Žemaičių kaimo muziejus, Malūno g. 5, Telšiai

BILIETŲ KAINOS

1. Ekspozicijos lankymas ( nuo gegužės 1 d. iki spalio 31 d.; suaugusiems, vienam asmeniui) – 5,00€;
  • Studentams, moksleiviams, pensininkams ir kitiems asmenims nurodytiems LR Kultūros ministro įsakyme*, pateikus nuolaidą suteikiančius dokumentus (vienam asmeniui) – 2,50€;
2. Ekspozicijos lankymas neveikiant ekspozicijai (nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 30 d.; vienam asmeniui) – 3,00€;
  • Studentams, moksleiviams, pensininkams ir kitiems asmenims nurodytiems LR Kultūros ministro įsakyme* , pateikus nuolaidą suteikiančius dokumentus (vienam asmeniui) – 1,50€;

3. Nemokamas lankymas esant LR Kultūros ministro nustatytoje tvarkoje nurodytoms sąlygoms** – NEMOKAMAS;

4. Edukacijos. Edukacinis užsiėmimas (vienam asmeniui, grupė nuo 10 iki 25 asmenų) – 6,00€;

5. Gido paslauga, kurią būtina užsakyti iš anksto (1,5 val. trukmės paslauga lietuvių, anglų, rusų kalba; grupė iki 25 asmenų) – 30,00€;

6. Pasivažinėjimo vežimaičiu paslauga (15 min. trukmės paslauga, iki 3 asmenų) – 30,00€;

7. Kultūrinė paslauga „Kalėda Žemaičių kaimo muziejuje“ (30 min. trukmės paslauga, teikiama Advento laikotarpiu; grupė iki 25 asmenų) – 30,00€;

8. Paslauga, susijusi su fizinių ir juridinių asmenų komercine veikla ar jos reklama muziejaus patalpoje bei teritorijoje.  Bilietų į renginius platinimas kasoje – 10 proc. nuo parduotų bilietų sumos;

9. Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuoma. Jaujos nuoma*** renginiams, šventėms (trukmė iki 3 val.; grupė iki 50 asmenų) – 150,00 €:

  • Už kiekvieną papildomą jaujos nuomos valandą – 50,00€;
  • Įgarsinimo įrangos nuoma (renginiu) – 50,00€;
  • Didesnėms grupėms, oficialiems Muziejaus partneriams, rėmėjams, labdaringiems renginiams, projektinėms veikloms, jaujos nuomos ir paslaugų kaina nustatoma atskiru direktoriaus įsakymu;
  • Žemaičių kaimo muziejaus teritorijos nuoma šventėms ir renginiams (trukmė iki 1 val.; grupė iki 20 asmenų)*** – 30,00€;
  • Už kiekvieną papildomą valandą – 20,00€;
  • Didesnėms grupėms, oficialiems Muziejaus partneriams, rėmėjams, labdaringiems renginiams, projektinėms veikloms, teritorijos nuomos ir paslaugų kaina nustatoma atskiru direktoriaus įsakymu.

10. Suvenyrų, reprezentuojančių muziejų platinimas – atsižvelgiant į rinkos kainą bei komisijos**** patvirtintus įkainius.

* Žr. LR Kultūros ministro 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. ĮV-556 „Dėl muziejų lankymo nuolaidų nustatymo“ 1.1 p. Kaina nurodyta su 50 proc. nuolaida.

** Žr. LR Kultūros ministro 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo ĮV-556 „Dėl muziejų lankymo nuolaidų nustatymo“ 1.2 papunktį.

*** 
nuomininkas už ekspozicijos lankymo bilietus ir edukacijas moka pagal nustatytus įkainius;

į nuomos laiką įskaičiuojamas ir pasiruošimas renginiui, šventei.

papildomo aptarnaujančio personalo paslaugos į nuomos kainą neįeina;

patalpos nuomojamos nuo 8 iki 21 val.;

renginiui užsitęsus ar užsitęsus tvarkymo darbams, abiem atvejais taikomas 100 Eur mokestis už kiekvieną pradelstą valandą (pradedama skaičiuoti po 15 min.);

renginių metu ekspozicija neuždaroma.

**** Komisija sudaryta Žemaičių muziejaus „Alka“ direktoriaus 2021 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl leidinių ir suvenyrų pardavimo kainų nustatymo“.