DĖMESIO! Nuo 2020 m. rugsėjo 14 d. muziejus UŽSIDARĖ REKONSTRUKCIJAI.

Darbuotojų straipsniai

     Žemaičių muziejaus „Alka“ darbuotojams straipsnių rašymas yra viena iš planuojamų metinių veiklų. Muziejininkai kasmet parengia spaudai nuo kelių iki keliasdešimties straipsnių įvairiomis temomis, o virtualioje erdvėje paskelbiamas dar didesnis skaičius tekstų – renginių, parodų, rinkinių, įdomių eksponatų aprašymų, įvairiausių pranešimų bei žinučių.

2020 metai

R. Bartkienė. Platelių dvaro istorijos fragmentai, išsaugoti Žemaičių muziejuje „Alka“. Kalvotoji Žemaitija. 2020 01 28.  Nr. 8; 2020 02 04. Nr. 10.
M. Petrauskienė. Praskleidus „Alkos“ muziejaus mokslinio archyvo uždangą – pasakojimas apie Telšių žydų šeimą // Telšių žinios. 2020 02 14. Nr. 13. P. 7.
M. Petrauskienė. Praskleidus „Alkos“ muziejaus mokslinio archyvo uždangą – pasakojimas apie Telšių žydų šeimą // Kalvotoji Žemaitija. 2020 02 18. Nr. 14. P. 10.
J. Bucevičė. Vasario 16-oji – įkūnyta tautos svajonė // Telšių žinios. 2020 02 18. Nr. 14.
J. Bucevičė. Steigiamajam Seimui – 100 // Kalvotoji Žemaitija. 2020 02 18. Nr. 14.
M. Petrauskienė. Domicelė Pagojutė – Pasaulio teisuolių gretose // Kalvotoji Žemaitija. 2020 03 24. Nr. 24.
J. Bucevičė. Kovo 11-osios signataras Vytautas Puplauskas // Žemaičių saulutė. 2020 03 24. Nr. 5. P. 7, 8.
J. Bucevičė. Justinas Staugaitis: nuo Steigiamojo Seimo iki Telšių // Telšių žinios. 2020 05 15. Nr. 38. P. 5.
I. Kontautienė. Telšių apskrities komendantūros kūrimasis 1919 m. // Kalvotoji Žemaitija. 2020 05 19.
J. Bucevičė. Žydų štetlas Telšiuose // Kalvotoji Žemaitija. 2020 06 27. Nr. 50. P. 6.
R. Bartkienė. XIX a. stereofotografijų kolekcija Žemaičių muziejuje „Alka“ // Telšių žinios. 2020 08 28. Nr. 68. P. 5.
D. Lukšienė. Dailininko Vytauto Valiaus kūrybos ir minčių fragmentai // Kalvotoji Žemaitija. 2020 09 01. Nr. 68. P. 6.; 2020 09 05. Nr. 69. P. 7.
I. Kontautienė. Žemaičių kraštotyrininkas Juozas Mickevičius // Mūsų žodis. 2020 09 01.
I. Kontautienė. Žemaičių metraštininkas Juozas Mickevičius // Kalvotoji Žemaitija. 2020 09 08. Nr. 70.
R. Petrikas. Kaip Telšių miesto visuomenę prie meno pratino // Kalvotoji Žemaitija. 2020 09 15. Nr. 72. P. 8.; 2020 09 22. Nr. 74. P. 8.
R. Petrikas. Žemaičių kankiniai: žudynės Rainių miškelyje 1941 m. // Žemaitija. Samogitia. 2020. P. 425-431.
R. Petrikas. Žemaitijos metus primins ir įamžins įsigyti mažosios plastikos kūriniai // Kalvotoji Žemaitija. 2020 10 06. Nr. 78. P. 7.

2019 metai
J. Bucevičė. Tarpukario Telšių ženklas – Žemaičių muziejus „Alka“ // Lietuvos muziejų rinkiniai. Nr. 17. 2018. P. 66–72.
R. Petrikas. Tarpukario Nepriklausomybės ženklų beieškant: Žemaičių muziejaus „Alka“ rinkiniai // Lietuvos muziejų rinkiniai. Nr. 17. 2018. P. 73–81.
L. Norvaišienė. Pirmasis Lietuvos kariuomenės kūrimosi Telšiuose dešimtmetis // Kalvotoji Žemaitija. 2019 02 26. Nr. 16. P. 8.
