Start   »   Spotlight

Spotlight

Year:
MENINIS  PAŠTO VOKAS, skirtas pirmosioms Lietuvos Respublikos nepriklausomybės metinėms paminėti MENINIS  PAŠTO VOKAS, skirtas pirmosioms Lietuvos Respublikos nepriklausomybės metinėms paminėti
MENINIS PAŠTO VOKAS, skirtas pirmosioms Lietuvos Respublikos nepriklausomybės metinėms paminėti

     MENINIS  PAŠTO VOKAS, skirtas pirmosioms Lietuvos Respublikos nepriklausomybės metinėms paminėti  (1990 03 11), išleistas 1991 m. Antspauduotas specialiu „Premier jour“ (pirmos dienos) antspaudu Vilniaus centriniame pašte 1991 03 11. Antspaudo centre pavaizduotas varpas, simbolizuojantis laisvės žinią. Kairėje voko pusėje viršuje piešinys - žvaigždėto dangaus fone skrendantis angelas su trimitu, žemiau užrašai „Kovo 11“ ir „Atkurta Nepriklausoma Lietuvos respublika“.  Dailininkė Margarita Jasilionytė. Spausdintas 1991 m. „Spindulio“  spaustuvėje. Popierius, ofsetinė spauda. Dydis: 11,4x16 cm.

     Dešinėje viršuje užklijuotas pašto ženklas „1991 m. kovo 11-oji. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metinės“.  Dailininkė Margarita Jasilionytė. Gelsvai žaliame fone vaizduojamas angelas su trimitu, skrendantis virš Lietuvos ir skelbiantis Laisvės žinią. Ofsetinė spauda, kreidinis popierius. Ženklas 36x29 mm. Nominalas - 20.
     ŽAM GEK 31.577/S 3262.
    Kovo 11-ąją minima vieno iš svarbiausių Lietuvos istorijos įvykių – Nepriklausomybės atkūrimo – 31-oji sukaktis. Lemiamą tašką Lietuvos išsivadavime padėjo 1990 m. kovo 11 d. Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo priimtas Nepriklausomybės Atkūrimo Aktas, kuris baigė pusę amžiaus trukusią Lietuvos valstybės aneksiją. 1918 m. vasario 16 d. atkūrusi Valstybę ir Pirmosios Lietuvos Respublikos laikais subrendusi visuomenė net sovietinės okupacijos metais, išsaugodama valstybingumo tradicijas ir gindama pamatines laisvės idėjas, įrodė, kad Nepriklausomybė yra didžiausia vertybė.

     Pašto vokas ar pašto ženklas nėra vien tik siuntimo paslaugos apmokėjimo įrodymas. Tai – mūsų šalies, jos istorijos ir žmonių pasiekimų meno, kultūros bei mokslo srityse pristatymo pasauliui priemonė. Žemaičių muziejuje „Alka“ spaudinių fondo filatelijos rinkinyje saugomas 1400 vnt. proginių pašto ženklų ir meninių vokų kolekcija, pradėta kaupti nuo 1990 metų.
 

Parengė Regina Bartkienė
© Žemaičių muziejus „Alka“

Fotografija. Penki raiteliai Telšių centrinėje gatvėje Fotografija. Penki raiteliai Telšių centrinėje gatvėje
Fotografija. Penki raiteliai Telšių centrinėje gatvėje

Fotografas nežinomas. 1936 m. Fotopopierius, nespalvotoji fotografija. Matmenys: 8,7 x 13,9 cm. ŽAM GEK 45348, F 7557

