DĖMESIO! Nuo 2020 m. rugsėjo 14 d. muziejus UŽSIDARĖ REKONSTRUKCIJAI.

J. Andriusevičiaus muziejus

J. Andriusevičiaus g. 13, Gaulėnų km.,
Upynos sen., Telšių r.
mob. tel. 8 682 49806
el. paštas gaulenai@gmail.com

Darbo laikas:
Lankytojai priimami iš anksto
susitarus nurodytu telefonu

           Žiūrėti didesnį žemėlapio vaizdą

Ekspozicija

     Visuomeninis muziejus Gaulėnuose atidarytas 1969 m. kovo 20 d. Ilgą laiką šis muziejus dėl grynai ekonominių priežasčių buvo besikaitaliojančių vietos kolūkių priklausomybėje. Muziejaus ekspozicijos pagrindą sudarė Gaulėnuose mokytoju dirbusio kraštotyrininko, vėliau Žemaičių muziejaus „Alka“ direktoriaus (1979 – 1986) Jono Andriusevičiaus ir jo mokinių surinkti eksponatai. Muziejų mokytojas kūrė domėdamasis Šatrija, jos apylinkių senąja praeitimi, rinko ir sistemino gausią kraštotyrinę medžiagą.


Jonas Andriusevičius (kairėje) Gaulėnų muziejaus ekspozicijoje.1975 m.

     1973 m. Gaulėnų kraštotyros muziejaus ekspozicija J. Andriusevičiaus buvo perkelta ir įkurdinta antrąjame Gaulėnų pradinės mokyklos aukšte (uždarius aštuonmetę mokyklą šios patalpos liko tuščios).
     1996 m. vasarą vadovaujant J. Andriusevičiui grupė Žemaičių muziejaus „Alka“ darbuotojų pertvarkė ir atnaujino muziejaus ekspoziciją. Tų pačių metų spalio 26 d. iškilmingai buvo atidarytas naujai atgimęs Gaulėnų muziejus.
     Šiuo metu muziejaus ekspozicija užima 7 kambarius. Eksponuojama archeologinė medžiaga nuo pačių ankstyviausių laikų – neolito, t.y. pirminio žmonių apsigyvenimo pėdsakų šiame krašte. Eksponuojama ir vėlesnius laikus menanti Šatrijos, Gaulėnų, Maudžiorų, Luokės apylinkių istorinė medžiaga. Istorinė ekspozicija siekia laikus iki pat Lietuvos Atgimimo metų, nepriklausomybės paskelbimo 1990 m. ir šių dienų.
     Muziejuje yra surinkti eksponatai, iliustruojantys baudžiavos laikotarpį Žemaitijoje. Čia daug vertingos medžiagos apie carinės Rusijos imperijos laikais buvusių kaimų gyventojų praeitį, apie šio krašto knygnešį, švietėją Juozą Sudarį, yra visa medžiaga Gaulėnų mokyklos istorijai, I ir II pasaulinio karo laikus menantys eksponatai ir kitos istorinės relikvijos. Reikšmingi liaudies meno skyrelio eksponatai. Gausūs ir įvairūs muziejuje etnografiniai buities daiktų ir senųjų amatininkų įrankių rinkiniai. Savitas kraštotyrinio pobūdžio muziejus yra visai netoli Šatrijos.
     2000 m. vasario 11 d. J. Andriusevičius mirė. Muziejaus ekspoziciją prižiūri Henrikas Šiaulys. Jam talkina Žemaičių muziejaus „Alka“ darbuotojai.

     2005 m. spalio 7 d. Gaulėnuose vyko muziejaus 35–ojo jubiliejaus paminėjimas. Šventę, pagal parengtą projektą, organizavo Telšių kultūros centro Upynos filialo vedėja Sofija Čegienė. Iškilmėse dalyvavo Telšių kultūros skyriaus, Telšių rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, muziejininkai, kultūros darbuotojai, kraštotyrininkai, Jono Andriusevičiaus artimieji, Gaulėnų ir Upynos bendruomenių žmonės. Šventės metu buvo atidengtas Telšių tautodailininko Vytauto Savickio sukurtas paminklinis stogastulpis muziejaus įkūrėjui Jonui Andriusevičiui. Ąžuolą šiai kilniai progai dovanojo Telšių girininkija.

Virtualus dalies ekspozicijos vaizdas

J. Andriusevičiaus muziejaus ekspozicijos fragmentai


 

 atgal