I. Kontautienė. Telšių Ješiva // Kalvotoji Žemaitija. 2019 04 02. Nr. 25. P. 10. SKAITYTI PILNĄ STRAIPSNIO VERSIJĄ
I. Kontautienė. Platelių ežero legendos // Žemaitis. 2019 07 12. Nr. 54. P. 6.
I. Kontautienė. Jurgį Tornau prisimenant // Kalvotoji Žemaitija. 2019 07 16. Nr. 53.
J. Bucevičė. Žemaičiai Lietuvos valstybingumo ir kultūros kontekste // Kalvotoji Žemaitija. 2019 08 09. Nr. 59.
D. Karalienė. Žemaitijos archeologės šviesiam atminimui // Kalvotoji Žemaitija. 2019 10 15. Nr. 79. P. 6.
R. Petrikas. Muziejus įsigijo devynis savitus mažosios plastikos kūrinius // Kalvotoji Žemaitija. 2019 10 22. Nr. 81. P. 7.
L. Norvaišienė. Nauja Algirdo Kazragio knyga // Kalvotoji Žemaitija. 2019 11 05. Nr. 85.
I. Vaitiekienė. Žemaitijos metais — rekordinis Žemaitijos kaimo ekspozicijos sezonas // Kalvotoji Žemaitija. 2019 11 12. Nr. 87.
D. Lukšienė. Tėviškės įkvėpti // Kalvotoji Žemaitija. 2019 11 19. Nr. 89. P. 5, 8.
S. Drimbienė. Apie žemaičių namų statymo senuosius papročius // Kalvotoji Žemaitija. 2019 12 10. Nr. 95.
R. Bartkienė. Sofijos Tyzenhauzaitės de Šuazel-Gufjė šeimos palikimas Žemaičių muziejuje „Alka“ // Rokiškio krašto kultūros žurnalas „Prie Nemunėlio“. 2019. Nr. 2.
D. Karalienė. Žemaitijos archeologės šviesiam atminimui // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2018 metais. 2019.
2018 metai
M. Petrauskienė. Fotografijos, liudijančios Kaplanskių šeimos istoriją // Lietuvos muziejų rinkiniai. Nr. 16. 2017. P. 128–132.
A. Kavaliauskas. Žemaičių kilmės problematika // Kalvotoji Žemaitija. 2018 01 09. Nr 2. P. 7.
A. Būdvytienė. Vieno albumo lobiai // www.voruta.lt 2018 01 24
J. Bucevičė. Grįžta knygos // Kalvotoji Žemaitija. 2018 02 17. Nr. 13. P. 9.
R. Petrikas. Vydūnas tarpukario Telšių gimnazistų atsiminimuose // Kalvotoji Žemaitija. 2018 03 20. Nr. 22. P.8; 2018 03 24. Nr. 23. P. 8; 2018 03 27. Nr. 24. P. 8.
A. Būdvytienė. Monsinjoro Stasio Žilio religinės tapybos paroda Varniuose // www.voruta.lt 2018 01 27
J. Bucevičė. Lietuvos šimtmečio simbolis Telšiuose – Baltoji gimnazija // Kalvotoji Žemaitija. 2018 04 24. Nr. 31; 2018 04 28. Nr. 32.
I. Kontautienė. Žmogus, norėjęs būti tiktai Žmogumi // Kalvotoji Žemaitija. 2018 05 05.
R. Bartkienė. Šapirografuotų laikraščių kolekcija Žemaičių muziejuje „Alka“ // Kalvotoji Žemaitija. 2018 05 15. Nr. 36. P. 8.
M. Petrauskienė. „Buvo viskuo, ko Telšiams labiausiai reikėjo“ // Kalvotoji Žemaitija. 2018 06 05. Nr. 42. P. 9.
M. Petrauskienė. Buvo viskuo, ko Telšiams labiausiai reikėjo // Telšių žinios. 2018 06 08. Nr. 44. P. 5.
J. Bucevičė. Gadūnavui – 765 // Kalvotoji Žemaitija. 2018 06 12. Nr. 44. P. 8.
J. Bucevičė. Turtinga Gadūnavo miestelio ir jo apylinkių istorija // Telšių žinios. 2018 06 19 d. Nr. 47.
A. Būdvytienė. Paroda, skirta kun. Pauliui Racevičiui (1908 12 15–†1941 06 27) // www.voruta.lt 2018 07 03
L. Norvaišienė. Netradicinės pamokos Žemaičių muziejuje „Alka“ // Telšių žinios. 2018 07 03. Nr. 54.
L. Norvaišienė. Telšių 1918–1928 m. istorijos pieškos Lietuvos centriniame valstybės archyve // Kalvotoji Žemaitija. 2018 07 28. Nr. 57.
