoju, nematerialiuoju, kilnojamu ir nekilnojamu paveldu; praturtinti jaunųjų menininkų informacijos ir kūrybiškumo akiratį, saviraiškos poreikius; suteikti galimybę patiems įsitraukti į pažintinę muziejinę, edukacinę, kūrybinę ir parodinę veiklas. Projekto partneriai, dalyviai: Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetas, Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla, Žemaičių dailės muziejus, Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus.
     Projektas buvo vykdomas nuo šių metų birželio mėnesio. Pradėta nuo kunigaikščių Oginskių dvarų paveldo istorinės-ikonografinės medžiagos paieškos ir mokslinio tiriamojo darbo. Vėliau – ikonografinės, tekstinės medžiagos paruošimas plakatui, lankstinukui, atvirukams, knygų skirtukams ir jų leidyba, taip pat tapytų paveikslų iš dvarų paveldo rėminimas.
     Spalio 9–16 d. vyko pagrindinių šio projekto partnerių – Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto įvairių studijų ir kursų studentų atviros kūrybinės dirbtuvės. Kuratorė Vilniaus dailės akademijos profesorė Zita Inčirauskienė. Pirmąją kūrybinių dirbtuvių dieną muziejuje „Alka“ vykusio edukacinio užsiėmimo-paskaitos „Pasisveikinimas su Mykolu Kleopu Oginskiu. Kunigaikščiai Oginskiai ir jų dvarų paveldas“ metu, studentai supažindinti su istorine asmenybe – kunigaikščiu Mykolu Kleopu Oginskiu, jo biografija, kūrybiniu palikimu, vėlesnių šios giminės atstovų veikla bei muziejuje saugomais vaizduojamosios, taikomosios dailės eksponatais, kita ikonografine, istorine medžiaga iš Rietavo ir Plungės dvarų paveldo. Projekto dalyvių akiratį praturtino muziejininkų suorganizuota ekskursija į Plungę ir Rietavą – po buvusius kunigaikščių Oginskių architektūrinio paveldo objektus, su kuriais studentus supažindino projekto partneriai Žemaičių dailės ir Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejų darbuotojai.
     D. Lukšienė taip pat pristatė iš muziejaus rinkinių surengtą parodą „Pasisveikinimas su Mykolu Kleopu Oginskiu“. Parodoje eksponuojami kunigaikščių Oginskių giminės portretai, Rietavo ir Plungės dvarų istoriją menančios fotografijos, dvariškių rankraščiai, XIX a. II pusėje išleistas Mykolo Kleopo Oginskio polonezų rinkinys, porcelianinės lėkštės su Oginskių herbu ir monograma, medžioklinis durklas, stalinis laikrodis, stalelis-pastovas. Parodą papildo dailininkų Gerardo Bagdonavičiaus, Antano Krištopaičio  darbai, kuriuose užfiksuoti Rietavo ir Plungės dvarų bei kiti architektūriniai objektai.
     Toliau kalbėjusi Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto profesorė, studentų kūrybinių dirbtuvių kuratorė Zita Inčirauskienė džiaugėsi tarpinstituciniu bendradarbiavimu, akcentavo projekto naudą studentų kūrybiniam tobulėjimui. Profesorė apžvelgė, kaip, įkvėpti Mykolo Kleopo Oginskio asmenybės, naudodamiesi gautomis žiniomis bei patirtais įspūdžiais, Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto studentai kūrė kaligrafines kompozicijas ir 11 modelių eksperimentinę mados kolekciją „Sugrįžimai“, kurią studentai patys pademonstravo susirinkusiai publikai. Eksperimentinius modelius kūrė įvairių kursų ir programų studentai: Kristina Šoblinskytė, Toma Tupikaitė-Šemeklienė, Indrė Spitrytė, Polina Rumbeštaitė, Aušra Chlopinaitė, Dovilė Ožeraitytė, Lauryna Kiškytė, Viktorija Zubavičiūtė, Diana Gladkaja, Simona Martinkutė, Adelė Šumkauskaitė, Markas Parmionovas. Parodą papildo Laurynos Kiškytės kaligrafija – „Kaligrafinės impresijos. Dedikacija Oginskiui“ bei kolektyvinis I kurso studentų darbas „Laiškai Mykolui Kleopui Oginskiui“. Laiškus rašė: Darius Antonovas, Leta Balčiūnaitė, Austėja Lukminaitė, Beatričė Sindaravičiūtė, Evaldas Vizbaras, Lina Gelžinytė, Živilė Guigaitė. Šiuo metu paroda, susidedanti iš kolekcijos „Sugrįžimai“ bei studentų kaligrafinių kompozicijų, veikia Žemaičių muziejuje „Alka“.
      Renginį vainikavo kitų projekto partnerių – Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos (direktorė Genovaitė Žiobakienė) – dovanota muzikinė programa M. K. Oginskio polonezų motyvais, kurią atliko minėtos mokyklos auklėtiniai.
      Siekiant patraukliai ir suprantamai mokiniams ir jaunimui pristatyti abi parodas, projekto vydymo metu parengta nauja edukacinė programa „Pasisveikinimas su Mykolu Kleopu Oginskiu. Kunigaikščiai Oginskiai ir jų dvarų paveldas“, į kurią muziejininkai kviečia iki metų pabaigos, o jei bus pageidavimų ir ilgiau.
     Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba. Projektą parėmė: AB „Žemaitijos pienas“, UAB „Fotoromas“, VšĮ „Žemaitijos kūrybos namai“.

     

Daugiau forografijų žiūrėkite muziejaus profilyje Facebook'e.

 atgal