DĖMESIO! Nuo 2020 m. rugsėjo 14 d. muziejus UŽSIDARĖ REKONSTRUKCIJAI.

Pradžia   »   Muziejaus veikla   »   Edukacija

Edukacija

    Edukacinės programos organizuojamos įvairaus amžiaus moksleivių ir suaugusiųjų grupėms. Jų metu galima plačiau sužinoti apie mūsų krašto archeologinę, istorinę praeitį ir asmenybes, Žemaitijos dvarų paveldą, senuosius žemaičių amatus, vaikų žaidimus, tradicijas. Galima pamatyti retų eksponatų, patiems išbandyti užmirštus darbo procesus.
      Edukacinio užsiėmimo kaina vienam asmeniui (grupėje iki 25 žmonių) Žemaičių muziejuje „Alka“ bei Žemaitijos kaimo ekspozicijoje – 3,00 € (edukacinio užsiėmimo „Piešimas ant stiklo“ – 5,00 €), Žemaičių vyskupystės muziejuje – 2 €. (Advento laikotarpio edukacinių užsiėmimų kainos: „Adventas, atbėga elnias devyniaragis“ – 5 €, „Kalėdų belaukiant“ – 4 €). Lydinčiam mokytojui mokėti nereikia. Trukmė: 45 min. – 1 val. 30 min.
      Edukaciniai užsiėmimai vedami pirmadieniais – penktadieniais, iš anksto (prieš savaitę) susitarus.
        Edukacinių užsiėmimų užsakymas įstaigos darbo valandomis:
•    Žemaičių muziejuje „Alka“ (Muziejaus g. 31, Telšiai) telefonu 8 684 75372;
•    Žemaitijos kaimo ekspozicijoje (Malūno g. 5, Telšiai) telefonu 8 601 92417;
•    Rainių kančios koplyčioje (Rainiai, Viešvėnų sen., Telšių r.) telefonu 8 684 76372;
•  Žemaičių vyskupystės muziejuje (S. Daukanto g. 6, Varniai, Telšių r.) telefonu 8 444 47455.

    DĖMESIO: Plačiau apie kiekvieną edukacinį užsiėmimą sužinosite paspaudę ant jo pavadinimo.

 Edukaciniai užsiėmimai Žemaičių muziejuje „Alka“
(Muziejaus g. 31, Telšiai)

     Norėdami užsisakyti vieną iš žemiau išvardintų edukacinių užsiėmimų skambinkite telefonu
8 684 75372
įstaigos darbo laiku

ARCHEOLOGIJA:

ŽEMAITIJOS PILIAKALNIŲ SLĖPINIAI     Kultūros paso paslauga
Dalyvių amžius: 1 – 12 klasių moksleiviai.
Tikslas: suteikti žinių apie Žemaitijos piliakalnių – archeologijos paminklų reikšmę, apie piliakalnių archeologinius tyrinėjimus, supažindinti su Žemaitijos piliakalnių daiktine medžiaga, saugoma muziejuje.
Užsiėmimo pirmoji dalis vyksta archeologijos ekspozicijoje, kurioje puikios galimybės parodyti piliakalnių tinklą Žemaitijoje, pamatyti unikalius eksponatus – archeologinius radinius. Dalyviai susipažins su archeologijos kompleksų (gyvenvietės, piliakalnio arba kapinyno): Medvėgalio, Šatrijos, Paplienijos, Gandingos archeologiniais radiniais. Susipažins su darbo įrankiais, papuošalais ir ginklais. Unikalus ir retas radinys senovės gyvenvietėse, darbo įrankis – molinis arba akmeninis verpstukas, skirtas verpimui. Antroje, praktinėje užsiėmimo dalyje, kuri vyksta edukacijų klasėje, dalyviai pasigamina iš molio verpstuko smagratį ir jį ornamentuoja.
Trukmė: 1 val.
Užsiėmimą veda Istorijos skyriaus Archeologijos poskyrio vyr. muziejininkė Dalia Karalienė, vyr. muziejininkė-bibliotekininkė Simona Drimbienė
 
SENOJI ŽEMAITIJOS PRAEITIS (teminė ekskursija)
Dalyvių amžius: 5–12 klasių moksleiviai ir suaugusieji.
Ekskursija vedama 2015 m. įrengtoje archeologijos ekspozicijoje. Dalyviai supažindinami su senąja Žemaitijos praeitimi nuo ledynmečio pabaigos iki Žemaitijos krikšto. Ekspozicijoje pasakojama apie seniausius Žemaičių aukštumos gyventojus, žemaičių genties atsiradimą ir įsikūrimą, didžiąją žemaičių plėtrą XIII–XV a. Ekskursijos metu dalyviai susipažįsta su unikaliais archeologiniais eksponatais, liudijančiais apie Žemaitijoje gyvenusių žmonių buitį, ginkluotę, papuošalus, laidosenos papročius.
Trukmė: 1 val.
Užsiėmimą veda vyr. muziejininkė Dalia Karalienė
 
ŽEMAIČIŲ IR KURŠIŲ PAPUOŠALAI
Dalyvių amžius 5–12 klasių moksleiviai.
Moksleiviai susipažįsta su skirtingų laikotarpių žemaičių ir kuršių archeologinio paveldo dalimi – papuošalais iš žalvario gintaro. Pristatoma kuršių genčių palikimo dalis – žalvario, gintaro ir stiklo papuošalai. Užsiėmimo metu mokiniai supažindinami su žalvario liejimu. Dalyviai sužino apie papuošalų ornamentiką, jų gaminimo techniką.
Praktinis darbas: piešia jiems labiausiai patikusius ornamento motyvus, daro iš vario vielos grandinėles pagal senovinių žalvarinių grandinėlių pavyzdžius.
Trukmė: 1 val.
          
