Pradžia   »   Naujienos   »   SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI SAVAITĖ „MOKYMOSI SPALVOS“

SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI SAVAITĖ „MOKYMOSI SPALVOS“

SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI SAVAITĖ „MOKYMOSI SPALVOS“

     Vėlų rudenį, kai gamtoje, o kartais ir žmogaus gyvenime ima trūkti spalvų, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kviečia burtis į septynioliktąją suaugusiųjų mokymosi savaitę „Mokymosi spalvos“.
     2016 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė skiriama mokymosi visą gyvenimą idėjos sklaidai, praktiniam jos taikymui ir mokymosi galimybių suaugusiųjų bendruomenei parodymui.
     2015 m. pabaigoje Europos suaugusiųjų švietimo asociacija (EAEA) parengė Manifestą dėl suaugusiųjų mokymosi 21 šimtmetyje. Šiuo manifestu EAEA kviečia kurti Besimokančią Europą – Europą, kuri yra pasirengusi drąsiai pasitikti ateitį, suteikdama savo gyventojams reikiamas žinias ir išugdydama būtinus įgūdžius ir kompetencijas. Visa Europa kviečiama sutelkti pastangas, kad būtų žengtas žingsnis pirmyn, kad būtų sukurta žinių visuomenė, sugebanti spręsti šių dienų iššūkius. Tam būtinos tvarios investicijos į suaugusiųjų švietimą Europos, atskirų valstybių, regioniniame ir vietos lygmenyse. Tai ateityje atsipirks daugeliu požiūrių: didesniu konkurencingumu, išaugusia gerove, geresne gyventojų sveikata, sparčia ūkio plėtra ir kt.
     Telšių rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, suaugusiųjų švietėjai kviečia suaugusiuosius dalyvauti Savaitės renginiuose, rasti įvairių mokymosi prasmių, spalvų ir atspalvių. Suaugusieji kviečiami sustabdyti savo nuolatinį skubėjimą, atverti duris, langus, protus ir širdis pažinimui, pažvelgti į mokymąsi kitomis akimis, atrasti įvairiaspalvį mokymosi pasaulį. Nagrinėdami mokymosi galimybes atrasti savo spalvą, pastebėti dar nematytą mokymosi atspalvį, paprastais žodžiais ir konkrečiais veiksmais tiesti tiltus į mokymąsi. Susirinkę draugėn dalintis spalvotais atradimais apie iššūkius, su kuriais susiduria suaugusiųjų bendruomenė. 

 atgal