Start   »   Activities   »   Darbuotojų straipsniai

Darbuotojų straipsniai

     Žemaičių muziejaus „Alka“ darbuotojams straipsnių rašymas yra viena iš planuojamų metinių veiklų. Muziejininkai kasmet parengia spaudai nuo kelių iki keliolikos straipsnių įvairiomis temomis, o virtualioje erdvėje paskelbiamas dar didesnis skaičius tekstų – renginių, parodų, rinkinių, įdomių eksponatų aprašymų, įvairiausių pranešimų bei žinučių.

2015 metai

R. Petrikas. Muziejus kviečia apžiūrėti parodą. Penktadienio žemaitis. 2015 04 10 Nr. 15. P. 6.
R. Petrikas. Žingsniai į laisvę. Kalvotoji Žemaitija. 2015 04 11. Nr. 28. P. 4.
R. Petrikas. Muziejuje veikia paroda „Žingsniai į laisvę“. Telšių žinios. 2015 04 17. Nr. 29. P. 10.
L. Norvaišienė. Pasilinksminimai senojoje Žemaitijoje. Kalvotoji Žemaitija. 2015 05 26. Nr. 40.
V. Kanapackytė. Žemaitiškumą atspindintys paveldo objektai. Kalvotoji Žemaitija. 2015 06 30. Nr. 50.
D. Karalienė. Nauja archeologijos ekspozicija Žemaičių „Alkos“ muziejuje // Kalvotoji Žemaitija. 2015 07 14 d. Nr. 53. P. 6.
A. Stančienė. Nuo mūzų šventovės iki Žemaičių muziejaus „Alka“. Telšių žinios. 2015 07 31.
M. Petrauskienė. Zenono Norvaišo sukauptos muziejinės vertybės veda „Pažinimo takais“. Kalvotoji Žemaitija. 2015 09 15. Nr. 70.

 

 back