Užsiėmimą veda vyr. muziejininkė Dalia Karalienė, vyr. muziejininkas Antanas Kavaliauskas
 
ŠIMTMEČIUOSE DINGĘ SENIEJI TELŠIAI
Dalyvių amžius: 5–12 klasių moksleiviams.
Moksleiviai sužinos apie praėjusių amžių laikotarpiais gyvenusius telšiečius, apie jų gyvenamus būstus ir aplinką, apie buities daiktus ir darbo įrankius, kuriais jie naudojosi. Bus suteikta naujų žinių iš pastarųjų metų miesto archeologinių tyrinėjimų.
Moksleiviai susipažins su originaliais archeologiniais eksponatais.
Trukmė: 45 min.

          
Užsiėmimą veda vyr. muziejininkė Dalia Karalienė
 

ETNOGRAFIJA:

KAUKAS – MANO DRAUGAS     NAUJAS!
Dalyvių amžius: ikimokyklinukai, moksleiviai, suaugusieji.
Tikslai: susipažinti su XIX a. pab. – XX a. pr. Žemaitijos istorija ir mitologija, suprasti mitologijos reikšmę žmogaus pasaulėžiūroje, ugdyti kūrybiškumą.
Teorinė dalis: dalyviai įgyja istorijos žinių apie ano meto Žemaitijos kaimo pastatus, žmonių buitį, mitologiją. Animuoto mitologinio žemaitiškai kalbančio personažo Kauko holograma (3D programa) supažindina edukacijos dalyvius su šalia žmonių „gyvenančia“ ir žemės teikiamas gėrybes gausinančia, žmonėms padedančia mitologine būtybe.
Praktinė dalis: edukacinių užsiėmimų metu kiekvienas edukacijos dalyvis ant skiedros ar akmenėlio pats susikuria, naudodamas gamtines medžiagas pasigamina ir išsineša pagrindinį edukacijos personažą – Kaukutį.
Edukacijos trukmė – 45 min.
              
Užsiėmimą veda vyr. muziejininkė Salomėja Udovičienė ir muziejininkė-skaitmenintoja Loreta Norvaišienė
ŽVAKIŲ LIEJIMAS
Dalyvių amžius: 1–6 klasių moksleiviai.
Moksleiviai supažindinami su muziejuje saugomomis apšvietimo priemonėmis: balanomis, įvairiais žibintais, spingsulėmis.
Vaikais bus mokomi pasidaryti balaną, vaškinę žvakę, jų šviesoje paskaityti, pabandyti pasukti verpimo ratelį.
Trukmė: 45 min.
          
Užsiėmimą veda Etninės kultūros sk. vedėja Vida Rimkuvienė
 
MARGUČIŲ MARGINIMAS (prieš Velykas)
Dalyvių amžius: 1–12 klasių moksleiviai.
Moksleiviai susipažins su margučių marginimo technikomis. Patirs malonumą marginti kiaušinį vašku. Sužinos Didžiosios savaitės sakralumą.
Trukmė: 1 val.
Užsiėmimą veda vyr. muziejininkė Salomėja Udovičienė
 
MAŽOJI ŽEMAIČIŲ ARCHITEKTŪRA IR ŠVENTŲJŲ SKULPTŪROS    Kultūros paso paslauga
Dalyvių amžius: nuo 8 metų.
Tikslas: supažindinti dalyvius su Žemaitijos mažąja sakraline architektūra, kryždirbyste, populiariausiais šventaisiais, dievdirbiais. Per šį pažinimą ugdyti susidomėjimą Žemaitijos krašto istorija.
Ekspozicijoje apžiūrimos medinės šventųjų skulptūrėlės, kaltiniai ir mediniai kryžiai, koplytėlės. Sužinomos šventųjų istorijos, populiariausia simbolika, susipažįstama su kryždirbystės tradicijomis, garsiausiais dievdirbiais. Žaidžiamas žaidimas „Atpažink šventąjį“.
Trukmė: 45 min.
Užsiėmimą veda Kultūrinės veiklos skyriaus vedėja Ingrida Vaitiekienė
 

ISTORINIS PAVELDAS:

TELŠIŲ ISTORIJOS MOZAIKA
Edukacija skirta mokiniams ir suaugusiems, sudaryta iš trijų tarpusavyje koreliuojančių struktūrinių dalių: „Miestas vakar ir šiandien“, „Pastatų istorijos“, „Telšiuose gyvenę žymūs žmonės“.
Tikslas: kompiuterinių technologijų pagalba gretinant praeities ir dabarties miesto vaizdus, apžvelgti XIX a. pab. – XX a. I p. Telšių miesto bei atskirų pastatų, juose veikusių institucijų, čia gyvenusių ir dirbusių žymių žmonių istoriją.
Dalyviai įgyja Telšių istorijos žinių, pagilina formaliojo ugdymo metu įgytas istorijos žinias, interaktyviame animuotame žaidime „Atpažink vietą“ išbando pastabumą atpažįstant dažnai matomus miesto vaizdus, o gautas žinias įtvirtina spręsdami į testus.
Edukaciją galima pritaikyti konkretiems lankytojų poreikiams, analizuoti vieną arba kelias pasirinktas temas.
Išsamiau apie edukaciją ir projektą galima sužinoti čia: https://bit.ly/2NSrINa
Edukacijos trukmė – 1 val.
Edukaciją veda bibliotekininkė-archyvarė Janina Bucevičė, muziejininkė-skaitmenintoja Loreta Norvaišienė, vyr. muziejininkė Irma Kontautienė
PASVEIKINK LIETUVĄ IŠ ŽEMAIČIŲ MUZIEJAUS „ALKA“
Dalyvių amžius: 5–12 klasių moksleiviai, jaunimas, suaugusieji.
Švęsdami Lietuvos 100-mečio jubiliejų, kviečiame dalyvauti edukacijoje ir išmokti atvirlaiškių rašymo. Supažindinama su Žemaičių muziejuje „Alka“ istorijos skyriaus sukauptais atvirukais, atvirlaiškiais ir tarpukario susirašinėjimo etiketo ypatumais.
Praktinis užsiėmimas: edukacijos dalyviai pasirinks Žemaičių muziejaus „Alka“ išleistą atvirlaiškį tautine tematika ir pagal duotus pavyzdžius sukurs sveikinimą draugui, giminaičiui ar Lietuvai svarbiam asmeniui, Lietuvos valstybės atkūrimo 100 –mečio proga. Būtina žinoti gavėjo adresą.
Trukmė: ~1 h

Užsiėmimą veda vyr. muziejininkė Regina Bartkienė ir ekskursijų vadovė Ajida Stančienė
S3 – SURASK, SUŽINOK, SUDĖLIOK     Kultūros paso paslauga
Dalyvių amžius: 5-12 klasių moksleiviai, studentai, suaugusieji.
Tikslas: skatinti domėjimąsi Žemaičių muziejaus „Alka“esančiais  eksponatais, jų atsiradimu, Žemaitijos istorija.
Trumpas užsiėmimo aprašymas: edukacijos dalyviai mobilios programėlės pagalba atliks užduotis ir atsakinės į pateiktus klausimus susijusius su Žemaičių muziejuje „Alka“ esančiais įdomiausiais eksponatas, Žemaitijos istorija. Pagal duotus klausimus ir užduotis dalyviai ras dėlionės detales, kurias didžiojoje salėje sudėlios į pilną dėlionę pagal Pranciškaus Smuglevičiaus paveikslą „Agripina perkelia savo vyro Germaniko palaikus į tėvynę“. Įveikę visas užduotis ir sudėlioję dėlionę, dalyviai  nusifotografuos su dėlione, o  nuotrauką patalpins Žemaičių muziejaus „Alka“ facebook sienoje, pažymint nuotrauką #S3 EDUKACIJA su „tag‘u“(savo žyma), metų gale daugiausiai „Like“ surinkusi nuotrauka ir edukacijos dalyviai gaus prizą.
Trukmė:1 val.
         
Užsiėmimą veda muziejininkė-ekskursijų vadovė Ajida Stančienė
 
PASLAPTYS POPIERIUJE
Dalyvių amžius: pradinių klasių moksleiviai.
Moksleiviai supažindinami su popieriaus atsiradimo istorija, vandenženkliais.
Praktinis užsiėmimas – rašymas pienu ir užrašo išryškinimas žvakės pagalba; moksleiviai sužinos, kas yra kriptografija, palindromai, rašys įvairius žodžius atbuline tvarka.
Trukmė: 45 min.
Užsiėmimą veda muziejininkė Marina Petrauskienė
 
ŽYDŲ TAUTOS PĖDSAKAI TELŠIUOSE
Dalyvių amžius: 5–12 klasių moksleiviai.
Pasakojama apie Telšiuose gyvenusią žydų bendruomenę, jų papročius. Ekskursijos „Čia būta ir kitų“ metu supažindinama su Telšių žydų paveldu, pasakojama apie holokaustą ir žydų gelbėtojus.
Trukmė: 45 min. – 1 val.
Užsiėmimą veda Etninės kultūros skyriaus vedėja Vida Rimkuvienė
 
MUZIEJININKO PROFESIJOS PASLAPTYS
Dalyvių amžius: nuo 7 metų.
Programos tikslas: supažindinti su muziejininko profesija, su veikla, kuri muziejuje vyksta ne tik ekspozicijų erdvėse: kokie daiktai tampa eksponatais, jų priežiūra ir sauga, skaitmeninimu, sklaida. Supažindinama su muziejininkystės ištakomis, pirmaisiais muziejais, įdomiausiais ir žinomiausiais pasaulio muziejais, apibūdinama muziejų struktūra, demonstruojami eksponatai, reprezentuojantys skirtingas eksponatų grupes. Mokomasi nustatyti eksponato amžių, klasifikuoti juos, priskirti atskirai grupei. Žaidžiamas žaidimas „Nuo daikto iki eksponato“.
Trukmė: 45 min.
Užsiėmimą veda Kultūrinės veiklos skyriaus vedėja Ingrida Vaitiekienė
 