Fotografijoje (averse) – „gyvųjų paveikslų“ scena: penki teatriniais rūbais apsirengę žmonės, jojantys centrine Telšių gatve (šalia Katedros) 1936 m. Reverse – užrašas „Ilgai atminčei geraijai draugei Kazytė nu K. Mikutaitė. Telšiai 1936 III 9 d.“
Tai dar viena fotografija iš Tomkevičių archyvo (Pleinių k., Tverų vlsč.), kurią kartu su kitomis nuotraukomis ir įvairiais buities daiktais, dokumentais, leidiniais muziejui padovanojo Telšių gyventoja Birutė Petreikienė, buvusi Tomkevičiūtė, (gim. 1944 10 28).
Fotografijoje užfiksuoti akmenimis grįsta gatve jojantys penki raiteliai. Centre moteris ilgomis kasomis, su karolių vėriniu ant kaklo. Jai iš šonų vyrai su mantijomis ant pečių vaizduoja valdovus, jiems iš šonų – vyriškiai su kariškių uniforma.
Kokio įvykio proga vyko teatralizuotas pasirodymas, nustatyti nepavyko. Raiteliai centre primena Lietuvos kunigaikštienę Birutę, šalia galėtų būti jos vyras kunigaikštis Kęstutis ir sūnus kunigaikštis Vytautas. Istoriniuose šaltiniuose Lietuvos didysis kunigaikštis Kęstutis dažnai vaizduojamas kaip tvirtas barzdotas vyras su šalmu, šarvais, kardu, pečius dengia mantija. Vyras, kurio plaukai iki pečių, galvą puošia dviejų dalių karūna, pečius – mantija, primena Lietuvos didįjį kunigaikštį Vytautą paveiksluose.
Fotografuota Smetonos gatvėje Telšiuose, šalia F. Milevičiaus knygyno. Fone – pastatas, kuriame 1918-1919 m. veikė privati „Saulės“ draugijos išlaikoma gimnazija. Nuo 1921 m. – žydų ortodoksų organizacijos „Javne“ mergaičių gimnazija ir nuo 1923 m. pabaigos iš Kauno perkelta „Javne“ mokytojų seminarija.
Kad ir kokia proga Telšių gatvėje 1936 m. pasirodė fotografijoje matomi raiteliai, bet taip ir norisi prisiminti XIX a. populiarų reiškinį – gyvąjį paveikslą. Tai scena su vienu ar grupe įvairiomis pozomis sustingusių modelių, vaizduojančių kokią nors sceną ar tapybos paveikslą. Gyvųjų paveikslų istorija siekia viduramžių laikus, kada katedrose buvo vaidinamos Biblijos istorijos, per karalių karūnacijas, didikų vestuves vyko įvairūs teatralizuoti pasirodymai. Gyvųjų paveikslų klestėjimo laikotarpis – XIX–XX a. pradžia, kai jie buvo pritaikomi gyvam skulptūrų ir paveikslų iliustravimui bei fotografijai.

Parengė Nijolė Laukytė ir Loreta Norvaišienė
© Žemaičių muziejus „Alka“

Meninis pašto vokas
Meninis pašto vokas

Skirtas pašto ženklo blokui „Mindaugo karūnavimui – 750 metų“, antspauduotas „Premier jour“ (pirmos dienos) antspaudu, išleistas 2003 m. Ofsetinė spauda, kreidinis popierius. Ženklas 26x33 mm, blokas 88x58 mm, vokas 163x115 mm. ŽAM GEK 35699/9, SF 682

Voko kairėje pusėje piešinys „karūna“. Po piešiniu užrašas „Mindaugo karūnavimui – 750 metų“. Piešinio autorius – dailininkas A. Repšys. Atvartas horizontalus. Tiražas 2200 vnt. Spausdino Katkaus grafikos laboratorija „Typo“.
Ant voko užklijuotas blokas „Mindaugo karūnavimui – 750 metų“. Bloke – pašto ženklas „Mindaugas 1253–1263“. Nominalas – 5 Lt. Dailininkas – A. Repšys. Blokas išleistas 2003 m. liepos 5 d. Spausdino Budapešto vertybinių popierių spaustuvė. Tiražas 0,05 mln. Blokas antspauduotas pirmos dienos antspaudu „Mindaugo karūnavimui – 750 metų. Vilnius 2003 07 05 Premier jour“. Lietuvos paštas.
1253 m. Kulmo vyskupas Henrikas karaliaus karūnomis vainikavo Lietuvos kunigaikštį Mindaugą ir jo žmoną Mortą. Prof. Edvardas Gudavičius nustatė tikslią karūnacijos datą – 1253 m. liepos 6-ąją. Mindaugo krikštas (1251 m.) ir karūnacijos ceremonija (1253 m.) leido jaunai Lietuvos valstybei tapti to meto lotyniškosios viduramžių Europos politinės sistemos dalimi ir įteisino Lietuvos karaliaus Mindaugo, kaip suverenaus Europos monarcho, valdžią. Nors katalikiška Lietuvos karalystė gyvavo vos 10 metų, svarbiausias karaliaus Mindaugo karinės, politinės ir diplomatinės veiklos laimėjimas – suvienyta Lietuvos valstybė – išliko, nepaisant istorinių iššūkių.
1990 m. spalio 25 d. Aukščiausioji Taryba-Atkuriamasis Seimas Liepos 6-ąją paskelbė valstybės švente. Nuo tada švenčiama Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena.
Pašto vokas ar pašto ženklas nėra vien tik siuntimo paslaugos apmokėjimo įrodymas. Tai – mūsų šalies, jos istorijos ir žmonių pasiekimų meno, kultūros bei mokslo srityse pristatymo pasauliui priemonė. Žemaičių muziejuje „Alka“ spaudinių fondo filatelijos rinkinyje saugomas 1400 vnt. proginių pašto ženklų ir meninių vokų kolekcija. Kolekcija pradėta kaupti nuo 1990 metų muziejininko, filatelisto, istoriko Kęstučio Švėgždavičiaus (1955–2013) ir tęsiama iki šių dienų.

