Pradžia   »   Naujienos   »   ŽEMAIČIŲ MUZIEJUJE „ALKA“ ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „INTERAKTYVI TELŠIŲ ISTORIJOS MOZAIKA“

ŽEMAIČIŲ MUZIEJUJE „ALKA“ ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „INTERAKTYVI TELŠIŲ ISTORIJOS MOZAIKA“

ŽEMAIČIŲ MUZIEJUJE „ALKA“ ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „INTERAKTYVI TELŠIŲ ISTORIJOS MOZAIKA“

     Šiemet Žemaičių muziejuje „Alka“ įgyvendintas projektas „Interaktyvi Telšių istorijos mozaika“, patrauklia forma pateikiantis muziejuje sukauptą ikonografinę medžiagą, susijusią su Telšių miestu, jame buvusiais ir esančiais pastatais, šiuose pastatuose veikusiomis institucijomis, čia gyvenusiais ir dirbusiais žmonėmis, palikusiais savo pėdsaką Telšių istorijos vingiuose. Tikslinio interaktyvaus pažintinio turinio paketo „Interaktyvi Telšių istorijos mozaika“ ne tik papildo ugdymosi procesą, bet ir turtina įvairių amžiaus tarpsnių lankytojų laisvalaikį, stiprina skirtingų kartų socialinę sanglaudą, ugdo meilę savo krašto kultūrai, skatina pasididžiavimą savo krašto ir Valstybės turtinga istorija. Programa „Telšių istorijos mozaika“ yra pritaikyta specifiniams laikmečio keliamiems iššūkiams, susijusiems su lankytojų lūkesčiais, atsižvelgiant į skirtingų kartų informacijos suvokimo ypatumus.
     Sukurta ir lankytojams pristatyta tiksliniu interaktyviu pažintiniu turiniu pagrįsta edukacija „Telšių istorijos mozaika“ skatina didesnį muziejaus ekspozicijų lankomumą. Taip prisidedama auginant atvykstamojo turizmo srautus Telšių mieste.
     Vizualizuojant programos paketo turinį, buvo suskaitmeninta 350 eksponatų iš Žemaičių muziejaus „Alka“ Istorijos skyriaus rinkinių (fotografijų, spaudinių, dokumentų, žemėlapių, rankraščių), sukurta 500 dabarties miesto skaitmeninių vaizdų - senųjų fotografijų šiandienos analogų.
     Projektą finansavo Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba, rėmėjas UAB „MultimadiaMark“. Partneriai: Telšių vyskupija, Telšių r. savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka, Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Telšių filialas, projektavimo įmonė „Arka“.
     Įgyvendinant projektą dirbo daug muziejininkų ir projekto partnerių, medijų dizaineriai ir programuotojai. Ruošdama aprašus, Istorijos skyriaus vyr. muziejininkė Irma Kontautienė konsultavosi su Telšių savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Bibliografinio skyriaus vedėja Julita Švėgždavičiene ir Telšių miesto Nr. 2 bibliotekos vyr. bibliotekininku Gediminu Petruliu, Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Telšių filialo darbuotojomis. Atpažinti senosiose fotografijose užfiksuotas asmenybes istorikei Janinai Bucevičei padėjo Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos prefektas, teol. lic., kan. Andriejus Sabaliauskas. Birutės Bružienės projektavimo įmonės „Arka“ sudarytas Telšių miesto žemės planas tapo interaktyvios programos pagrindu.

Projekto vadovė,
muziejininkė-skaitmenintoja Loreta Norvaišienė

    

 atgal