ŽEMAITIJOS DVARŲ KULTŪRINIS PAVELDAS:

PORTRETAS – ASMENYBĖS ATSPINDYS
Dalyvių amžius: 6–12 klasių moksleiviai, suaugusieji.
Užsiėmimo metu dalyviai sužinos, kas yra „portretas“, kokia jo atsiradimo istorija bei susipažins su išskirtiniais portretais, eksponuojamais muziejaus dailės salėje ir dvarų ekspozicijoje. Bus atliekamos praktinės užduotys: pasitelkę kantrybę ir atidumą, dalyviai turės suskaičiuoti, kiek viename, didelio formato paveiksle iš viso nutapyta žmonių; o įtvirtindami gautas žinias ir pasitelkę savas, spręs kryžiažodį, susijusį su daile ir dvarų ekspozicijoje eksponuojamais portretais.
Trukmė: 45 min. – 1 val.
          
Užsiėmimą veda vyr. muziejininkė Daiva Lukšienė
  
PIEŠIMAS ANT STIKLO    Kultūros paso paslauga
Dalyvių amžius: nuo 8 metų.
Tikslas: ugdyti dalyvių kūrybinę vaizduotę ir meninę saviraišką. Susipažinti su muziejuje saugomais Žemaitijos dvarų paveldo ir miestiečių buities eksponatais iš stiklo ir krištolo. Pažinti ir pamėgti stiklą kaip kūrybos priemonę.
Sužinomi ir praktiškai pabandomi šiuolaikiniai stiklo dekoravimo būdai. Užsiėmimo dalyvis sukuria meno dirbinį iš stiklo.
Trukmė: 1 val.
Užsiėmimą veda stiklo menininkas, edukatorius Vygandas Paulauskas
 
UŽKODUOTAS PLATELIŲ DVARO PALIKIMAS
Dalyvių amžius: 5–12 klasių moksleiviai.
Užsiėmime pasakojama Platelių dvaro istorija remiantis nuo 19 a. 1 pusės čia apsigyvenusių prancūzų kilmės grafų Šuazelių-Gufjė išlikusiais archyvais, pasakojimo metu rodomos fotografijų skaidrės, eksponuojama mini parodėlė – albumai, knygos, rankraščiai, dvaro planai.
Pristatoma pirmoji rašytoja Lietuvoje ir Žemaitijoje Sofija Tyzenhauzaitė-Šuazel, jos rašytinis palikimas.
Trukmė: 45 min.
Užsiėmimą veda vyr. muziejininkė Regina Bartkienė
 

GAMTA:

LAŠELIUKO NUOTYKIAI     NAUJAS!
Dalyvių amžius: ikimokyklinio amžiaus (5-6 m.) ir 1-4 klasių vaikai.
Tikslas: supažindinti vaikus su gamtoje nuolat vykstančiu vandens apytakos ciklu, vandens būsenų kitimu, formuoti ekologišką požiūrį į vandens vartojimą, ugdyti kūrybiškumą.
Užsiėmimo aprašymas: klausydamiesi pasakos „Lašeliuko nuotykiai“ ir veikdami kaip personažai, kartu su Lašeliuku keliausite po pasaulį: pakilsite nuo žemės į dangų, pabūsite debesėliu, pamatysite Atlanto vandenyną ir net pateksite į banginio pilvą... O kaip baigsis ši kelionė, sužinosite tik atvykę į Žemaičių muziejų „Alka“. Po kelionės gausite laporello knygeles, kurios primins, kaip vyksta vandens apytaka mūsų planetoje.
Edukacinis užsiėmimas vyksta ežero pakrantėje šalia muziejaus, esant blogam orui – muziejaus patalpose.
Vaikų grupei ar šeimai (5 nariai ir daugiau), dalyvavusiai edukaciniame užsiėmime, dovanojama muziejaus išleista A. Kazragio knyga „Ežerėlio pasakos“.
Trukmė: 45 min.
Užsiėmimą veda vyr. muziejininkės Irma Kontautienė, Nijolė Laukytė
PAUKŠČIŲ DAINŲ ŠVENTĖ     NAUJAS!
Dalyvių amžius: ikimokyklinio amžiaus (5-6 m.) ir 1-4 klasių vaikai.
Tikslas: naudojantis unikaliu leidiniu „Ežerėlio pasakos“ supažindinti vaikus su Žemaitijoje gyvenančiais paukščiais, skatinti įsiklausyti į gyvosios gamtos garsus ir atpažinti juos natūralioje aplinkoje, atkreipti dėmesį į gamtoje įvairiais metų laikais vykstančius procesus.
Užsiėmimo aprašymas: klausydamiesi pasakos „Paukščių dainų šventė“ muziejaus Gamtos ekspozicijoje, pažinsite paukščius, apžiūrėsite juos ekspozicijoje, išmoksite paukščiui priskirti jo balsą, juos mėgdžiosite, sužinosite, kodėl paukščiai dažniau čiulba pavasarį ir kuris iš jų pats balsingiausias.
Edukacinis užsiėmimas vedamas muziejaus Gamtos ekspozicijoje.
Vaikų grupei ar šeimai (5 nariai ir daugiau), dalyvavusiai edukaciniame užsiėmime, dovanojama muziejaus išleista A. Kazragio knyga „Ežerėlio pasakos“.
Trukmė: 45 min.
Užsiėmimą veda vyr. muziejininkės Irma Kontautienė, Nijolė Laukytė
VANDENS LELIJA     NAUJAS!
Dalyvių amžius: ikimokyklinio (5-6 m.) ir 1-4 klasių vaikai.
Tikslas: sudaryti sąlygas vaikams pažinti Žemaitijos ežerų žuvis ir augalus, gyvai gamtoje stebėti vandens pasaulį, mokyti tolerancijos, ugdyti kūrybiškumą.
Trumpas užsiėmimo aprašymas: klausydamiesi pasakos „Vandens lelija“, sužinosite, kaip atsirado gražiausia vandens gėlė ir kas nutiko piktajam lynui, susipažinsite su žuvimis, išmoksite jas atskirti, stebėsite tvenkinių vandens paviršių ir matysite plaukiančias žuvytes, žydinčias lelijas – taip gyvai susiesite pasakos personažus su realiais jų įvaizdžiais. Išmoksite iš popieriaus pasigaminti leliją.
Edukacinis užsiėmimas vedamas gamtoje Žemaitijos kaimo ekspozicijoje, esant blogam orui – muziejaus patalpose.
Vaikų grupei ar šeimai (5 nariai ir daugiau), dalyvavusiai edukaciniame užsiėmime, dovanojama muziejaus išleista A. Kazragio knyga „Ežerėlio pasakos“.
Trukmė: 45 min.
Užsiėmimą veda vyr. muziejininkės Irma Kontautienė, Nijolė Laukytė