J. Bucevičė. Tarpukario ženklai Telšiuose // Kalvotoji Žemaitija. 2018 07 31. Nr. 58. P. 8.; 2018 08 07. Nr. 60. P. 8.
R. Petrikas. (Ne)sunaikinti nepriklausomybės ženklai // Kalvotoji Žemaitija. 2018 08 04. Nr. 59. P. 6.
R. Petrikas. Pasmerktas sunaikinti tarpukario relikvijas muziejininkai per sovietmetį išslapstė // www.alfa.lt 2018 08 12
J. Bucevičė. Viešvėnams – 765 // Kalvotoji Žemaitija. 2018 09 11. Nr. 70. P. 8.
A. Būdvytienė. „Trakų Dievo Motinos paveikslas ir jo kopijos Lietuvoje ir Varniuose“ – paskaita-susitikimas muziejuje // www.voruta.lt 2018 10 03
E. Spudytė. Dailininkė Lidija Meškaitytė (1927–1993) // Kalvotoji Žemaitija. 2018 10 16. Nr. 80. P. 9.
D. Lukšienė. Spalvingas dailininko Adomo Galdiko kūrinių lobynas // Kalvotoji Žemaitija. 2018 10 20. Nr. 81. P. 6.
A. Stančienė. „Nordplus“ kontaktinis seminaras „Jamtli“ muziejuje // Kalvotoji Žemaitija. 2018 10 30. Nr. 84. P. 7, 12.
R. Petrikas. Lietuvos nepriklausomybės medalio liudijimas Nr. 27762: kas tas Stasys Nutautas? // Kalvotoji Žemaitija. 2018 10 30. Nr. 84. P. 8.
R. Petrikas. Rastas tarpukario dokumentas nuvedė į prezidento V. Adamkaus namus // www.alfa.lt 2018 11 04
J. Bucevičė. Atkurtos Lietuvos savivaldai Telšiuose – 100 // Kalvotoji Žemaitija. 2018 11 13. Nr. 88. P. 8.; 2018 11 20. Nr. 90. P. 10.
A. Kavaliauskas. Senovės žemaičių laidojimo papročiai // Kalvotoji Žemaitija. 2018 12 18. Nr. 98. P. 10.
2017 metai
R. Bartkienė. Platelių dvaro valdytojų grafų Šuazelių (de Choiseul-Gouffier) šeimos archyvas Žemaičių muziejuje „Alka // Lietuvos muziejų rinkiniai. Nr. 15. 2016. P. 67–75.
A. Kavaliauskas. Senosios žemaičių kultūros lokaliniai variantai // Kalvotoji Žemaitija. 2017 01 03. Nr. 1.
V. Rimkuvienė. Kaip seniau skalbdavo ir lygindavo // Kalvotoji Žemaitija. 2017 01 10. Nr. 3. P. 10.
J. Gustytė-Ivinskienė. „Gerontologijos pamokos pagal tėvą Stanislovą“ // Kalvotoji Žemaitija. 2017 03 21. Nr. 23. P. 9.
J. Gustytė-Ivinskienė. Varnių kunigų seminarijos dėstytojai. Otonas Praniauskas // Kalvotoji Žemaitija. 2017 03 25.
A. Būdvytienė. Senųjų Varnių šv. Aleksandro bažnyčioje XIX a. pab. – XXI a. dirbę kunigai // Voruta. 2017 03 30.
R. Bartkienė. Platelių dvaro istoriniai tyrimai tęsiami. Muziejuje „Alka“ apsilankė svečias iš Prancūzijos // Telšių žinios. 2017 04 07. Nr. 28. P. 6.
R. Petrikas. Vieno eksponato istorija: velykinės išpažinties kortelė // Kalvotoji Žemaitija. 2017 04 15. Nr. 30. P. 8.
L. Norvaišienė. Kilnojamoji stendinė paroda „XIX a. II p. – XX a. pr. Lietuvos valstybės politikos, kutūros, mokslo, visuomenės elitas ir jo aplinka“ // Kalvotoji Žemaitija. 2017 06 13. Nr. 45.
