Pradžia   »   Naujienos   »   SVEIKINAME SU KOVO 11-ĄJA!

SVEIKINAME SU KOVO 11-ĄJA!

     Prieš 26 metus, 1990 m. kovo 11 d., Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. Akte remiamasi 1918 m. vasario 16 d. pasirašytu Lietuvos nepriklausomybės aktu.
     Muziejaus Filatelijos rinkinyje saugomas meninis vokas su pašto ženklu „Kovo 11“, skirtas pirmosioms Lietuvos Respublikos metinėms paminėti, antspauduotas specialiu antspaudu. Kairėje voko pusėje ir pašto ženkle pavaizduotas angelas su trimitu, skelbiantis laisvės žinią. Dailininkė Margarita Jasilionytė. Spausdintas „Spindulio“  spaustuvėje 1991 m.

 atgal