Pradžia   »   Naujienos   »   SKELBIAMAS VIEŠAS AUKCIONAS

SKELBIAMAS VIEŠAS AUKCIONAS

Žemaičių muziejus „ Alka“ skelbia viešą nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo aukcioną. Aukcione bus parduodama:

Turto pavadinimas: Amerikos ristūnas FRUKTIS K LTU007330024807, gim. data 2007-06-01
Kiekis:1
Pradinė vieneto vertė: 1500 eurų

Turto pavadinimas: kumelė, Žemaitukas LTU003210034000ŽRg340, gim. data 2000-07-10
Kiekis:1
Pradinė pardavimo vertė: 500 eurų.

Pirmasis aukcionas vyks balandžio 5 d. 10 val. Žemaičių muziejaus „Alka“ patalpose, Muziejaus g. 31a, Telšiai. Turtas apžiūrimas 2018 m. kovo mėn. 30 d., balandžio mėn. 3, 4 dienomis.

Antrasis aukcionas (neįvykus pirmajam aukcionui arba nepardavus turto pirmajame aukcione) vyks tuo pačiu adresu 2018 m. balandžio 11 d. 10 val. Turtas apžiūrimas 2018 m. balandžio mėn. 6, 9, 10 dienomis.
Atsakingas asmuo dėl turto apžiūros – specialistė ūkio klausimams Svetlana Urbonavičienė, tel. 8 683 11382.

Turtą apžiūrėti bus galima skelbime nurodytomis dienomis nuo 9.00 iki 16.00 iš anksto susitarus.
Iš aukciono dalyvių mokestis neimamas.
Aukciono dalyviai ir žiūrovai registruojami aukciono dienomis nuo 9.00 iki 10.00 Žemaičių muziejaus „Alka“ patalpose.
Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma per 3 darbo dienas po aukciono, pervedant pinigus į sąskaitą LT 25 40100 51001924717 Bankas Luminor bank AB, banko kodas 40100

Paskelbta 2018 03 16 d.

 atgal