S. Drimbienė. Senoji lietuvių liaudies medicina // Kalvotoji Žemaitija. 2017 07 11. Nr. 53. P. 8.
R. Petrikas. Vieno eksponato istorija: 1932 m. rugpjūčio 2 d. iškilmingo posėdžio aktas // Kalvotoji Žemaitija. 2017 07 29. Nr. 58. P. 9.
R. Petrikas. Žemaičių muziejus „Alka“ įsigijo dviejų asmenybių archyvus // Kalvotoji Žemaitija. 2017 09 16. Nr. 71. P. 6.
I. Kontautienė. Ne tik medžius, bet ir patį žmogų – Oskarą Goeldnerį pamiršome // Kalvotoji Žemaitija. 2017 10 03 d. Nr. 76. P. 4.
J. Bucevičė. Kas atstovavo Telšių miestui Lietuvių konferencijoje Vilniuje? // Kalvotoji Žemaitija. 2017 11 18.
D. Lukšienė. Tapyti vaikų portretai iš Žemaitijos dvarų paveldo // Kalvotoji Žemaitija. 2017 11 21. Nr. 90. P. 7. (pradžia); 2017 11 25. Nr. 91. P. 7. (pabaiga)
L. Norvaišienė. Žemaičių muziejuje „Alka“ – interaktyvi Telšių istorijos mozaika // Kalvotoji Žemaitija. 2017 12 12. Nr. 96.
A. Būdvytienė. Medžio simfonija Žemaičių krikštui // www.voruta.lt/medzio-simfonija-zemaiciu-krikstui/ 2017 12 13.
2016 metai
A. Stančienė. Nuo mūzų šventovės iki Žemaičių muziejaus „Alka“ // Kalvotoji Žemaitija. 2016 01 16. Nr. 4.
A. Būdvytienė. Minime Motiejaus Valančiaus gimimo sukaktį // Penktadienio žemaitis. 2016 02 12. Nr. 6. P. 6, 11.
A. Būdvytienė. Vyskupas Motiejus Valančius ir jo epocha // XXI amžius. 2016 02 12. Nr. 6.
T. Žulkutė. Žemaičių muziejaus „Alka“ 2015 metais įsigyti eksponatai // Kalvotoji Žemaitija. 2016 02 13. Nr. 12. P. 6.
J. Gustytė-Ivinskienė. Dvasininkas, kilniai pasielgęs vardan Lietuvos // Kalvotoji Žemaitija. 2016 02 13. Nr. 12. P. 8.
M. Petrauskienė. Muzikinės kultūros ąžuolui Albinui Jasenauskui – 130 metų // Kalvotoji Žemaitija. 2016 03 08. Nr. 18. P. 8.
J. Gustytė-Ivinskienė. Jok, šventas Jurgi, per mūsų laukus // Kalvotoji Žemaitija. 2016 04 23. Nr. 30. P. 8.
R. Petrikas. Kelmės krašto sūnus – muzikas Domas Andrulis (1896–1973) // Kelmiškiams. 2016 05 10. Nr. 34. P. 2.
R. Petrikas. Muziką Domą Andrulį (1896–1973) prisimenant // Kalvotoji Žemaitija. 2016 05 17. Nr. 37. P. 9.
J. Gustytė-Ivinskienė. „Brangus kiekvienas žuvusysis...“ // Kalvotoji Žemaitija. 2016 05 21. Nr. 38.
A. Būdvytienė. Kun. P. Racevičius: „Visuomet pasuksiu ten, kur pušynai ošia,  kur širdys myli...“ // www.bernardinai.lt 2016 05 23.
M. Petrauskienė. Žemaičių muziejaus „Alka“ fotografijų fondo apžvalga // A. Beresnevičius. Žemaitijos krašto skaudžios praeities įamžinimas. 2016 m.
M. Petrauskienė. Metraštininko, fotografo darbai saugomi Žemaičių muziejuje „Alka // A. Beresnevičius. Žemaitijos krašto skaudžios praeities įamžinimas. 2016 m.