Parengė Regina Bartkienė
© Žemaičių muziejus „Alka“

Fotografijos. 1938 m. birželio 28-29 d. Kaune organizuoto Didžiojo Lietuvos katalikų jaunimo sąjungos „Pavasaris“ kongreso fragmentai Fotografijos. 1938 m. birželio 28-29 d. Kaune organizuoto Didžiojo Lietuvos katalikų jaunimo sąjungos „Pavasaris“ kongreso fragmentai
Fotografijos. 1938 m. birželio 28-29 d. Kaune organizuoto Didžiojo Lietuvos katalikų jaunimo sąjungos „Pavasaris“ kongreso fragmentai

Fotografas Ignas Straukas (Tverai, Telšių apskr.). 1938 m. Fotopopierius, nespalvotoji fotografija, 13,6x8,7, 8,7x13,6 cm.
ŽAM GEK 45347/1-2, F 7555, 7556

Prisatome dvi fotografijas, kurių averse užfiksuotas 1938 m. birželio 28-29 d. Kaune organizuoto Didžiojo Lietuvos katalikų jaunimo sąjungos „Pavasaris“ kongreso fragmentas – šventės eisenoje keturi vyrai, su šiaudinėmis skrybėlėmis ir klumpėmis, neša meškos iškamšą.
Reverse – Tverų (Telšių apskr.) fotografo Igno Strauko spaudas ir data „1938.VI.28“.
Šias dvi fotografijas kartu su kitomis nuotraukomis ir įvairiais buities daiktais, dokumentais, leidiniais iš Tomkevičių archyvo (Pleinių k., Tverų vlsč.) muziejui padovanojo Telšių gyventoja Birutė Petreikienė, buvusi Tomkevičiūtė, (gim. 1944 10 28).
Fotografijose – viena iš Žemaičių muziejuje „Alka“ eksponuojamų meškų, tų pačių, kurios pasitinka lankytojus Gamtos skyriuje ir visiems, ypač vaikams, suteikia daug džiaugsmo.
1938 m., kai Kauno gatvėmis buvo nešama meškos iškamša, meškų muziejuje dar nebuvo, iškamšos priklausė Telšių vyskupijai, tad nenuostabu, kad pavasarininkai, katalikiška organizacija, iškamšą galbūt kaip savo regiono simbolį vežėsi į šventę.
1934 m. žemaičių katalikiškųjų organizacijų laikraščio „Žemaičių prietelius“ viename straipsnyje rašoma: „J. E. vyskupą Staugaitį vardadienio proga balandžio 14 dieną daugelis asmeniškai pasveikino, kiti gražiais adresais, telegramomis, o Kuršėnų dekanas kan. Staševičius atsiuntė labai originalią dovaną – dvi puikias meškų iškamšas, kurios puošia Vyskupo rūmus tarsi natūralūs žemaičių herbai“.
2014 m. gruodžio 30 d. laikraštyje „Telšių žinios“ publikuotame straipsnyje „Meškų iškamšos byloja apie netikėtus istorijos vingius“ prisiminta „Žemaičių prieteliuje“ aprašyta meškų dovanojimo istorija, papildyta naujomis detalėmis. „Telšių žiniose“ pateikti vieno tolimo originalią dovaną vyskupui J. E. Staugaičiui dovanojusio dekano Jono Staševičiaus giminaičio, „Telšių šilumos tinklų“ direktoriaus Jurgio Stašaičio prisiminimai apie savo tėvo dėdę. „Mano tėvo dėdė jokių giminių Telšiuose neturėjo. Jis buvo kilęs iš Ukmergės rajono, o kunigavo Kuršėnų dekanate. Tikėtina, kad mano giminaitis tiesiog artimai bendravo su vyskupu, todėl ir tokią dovaną jam atsiuntė. Iš tėvo dėdės tarnaitės Izabelės Butleraitės pasakojimų žinau, kad pats kunigas nemėgo medžioti. Tikėtina, kad meškų iškamšas jis gavo iš savo bičiulio grafo Gorskio. Jas šis galėjo nušauti savo apylinkėse, Šaukėnų miškuose“, – prisiminimais dalijosi J. Staševičius.
Senieji „Alkos“ muziejininkai neabejoja, kad straipsnyje kalbama apie tas pačias meškų iškamšas, kurios eksponuojamos muziejuje, nors nėra jokių tikslių duomenų, kada ir kur meškos nušautos, kokiomis aplinkybėmis pateko į Žemaičių muziejų „Alka“. Tikėtina, kad iškamšos į muziejų buvo atvežtos 1948 m., kai vyskupija išsikėlė į kitas patalpas.

