Start   »   Activities   »   Virtual exhibition   »   Pluoštelis fotografijų iš Telšių gimnazijos gyvenimo

Pluoštelis fotografijų iš Telšių gimnazijos gyvenimo

2019-10-23

     Virtualioje parodoje pristatome pluoštelį Telšių gimnazijos istoriją menančių fotografijų, kurias muziejui padovanojo Jovita Lesienė iš Vilniaus.
     Tai Telšių „Saulės“ gimnazijos moksleivių 1918–1924 m. fotografijos, su įrašais Eugenijai Mikaitei reversuose. Fotografijas surinko mokytojas, kraštotyrininkas Juozas Normantas (1922–2012), Telšiuose gyvenęs apie 1955–1956 metus.
   Telšių lietuviška gimnazija vokiečių okupacinės valdžios leidimu atidaryta 1918 m. sausio 18 d. Pirmuoju direktoriumi buvo kunigas Antanas Simaitis. Mokykla buvo privati ir priklausė katalikiškai „Saulės“ draugijai, kuri finansavo gimnaziją, o mokymo procesą tikrino Švietimo ministerija. 1925 m. gegužės 26 d., pagerbdama vyskupo Motiejaus Valančiaus mirties 50-ąsias metines, pedagogų taryba nutarė nuo gegužės 29 d. mokyklą vadinti Vyskupo Valančiaus gimnazija, o nuo 1950 m gimnazija pavadinta Žemaitės vidurine mokykla.
     Virtualią parodą parengė muziejininkė Marjam Petrauskienė, įgyvendino muziejininkė-skaitmenintoja Loreta Norvaišienė.

ŽIŪRĖTI PARODĄ

 back