J. Gustytė-Ivinskienė. Propagandos verpetuose // Kalvotoji Žemaitija. 2016 06 04. Nr. 42.
E. Spudytė. Durbės mūšis // Kalvotoji Žemaitija. 2016 06 28. Nr. 49.
J. Gustytė-Ivinskienė. Reti šventieji // Kalvotoji Žemaitija. 2016 07 02. Nr. 50.
A. Ivinskis. Parodą „Reti šventieji“ sutikus // Kalvotoji Žemaitija. 2016 07 23. Nr. 56.
A. Ivinskis. Bajoras iš Drobūkščių – Lietuvos filosofijos pirmeivis // Kalvotoji Žemaitija. 2016 08 13. Nr. 62. P. 8, 9.
L. Norvaišienė. Duonos kepimas – moters pareiga ir garbė // Kalvotoji Žemaitija. 2016 09 10. Nr. 69.
M. Petrauskienė. Žemaičių muziejus „Alka“ įsigijo unikalių eksponatų // Kalvotoji Žemaitija. 2016 09 20. Nr. 72.
A. Būdvytienė. Giedraičių giminės kelias: nuo gimtinės Giedraičiuose iki Varnių // Telšių žinios. 2016 10 14. Nr. 81.
I. Kontautienė. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui artėjant // Kalvotoji Žemaitija. 2016 10 25. Nr. 82. P. 9.
D. Karalienė. Kraštotyra – pomėgis ir gyvenimo būdas // Kalvotoji Žemaitija. 2016 10 29. Nr. 83.
A. Ivinskis, I. Ramaneckienė. Dievo Tarnas kunigas Ignacas Dionyzas Štachas. Jo beatifikacijos bylos pradėjimo Šiaulių vyskupijoje proga // Kalvotoji Žemaitija. 2016 10 29. Nr. 83.
V. Baltacienė. Žemaičių muziejaus „Alka“ biblioteka // Kalvotoji Žemaitija. 2016 11 14. Nr. 87.
I. Kontautienė. Justino Staugaičio – dvasininko, politiko ir kultūros veikėjo – pėdsakai Telšių žemėje // Kalvotoji Žemaitija. 2016 11 19. Nr. 88.
D. Karalienė. Kraštotyra – pomėgis ir gyvenimo būdas // Žemaičių saulutė. 2016 11 22. Nr. 17. P. 3.
D. Lukšienė. Senosios grafikos perlai iš Žemaitijos dvarų paveldo // Kalvotoji Žemaitija. 2016 12 17. Nr. 96. P. 8, 9.
L. Norvaišienė. Žemaičių muziejuje „Alka“ – šiemet restauruoti eksponatai // Telšių žinios. 2016 12 13. Nr. 97.
S. Drimbienė. Atbėga elnias devyniaragis... // Kalvotoji Žemaitija. 2016 12 23. Nr. 98. P. 8.
M. Petrauskienė, J. Norkevičius. Pedagogas paliko muziejines vertybes // Tautotyros metraštis, t. 6, 2016. P. 233–241.
2015 metai
R. Petrikas. Muziejus kviečia apžiūrėti parodą. Penktadienio žemaitis. 2015 04 10 Nr. 15. P. 6.
R. Petrikas. Žingsniai į laisvę. Kalvotoji Žemaitija. 2015 04 11. Nr. 28. P. 4.
R. Petrikas. Muziejuje veikia paroda „Žingsniai į laisvę“. Telšių žinios. 2015 04 17. Nr. 29. P. 10.
L. Norvaišienė. Pasilinksminimai senojoje Žemaitijoje. Kalvotoji Žemaitija. 2015 05 26. Nr. 40.
V. Kanapackytė. Žemaitiškumą atspindintys paveldo objektai. Kalvotoji Žemaitija. 2015 06 30. Nr. 50.
D. Karalienė. Nauja archeologijos ekspozicija Žemaičių „Alkos“ muziejuje. Kalvotoji Žemaitija. 2015 07 14 d. Nr. 53. P. 6.
A. Stančienė. Nuo mūzų šventovės iki Žemaičių muziejaus „Alka“. Telšių žinios. 2015 07 31.
M. Petrauskienė. Zenono Norvaišo sukauptos muziejinės vertybės veda „Pažinimo takais“. Kalvotoji Žemaitija. 2015 09 15. Nr. 70.
D. Lukšienė. Kunigaikščių Oginskių paveldo pėdsakais. Kalvotoji Žemaitija. 2015 10 20. Nr. 80. P. 7.
L. Norvaišienė. Aplankykite muziejų neišeidami iš namų. Telšių žinios. 2015 11 17. Nr. 90. P. 6.
V. Rimkuvienė. Žemaičių „Alkos“ muziejaus etninės kultūros rinkiniai: rankšluosčiai ir rankšluostinės. Kalvotoji Žemaitija. 2015 12 05. Nr. 93. P. 6.
R. Bartkienė. Seno fotografijų albumo pasakojimas. Kalvotoji Žemaitija. 2015 12 31. Nr. 99. P. 8.

 

 atgal