Pavasarininkai – katalikiška kultūrinė jaunimo (daugiausia kaimo) organizacija, veikusi 1912-1940. Pirmuosius slaptus būrelius sudarė skaitantieji žurnalą „Pavasaris“. Šių būrelių iniciatoriai – kunigai J. Totoraitis, P. Dogelis, steigėjai – ateitininkai, katalikai mokytojai. Šie būreliai rūpinosi lietuvybės gaivinimu, lietuvių kalbos ir tradicijų išsaugojimu, steigė privačias lietuviškas mokyklas. Pavasarininkų šūkis – Dievui ir Tėvynei.
Pavasarininkai siekė ugdyti tautinį sąmoningumą ir pilietiškumą, įtvirtinti valstybingumą, organizuodavo koncertus, vaidinimus, gegužines, rengdavo dainų šventes, tautodailės parodėles, gražiausio darželio konkursus, steigdavo chorus, nedidelius orkestrus (Telšių pavasarininkai turėjo dūdų orkestrą), bibliotekas, skatindavo jaunimą ir suaugusiuosius mokytis skaityti ir rašyti lietuviškai.
Pavasarininkai turėjo būti susipratę katalikai, mokėti taisyklingai kalbėti ir rašyti lietuviškai, neemigruoti, pirkti lietuvių parduotuvėse, dėvėti savo darbo drabužius, mokytis lietuvių dainų, pasakų, padavimų, patarlių. Pavasarininkai švęsdavo religines šventes, dalyvaudavo rekolekcijose, rengė paskaitas apie dorovę ir auklėjimą, statė kryžius, tvarkė apleistas kaimų kapinaites (pirmieji ėmėsi prižiūrėti Nepriklausomybės kovose žuvusiųjų karių kapus), organizuodavo sporto varžybas.
Tikraisiais pavasarininkų organizacijos nariais galėjo būti nesusituokę 15-40 metų asmenys. Pavasarininkai turėjo uniformą (mėlynos spalvos, kepuraitės lankelyje geltona ir balta juostelė), himną (iki 1922 m. Maironio „Lietuva brangi“, nuo 1922 m. kunigo K. Žitkaus „Sukruskime, broliai ir sesės, drauge“), vėliavą (iki 1933 m. žydra, vėliau – šviesiai mėlyna, kurioje pavaizduota tekanti auksinė saulė, atversta knyga, kanklės ir kryžius) ir kitą atributiką.
Pavasarininkai bendradarbiavo su kitomis katalikiškomis organizacijomis, ypač su ateitininkais. Nuo 1925 m. organizacija tapo Tarptautinės katalikų jaunimo sąjungos nare. Leido periodinius žurnalus: „Pavasaris“(1912–1915 m. ir 1918–1940m.), „Jaunimo vadas“ (1923–1940m. ), „Vyrų žygiai“ (1936–1937 m.), „Liepsnos“ (1937–1940m.).
Pavasarininkų vadovai: B. Stosiūnas (1918 m.), D. Kurtinaitis (1919 m.), J. Eretas (1922–1928 m,), J. Leimonas (1928–1940 m.).
1940 m. SSRS okupavus Lietuvą pavasarininkų organizacija buvo uždaryta.