Edukaciniai užsiėmimai Žemaitijos kaimo ekspozicijoje
(Malūno g. 5, Telšiai)

     Norėdami užsisakyti vieną iš žemiau išvardintų edukacinių užsiėmimų skambinkite telefonu
8 601 92417 Žemaitijos kaimo ekspozicijos darbo metu.

SENIEJI ŽEMAIČIŲ AMATAI, VAIKŲ ŽAIDIMAI, TRADICIJOS:

MERGVAKARIO (BERNVAKARIO) ŠVENTĖ
Dalyvių amžius: jaunimui.
Tikslas : susipažinti su senaisiais mergvakario papročiais, aptarti piršlybų, sužadėtuvių, vestuvių išvakarių papročius, kraičio paskirtį.
Teorinė dalis: aptariami piršlybų, sužadėtuvių, mergvakario (bernvakario), vestuvių išvakarių papročiai, kraičio paskirtis.
Praktinė dalis:
Mergvakaris: surinkus laukų gėles pinami mergvakario vainikai. Busimajai nuotakai šukuojami plaukai, dedamas vainikėlis. Skamba dainos. Audžiamas „kraitis“ su staklėmis, pinamos juostos.
Bernvakaris: išbandomi ūkio darbai: pjaunama žolė dalgiu, kapojamos malkos, perkeliami gyvuliai. Žaidžiami žaidimai: „keperėžas“, vaikštoma su kojokais, traukiamas vežimaitis.
Esant galimybei važinėjama arkliu pakinkytu vežimaičiu.
Trukmė: 1 valanda.
Užsiėmimą veda vyr. muziejininkė Salomėja Udovičienė
ŠAUDYKLĖLĖ DAILIAI ŠAUNA, SIŪLO NEUŽGAUNA
Dalyvių amžius: ikimokyklinukai, moksleiviai, suaugusieji.
Tikslas: susipažinti su senaisiais audiniais, jų paskirtimi, atpažinti skirtingus audimo būdus, suprasti audimo principus.
Teorinė dalis: demonstruojami audiniai išausti įvairiais būdais, apžiūrimi senoviniai audiniai troboje.
Praktinė dalis: audžiamas kieme demblys iš meldų, žaidžiamos „audimo staklės“, dalyviai išsiaudžia audinį audimo staklėmis.
Trukmė: 45 min.
Užsiėmimą veda vyr. muziejininkė Salomėja Udovičienė
GYVYBĖS MEDIS     Kultūros paso paslauga
Dalyvių amžius: ikimokyklinukai, moksleiviai, suaugusieji.
Tikslas: aptarti lietuvių tautos kultūroje medžio simbolikos sampratą, susipažinti su medžio apdirbimu, panaudojimu statyboje, interjero dirbiniais, bei puošyba senajame Žemaitijos kaime.
Teorinė dalis. Dalyviai apžiūri ir aptaria įvairias medienos panaudojimo galimybes Žemaitijos kaimo ekspozicijoje:
- Architektūroje (gyvenamųjų pastatų sienų, stogų, langinių konstrukcija, mažosios architektūros paminklai, tvoros, šuliniai).
- Trobos interjere (baldai, jų puošyba, indai).
- Darbo įrankiai (tekstilės, maisto ruošimo, žemės apdirbimo).
Praktinė dalis.
- Atpažįsta medienos rūšis.
- Stebi skiedrų pjovimo procesą.
- Ant pasirinktos skiedros tapo gyvybės medžio motyvą.
Trukmė: 45 min.
Edukacinio renginio vadovė vyr. muziejininkė Salomėja Udovičienė
 
