DĖMESIO! Nuo 2020 m. rugsėjo 14 d. muziejus UŽSIDARĖ REKONSTRUKCIJAI.

Žemaitijos kaimo ekspozicija

Malūno g. 5, LT-87392 Telšiai
El. p. info@muziejusalka.lt

NEDIRBAME

          
          Žiūrėti didesnį žemėlapio vaizdą

Ekskursijų su vadovu, edukacinių užsiėmimų užsakymas
telefonu 8 601 92417

Bilietų kainos
 • Suaugusiems – 4,00 €;
 • Moksleiviams, studentams, pensininkams ir kitiems asmenims1 pateikusiems pažymėjimą – 2,00 €;
 • Nemokamas muziejaus lankymas2 – 0,00 €;
 • Už edukacinius užsiėmimus 1 asmeniui: moksleiviui, studentui, suaugusiajam (grupėje iki 25 žmonių) – 3,00 €;
 • Už Žemaitijos kaimo ekspozicijos teritorijos lankymą, kai uždarytos interjerų ekspozicijos (vienam asmeniui) – 2,00 €;
 • Gido 1,5 val. trukmės paslauga lietuvių, anglų, rusų kalbomis (grupėje iki 25 žmonių) – 20,00 €;
 • Už pasivažinėjimą vežimaičiu 30 min. – 10,00 €;
 • Jaujos nuoma renginiams, šventėms (trukmė iki 3 val.; grupė iki 50 asmenų*) – 100,00 €;
  už kiekvieną papildomą valandą – 30,00 €.
  *didesnėms grupėms jaujos nuomos kaina nustatoma atskiru susitarimu ir įforminama sutartimi;
  *renginio, šventės dalyviams įėjimas į muziejaus teritoriją – nemokamas, edukacijų mokestis taikomas pagal nustatytus įkainius.
 • Šventinės aplinkos asmeninių švenčių (vestuvių, krikštynų ir kt.) dalyviams nuomos paslauga* 1 val. – 10,00 €;
 • už kiekvieną papildomą valandą – 10,00 €.
  *pasirinktoje vietoje pastatomas stalas, suolai, pamerkiami sezoniniai žolynai;
  * šventės dalyviai už ekspozicijos lankymo bilietus ir edukacijas moka pagal nustatytus įkainius.
       
 • 1Ekspozicijų lankymo bilietui taikoma 50 procentų nuolaida: Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie mokosi, kurie mokosi pagal specializuoto ugdymo krypties programas;
  Aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybės narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams, studijuojantiems ES valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, taip pat mokiniams, kurie mokosi pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, taip pat mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu;
  Asmenims, kuriems nustatytas 30-55 proc. darbingumo lygis;
  Nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams;
  Asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius (iki 80 metų);
  Nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams;
  Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
  Pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams, ir laisvės kovų dalyviams.
  2Nemokamai muziejaus ekspozicijas lanko: Ikimokyklinio amžiaus vaikai;
  Našlaičiai ir tėvų globos netekę vaikai;
  Asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba kuriems nustatytas 25 proc. ir mažesnis darbingumo lygis ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
  Asmenys, kuriems sukako 80 metų ir vyresniems;
  Lietuvos muziejų darbuotojai;
  Tarptautinės muziejaus tarybos (ICOM) nariai;
  Visi lankytojai kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį.

 Ekspozicija

Telšiuose, pietvakarinėje Masčio ežero pakrantėje po atviru dangumi įkurta Žemaičių muziejaus „Alka“ Žemaitijos kaimo ekspozicija. Svarbiausias šios ekspozicijos uždavinys pavaizduoti liaudies buitį natūralioje aplinkoje, išsaugoti autentiškus liaudies architektūros paminklus kaip mokslo šaltinį ir etninį paveldą. Žemaitijos kaimo ekspozicijos 8,5 ha plote yra 16 autentiškų XIX a. pabaigos – XX a. pradžios pastatų, kurie suskirstyti į tris sodybas ir visuomeninį sektorių.
Stambaus ūkininko sodyboje yra gyvenamasis namas, svirnas, jauja, tvartas, kiaulininkas, žardinė ir pirtis. Pirmasis pastatas 1967 m. atvežtas į muziejų buvo pirtis. Pastatai atvežti iš skirtingų Žemaitijos vietovių.
Vidutinio valstiečio sodyboje pastatyti gyvenamasis namas, svirnas, jauja ir tvartas.
Neturtingo valstiečio sodybėlę sudaro tik trobelė ir tvartelis.
Visuose pastatuose įrengtos ekspozicijos, jose eksponuojami autentiški baldai, darbo įrankiai, buities apyvokos reikmenys, interjerus puošia kryžiai ir paveikslai.
Visuomeniniame sektoriuje yra angliško tipo vėjinis malūnas su sukinėjama prieš vėją kepure, kalvė ir simbolinės kapinaitės.
Ekspozicija veikia nuo 1982 m. 2012 m. pavasarį ši ekspozicija priima lankytojus naujai įrengta, visi pastatai rekonstruoti, aptvertos tvoros, pastatyta naujų kryžių ir koplytėlių. Ekspozicijoje organizuojami įvairūs renginiai: gegužinės pamaldos, folkloro festivaliai, klojimo teatrai. Muziejininkai veda edukacinius renginius. Vienas iš populiariausių yra „Jau ir Jurgis“. Pavasarį pasitinka sugrįžtančius paukščius. Vidutinio valstiečio sodyboje įrengtoje edukacijos klasėje mokoma austi, daryti žaisliukus, velti vilną, siuvinėti.
Žemaitijos kaimo ekspozicijoje auginami žemaitukų veislės arkliai. Visi norintieji gali pasivažinėti arkliu pakinkytu vežimaičiu.

 

 atgal