Parengė Nijolė Laukytė ir Loreta Norvaišienė
© Žemaičių muziejus „Alka“

Kunigo Kazimiero Olšausko primicijų paveikslėlis Kunigo Kazimiero Olšausko primicijų paveikslėlis
Kunigo Kazimiero Olšausko primicijų paveikslėlis

Nežinomas autorius. 1934 m., Roma. Popierius, nespalvotoji spauda, 11x7 cm. ŽAM GEK 44971

Paveikslėlis skirtas kunigo Kazimiero Olšausko pirmosioms šv. Mišioms, laikytoms 1934 m. Šv. Petro Bazilikoje Romoje, prisiminti. Reverse – tekstas lietuvių kalba.
Averse – Laterano bazilikos freskos virš popiežiaus sosto fragmentas. Po juo užrašas lotynų kalba, Izaijo knygos Padėkos giesmės Iz 12 eilutė: „Džiaugdamiesi semsite vandenį iš versmių išganingų“.
Laterano Šv. Jono bazilika – aukščiausia pagal rangą Romos katalikų bažnyčia, visų Romos ir pasaulio bažnyčių motina, kurioje stovi popiežiaus sostas. Antikinės Romos laikais Laterane buvo didelis dvaras, kurį paveldėjęs krikščionių imperatorius Konstantinas Didysis padovanojo krikščionių Bažnyčiai ir greta 324 m. pastatė pirmąją Romoje baziliką. Bazilika bėgant amžiams buvo kelis kartus sugriauta ir vėl atstatyta. Iš antikinės ir viduramžių bazilikos beliko tik granito kolonos, kurias Borominis apgaubė piliastrais. Simetriškas bazilikos interjeras suskirstytas į penkias navas. Centrinę navą puošia Muratorio freskos, lubas dekoravo Bulanžė ir Vikas di Rafaelis. Laterano bazilika – viena iš penkių didžiausių senųjų bazilikų Romoje.

K. Olšauskas (1911–1954) mokėsi Telšių kunigų seminarijoje, Romos popiežiškajame Grigaliaus universitete, apsigynė teologijos mokslų daktaro laipsnį. Kunigu įšventintas 1934 m. spalio 28 d. Romoje, Petro Kanizijaus bažnyčioje. Nuo 1936 m. Telšių kunigų seminarijoje dėstė teodicėją, Šv. Raštą ir kalbas, buvo paskirtas profesoriumi. Po 1940 m. įvykių uždarius seminariją persikėlė į Salantus. 1941–1944 m. toliau dėstė veiklą atnaujinusioje kunigų seminarijoje, paskirtas seminarijos prefektu.
1936–1940 m. redagavo Telšių vyskupijos leidžiamą laikraštį „Žemaičių prietelius“. Dažniausiai pasirašinėjęs dr. K. Alšėno slapyvardžiu, išleido knygas „Prelatas Pranas Urbanavičius“, „Krikščioniškoji Žemaičių didybė“, „Apie krikščioniškąją moterystę“, „Apie religinį kataliko gyvenimą“.
Po karo suimtas, kalintas Telšiuose, Vilniuje, Okuniovo lageryje. Šiame lageryje ir mirė sunkiai sužeistas nelaimingo atsitikimo metu. Palaidotas Družinino kapinėse netoli Turinsko.

Parengė Nijolė Laukytė ir Loreta Norvaišienė
© Žemaičių muziejus „Alka“

 back