MAŽAS PIEMENĖLIS TURI BOTAGĖLĮ     Kultūros paso paslauga
Dalyvių amžius: ikimokyklinio ir pradinių klasių moksleiviai.
Autentiškoje aplinkoje – neturtingo valstiečio sodyboje, užsiėmimo dalyviai susipažįsta su anuometine aplinka, aptariama socialinė piemenuko padėtis, piemenuko vargai: darbas, gyvenimo sąlygos, apranga. Dalyviai apsirengia naminės drobės marškiniais, prijuostėmis, vaikšto avėdami klumpes, naščiais neša kibirus, išbando botagėlį. Kuriamas laužas ir kepamas „piemenuko kugelis“ – bulvės. Žaidžiami senojo kaimo žaidimai.
Trukmė: 1 val.
Užsiėmimą veda vyr. muziejininkė Salomėja Udovičienė
 
ĮMINK MĮSLĘ KETURGYSLĘ
Dalyvių amžius: nuo 3 klasės iki smalsių senjorų.
Tai judrus edukacinis užsiėmimas, skirtas 2017-iesiems Lietuvių kalbos kultūros metams.
Ar seniai minėte mįsles? Ar esate tikri, jog žinote senųjų buities daiktų, žemės ūkio padargų pavadinimus arba gebate teisingai įvardinti arklio plauko spalvą? Siūlome autentiškoje Žemaitijos kaimo ekspozicijos teritorijoje išbandyti jėgas nuotaikingoje aktyvioje edukacijoje. Pagal pateiktą ekspozicijos planą ir užduotis, dalyvių komandos įmena mįsles ir atranda eksponatus, įveikia įvairias užduotis. Edukacinis užsiėmimas puikiai tinka vaikų gimtadienių, šeimos švenčių, susitikimų metu, taip pat naudingas kaip moksleivių neformaliojo ugdymo elementas.
 
KAIP GYVENO MŪSŲ SENOLIAI
Dalyvių amžius: ikimokyklinukai, moksleiviai, suaugusieji.
Vaikai sužinos apie senolių gyvenimo ir darbų metų ratą, apie namų apyvokos daiktus, jų paskirtį, apie daiktų puošybos elementus, simboliką. Pieš senovinius daiktus, ornamentuos, suvoks ekologijos svarbą.
Trukmė: 45 min.
          
Užsiėmimą veda vyr. muziejininkė Salomėja Udovičienė
 
JURGINĖS (balandžio mėnesį)
Dalyvių amžius: moksleiviai, suaugusieji.
Užsiėmimas organizuojamas balandžio mėnesį. Dalyviai supažindinami su Jurginių tradicijomis. Po to vyksta praktiniai užsiėmimai. Moksleiviai stebi išleidžiamus į lauką arklius. Prieš tai po slenksčiu pakasa pasagą. Mergaitės sėja darželyje rūtas. Po to visi kepa kiaušinienę, vaišinasi, žaidžia.
Trukmė: 1 val.
Užsiėmimą veda Etninės kultūros skyriaus vedėja Vida Rimkuvienė
 
SUSIDRAUGAUKIME SU JUOSTELE
Dalyvių amžius: ikimokyklinukai, moksleiviai, suaugusieji.
Apžiūrimi augantys linai, darbo įrankiai linams apdoroti. Verpiami siūlai rateliu, sukami ant lankčio ir vejami į kamuoliukus. Žaidžiamas žaidimas su kamuoliuku. Audžiamos draugystės juostelės su akmenukais.
Trukmė: 45 min.
Užsiėmimą veda vyr. muziejininkė Salomėja Udovičienė
 
ŽOLYNŲ MAGIJA
Dalyvių amžius: ikimokyklinukai, moksleiviai, suaugusieji.
Tikslas: skatinti domėjimąsi mus supančia gamta, atpažinti vaistinius augalus augančius Žemaitijos kaimo ekspozicijoje
Trumpas užsiėmimo aprašymas: Susipažįstama su vaistiniais augalais Žemaitijos kaimo ekspozicijos darželyje. Renkami augalai.
Iš suskintų augalų gaminami herbariumai, atvirukai arba pinamas krepšelis iš žolynų (pasirinktinai). Ragaujama arbata iš surinktos arbatžolių puokštės.
Trukmė: 45 min.
Užsiėmimą veda vyr. muziejininkė Salomėja Udovičienė
 
