DĖMESIO! Nuo 2020 m. rugsėjo 14 d. muziejus UŽSIDARĖ REKONSTRUKCIJAI.

Pradžia   »   Naujienos   »   IEŠKOME NAUJO KOMANDOS NARIO (-ĖS)

IEŠKOME NAUJO KOMANDOS NARIO (-ĖS)

IEŠKOME NAUJO KOMANDOS NARIO (-ĖS)
Reikalavimai:
·       būti susipažinusiam ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, Muziejaus nuostatais, Skyriaus nuostatais, Muziejaus direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašu;
·       turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį humanitarinių ar socialinių mokslų išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
·       turėti ne mažesnę kaip 1 metų kultūros renginių bei kultūrinės veiklos projektų organizavimo, koordinavimo ir įgyvendinimo patirtį;
·       turėti ne mažesnę kaip 1 metų viešosios komunikacijos patirtį, kultūrinės, visuomeninės veiklos srityje;
·       mokėti laisvai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, išmanyti jų taikymo galimybes atliekant savo pareigas, gebėti naudotis aparatine ir programine įranga (MS Word, MS Exel, MS Power Point, elektroninio pašto, interneto paieškos sistemomis ir kt.);
·       be gimtosios kalbos mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos oficialių darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu.
 
Darbo užmokestis – 1194,75 eurų neatskaičius mokesčių.
 
Gyvenimo aprašymą ir dokumentus siųsti el. paštu info@muziejusalka.lt iki 2021 m. kovo 1 d.
 
Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.
 
Papildoma informacija teikiama telefonu +370 600 85 009.

 atgal