Pradžia   »   Naujienos   »   VYRIAUSYBĖ PRITARĖ ŽEMAIČIŲ VYSKUPYSTĖS MUZIEJAUS REORGANIZAVIMUI

VYRIAUSYBĖ PRITARĖ ŽEMAIČIŲ VYSKUPYSTĖS MUZIEJAUS REORGANIZAVIMUI

VYRIAUSYBĖ PRITARĖ ŽEMAIČIŲ VYSKUPYSTĖS MUZIEJAUS REORGANIZAVIMUI

2014 m. gruodžio 15 d. Lietuvos respublikos Kultūros ministerija informavo, kad LR Vyriausybė gruodžio 15 dienos posėdyje pritarė Žemaičių vyskupystės muziejaus reorganizavimui. Žemaičių vyskupystės muziejus bus reorganizuojamas jungimo būdu – prijungiant jį prie Žemaičių muziejaus „Alka“ kaip struktūrinį padalinį.

Žemaičių vyskupystės muziejaus reorganizavimo tikslas – sumažinti biudžetinių įstaigų skaičių, optimizuoti biudžetinių įstaigų veiklą, padidinti jų veiklos efektyvumą, racionaliau naudoti materialinius ir finansinius išteklius.

Atkreipiamas dėmesys, kad Žemaičių vyskupystės muziejus nebus perkeliamas į kitas patalpas, nebus išformuojami ar peršifruojami muziejaus rinkiniai. Bus naikinamos muziejaus direktoriaus, vyr. fondų saugotojo ir vyr. finansininko pareigybės. Vietoje direktoriaus pareigybės bus steigiama skyriaus vedėjo pareigybė, vyr. fondų saugotojo muziejus ir dabar neturi, o vietoje vyr. finansininko pareigybės bus steigiama buhalterio pareigybė.

Reorganizuojamame Žemaičių vyskupystės muziejuje panaikinus vyriausiojo fondų saugotojo – direktoriaus pavaduotojo pareigybę bus sutaupytos šiai pareigybei skiriamos atlyginimo lėšos, kurios sudaro 23 424 Lt per metus.

Šaltinis: www.lrkm.lt

 atgal