ADVENTAS, ATBĖGA ELNIAS DEVYNIARAGIS     Kultūros paso paslauga
Dalyvių amžius: ikimokyklinukai, moksleiviai, suaugusieji. 
Tikslas: susipažinti su Advento laikotarpio senosiomis tradicijomis, papročiais, Kūčių vakarienės patiekalais, burtais, namų puošyba. Išmokti pagaminti kai kuriuos archajiškus Kūčių vakarienės patiekalus.
Trumpas užsiėmimo aprašymas: apžvelgiamos senosios Advento tradicijos, papročiai. Įsigilinama į Kūčių vakaro prasmę, patiekalų reikšmę, jų paruošimo būdą. Gaminama improvizuota Kūčių vakarienė, buriama – liejamas vaškas, spėjama ateitis. Pasigaminama tikro vaško žvakė.
Trukmė: 1 val. 30 min.
Užsiėmimą veda vyr. muziejininkė Salomėja Udovičienė

Edukaciniai užsiėmimai Žemaičių vyskupystės muziejuje
(S. Daukanto g. 6, Varniai, Telšių r.)

     Norėdami užsisakyti vieną iš žemiau išvardintų edukacinių programų skambinkite telefonu
(8 444) 47455.
    Po kiekvienos edukacinės programos dalyviai už papildomą, nustatytą mokestį (įsigiję bilietus) turi galimybę pabūti edukatoriaus vedamoje ekskursijoje po muziejų.

