Pradžia   »   Naujienos   »   VEIKIA PARODA

VEIKIA PARODA

VEIKIA PARODA

     „Visi dabartiniai rašytojai žemaičiai, kad ir rašo literatūrine kalba, turi daug bendrų ypatybių. Per ilgus amžius susigulėjo žemaičių charakteris. Žemaičiai yra tvirto būdo, korektiški, atkaklūs, užsispyrę, bet kartu ir geraširdžiai, nemėgstą dėl niekų pyktis, daugiau linkę į esmę, į mintis, į refleksus. Toksai yra žemaičių stilius: sakiniai esmingi, kalba – glausta. Tai nenoras daug kalbėti, bei palinkimas keliais žodžiais daug pasakyti. Jie moka iš savęs išgauti tokį paprastumą, kokį retai kur galima rasti. O tikras menas visuomet yra paprastas. Tą pripažįsta žymiausi kūrėjai ir kritikai visame pasaulyje“.

Ištrauka iš Stasio Anglickio „Žemaičių rašytojų prozos ir poezijos antologijos“ pratarmės, 1938 m.

     Parodoje eksponuojami su Telšiais ir Žemaitijos kraštu susijusių poetų ir rašytojų XX a. 3-8 dešimtmečio asmeninių archyvų, išsaugotų muziejuje, fragmentai.
     Parodos kuratorė Istorijos skyriaus vyr. muziejininkė R. Bartkienė.

 atgal