Pristatomi eksponatai

Metai:
Plakatas „Lurdo švč. Marija“
Plakatas „Lurdo švč. Marija“

ŽAM GEK 21.167, D-1115. Popierius, spaudinys. 49,5x34,1 cm.

Mėnesinio religinio žurnalo „Lurdas“, leisto 1936 – 1940 m., priedas, spausdintas „Rašto“ spaustuvėje Kaune, pagal dailininko L. Blondin piešinį.

 

Parengė Daiva Lukšienė
© Žemaičių muziejus „Alka“

Telšių (Žemaičių) vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus raštas Nr. 1778
Telšių (Žemaičių) vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus raštas Nr. 1778

ŽAM GEK 39.098. Popierius, rankraštis, antspaudas su užrašu „MATHIAS EPPUS SAMOG.“, 2 l., lotynų k., 22x35,4 cm.

Raštas rašytas 1868 09 10 d. Kaune. Juo skelbiama, kad Kretingos parapijos bažnyčioje viešam ir nuoširdžiam pagarbinimui išstatyta relikvija, kurią sudaro šv. Klemenso ir šv. Kazimiero kaulai, patalpinti metalinėje dėžutėje stikliniu priekiu. Relikviją leidžiama išstatyti bet kurią šventą dieną, o pagarbinusiems ir maldingai pabučiavusiems suteikiama 40 dienų atlaidų.

Parengė Raimondas Petrikas
© Žemaičių muziejus „Alka“


 atgal