ŽEMAIČIŲ BLAIVYSTĖS SĄJŪDIS
Dalyvių amžius: 4–12 klasių moksleiviai, suaugusieji.
Tikslas: Supažindinti dalyvius su vyskupo M. Valančiaus inicijuotu Blaivybės sąjūdžiu, jo mąstu, reikšme ir pasekmėmis Lietuvos žmonėms, propaguoti šviesų gyvenimą be žalingų įpročių.
Trumpas užsiėmimo aprašymas:
Programa vedama ekspozicijoje, kur pristatoma muziejaus ir J. Eidėjienės autorinė paroda „Vysk. M. Valančiaus Blaivystės sąjūdis“, skaitomos ištraukos iš vysk. M. Valančiaus ganytojiškų laiškų, skirtų blaivybei, komentuojamas Blaivystės sąjūdžio kontekstas (aplinkybės, talkininkai, tęstinumas), pristatoma sąjūdžio laiko blaivybės literatūra, ikonografija, folkloras. Lankytojai gali įsigyti 1858 m. Blaivybės medalikėlio replikatą (kopiją).
Trukmė: 45 min.
Užsiėmimą veda visi muziejininkai
KALĖDŲ BELAUKIANT     Kultūros paso paslauga
Dalyvių amžius: 1–12 klasių moksleiviai, suaugusieji.
Tikslas: Padėti išlaikyti Lietuvoje šimtmečius gyvuojančią Kalėdų laukimo ir šventimo tradiciją, supažindinti su Advento meto reikšme, svarbiausiais šventinio laikotarpio elementais bei atributais.
Trumpas užsiėmimo aprašymas:
Edukacinė programa, sukurta bendradarbiaujant su Eucharistinio Jėzaus seserų vienuolijos seserimi Edita–Regina Teresiute. Programa vykdoma ją papildant naujomis prasmėmis ir elementais. Programa susideda iš trijų dalių: „Advento vainiko", „Kalėdaičio gimimo" ir „Kalėdinės žvakės". Advento vainikai pinami iki prasidedant Adventui. Kitų dalių metu sesers Reginos pamokyti dalyviai patys gaminasi Kalėdaičius, iš vaškuolių, bitininko padedami, suka Kūčių vakarienės žvakes. Visa tai kunigui palaiminus, pasiimama į namus.
Trukmė: 50 min.
Programai vadovauja s. Edita–Regina Teresiutė, talkina Žemaičių vyskupystės muziejaus muziejininkai
VARNIŲ KUNIGŲ SEMINARIJOS AUKLĖTINIŲ KŪRYBA     Kultūros paso paslauga
Dalyvių amžius: 5–12 klasių moksleiviai, suaugusieji.
Tikslas: Susipažindinti dalyvius su Varnių kunigų seminarijos auklėtinių literatūrine kūryba, aprėpiančia visą 19 amžių, propaguoti senąją Lietuvių literatūrą, susijusią su Žemaičių vyskupystės muziejaus ištakomis.
Trumpas užsiėmimo aprašymas:
Dalyviams parodoma ekspozicijos dalis, kurioje eksponuojami žymiųjų Žemaičių vyskupijos dvasininkų išleisti darbai bei rankraščiai, apžvelgiama 19 a. lietuvių literatūra ir pristatoma Žemaičių kunigų seminarijos auklėtinių (Motiejaus Valančiaus, Antano Baranausko, Antano Vienažindžio, Antano Strazdo, Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos, Vincento Juzumo, esant poreikiui ir kitų) indėlis ir jų vieta lietuvių literatūroje. Dalyviai skaito kūrybą autentiška tarme, išklauso raiškiai deklamuotų poezijos pavyzdžių.
Trukmė: 1 val.
Užsiėmimą veda vyr. muziejininkė-bibliotekininkė Jurgita Gustytė-Ivinskienė
VARNIŲ KULTŪROS PAVELDAS
Dalyvių amžius: 4–12 klasių moksleiviai, suaugusieji.
Tikslas: Supažindinti dalyvius su Varnių miesto kultūros paveldu ir jį kūrusiais asmenimis.
Trumpas užsiėmimo aprašymas:
Elektroninės demonstracijos ir gyvo pasakojimo metu pristatomas Varnių kultūros paveldas. Vaizdo demonstracija sudaryta iš video ir fotomedžiagos, palydima edukatoriaus pasakojimo apie Varnių kultūros paveldą. Varnių kultūrinė reikšmė gvildenama įvairiais būdingiausiais urbanistinio paveldo, Žemaičių vyskupų miesto aspektais, atskirai pristatant reikšmingiausius Varnių kultūros paveldo paminklus, juose dirbusius žmones bei jų sukurtus artefaktus.
Trukmė: 1 val.
PALAIMINTASIS JURGIS MATULAITIS (apmąstymų valanda)
Dalyvių amžius: 5–12 klasių moksleiviai, suaugusieji.
Tikslas: Supažindinti dalyvius su palaimintojo Jurgio Matulaičio asmenybe ir indėliu į dvasinių apmastymų literatūrą.
Trumpas užsiėmimo aprašymas:
Elektroninėmis priemonėmis demonstruojama muziejaus sukurta paroda „Blogį nugalėk gerumu“. Parodoje ir edukatoriaus pasakojime akcentuojami ne nuveikti arkivyskupo administraciniai darbai, o dvasiniai išgyvenimai, skaitomos jo „Užrašų“ ištraukos.
Trukmė: 45 min.
Programai vadovauja vyr. muziejininkė-bibliotekininkė Jurgita Gustytė-Ivinskienė
SOCIALINĖS DRAMOS EDUKACIJA „UŽMIRŠTI ŽMONĖS“
Dalyvių amžius: 5–12 klasių moksleiviai, suaugusieji.
Tikslas: Supažindinti dalyvius su 20 a. vidurio eilinio nedidelio Lietuvos miestelio gyvenimo įvykiais, panaudojus socialinės dramos modelį, leisti dalyviams įsijausti į atskirų žmonių likimines situacijas.
Trumpas užsiėmimo aprašymas:
Pageidaujami vienodo amžiaus dalyviai. Užsiėmimo vadovas perskaito realiai gyvenusio žmogaus paauglystės dienų prisiminimų tekstą, ir, socialinės dramos metodo pagalba, pakviečia dalyvius gyvai ir išradingai atlikti perskaityto teksto analizę pagal užsiėmimo metu susidarytą proceso dramos planą. Drauge atlikus rekomenduotinus proceso dramos veiksmus, vadovas pasiūlo dalyviams arbatos, kviesdamas kartu pasvajoti apie laimingą asmens gyvenimą.
Trukmė: 1 val.
Užsiėmimą veda Žemaičių vyskupystės muziejaus vedėjas Antanas Ivinskis
VAIKŲ DAILĖS EDUKACIJA
Dalyvių amžius: 2–12 klasių moksleiviai, suaugusieji.
Tikslas: Lavinti dalyvių vaizduotę, laisvą meninį mastymą, susipažinti su stiklo dekoravimo paslaptimis.
Trumpas užsiėmimo aprašymas:
Vaikų dailės edukacija – tai galimybė patirti kūrybos džiaugsmą, buvimą ir kūrimą drauge, svajoti ir įkūnyti menines fantazijas, lavinti meninį skonį, dalintis patirtimi, mokytis vieniems iš kitų.
Dalyviai aprūpinami įvairiomis darbo priemonėmis, taip pat stiklu, klijais, suteikiant stiklo gaminių sukepimo paslaugą. Dalyviams siūloma darbo su atliekų stiklu programa, pasigaminant stiklo miniatiūras, pakabukus bei papuošalus. Sudėtingesnių stiklo kūrinėlių kūrimas užtruktų ne vieną užsiėmimą.
Trukmė: 1 val.
Užsiėmimus veda stiklo meno dailininkas, muziejininkas-edukatorius Vygantas Paulauskas
ATPAŽINK (NE)TIESĄ
Tikslas: aiškinti propagandos esmę pasitelkiant tipiškiausius sovietinės propagandos spaudinius – knygas.
Dalyvių amžius: 7–12 kl. moksleiviai, studentai, suaugusieji.
Trumpas užsiėmimo aprašymas:
Užsiėmimo dalyviai išklauso teorinę dalį apie propagandos esmę, metodus, supažindinami su sovietinės propagandos leidiniais (knygomis). Pasitelkiant žinomus pavyzdžius (vyskupų Vincento Borisevičiaus, Pranciškaus Ramanausko, kunigų Leono Šapokos, Juozapo Zdebskio), paaiškinama, kaip galima manipuliuojant faktais, iškreipti tikrovę ir kokią reikšmę turi žodis.
Praktinėje užsiėmimo dalyje dalyviai turi atrinkti propagandinius leidinius, o taip pat iš būdingiausių citatų suformuoti du koliažus: vieną su tikrais faktais, kitą melagingą - iš atpažintų tendencingų teiginių.
Užsiėmimo trukmė – 45 min.
Užsiėmimą veda vyr. muziejininkė-bibliotekininkė Jurgita Gustytė-Ivinskienė

 

 atgal