DĖMESIO! Nuo 2020 m. rugsėjo 14 d. muziejus UŽSIDARĖ REKONSTRUKCIJAI.

Pradžia   »   Naujienos   »   SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS RETŲ IR VERTINGŲ MUZIEJAUS EKSPONATŲ KONSERVAVIMO-RESTAURAVIMO PROJEKTAS

SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS RETŲ IR VERTINGŲ MUZIEJAUS EKSPONATŲ KONSERVAVIMO-RESTAURAVIMO PROJEKTAS

2019–2020 metais Žemaičių muziejus „Alka“ vykdė Lietuvos kultūros tarybos finansuotą projektą „Praeitis – ateičiai: išsaugoti ir viešinti“, kurio metu siekiant užtikrinti kultūros vertybių saugumą, išlikimą, eksponavimą bei sklaidą, buvo konservuoti ir restauruoti 25 muziejaus eksponatai.
Pasak projekto vadovės, direktorės pavaduotojos-vyriausiosios fondų saugotojos Teresės Žulkutės, prevenciniam konservavimui ir restauravimui buvo atrinkti svarbūs nacionaliniam kultūros paveldui XVIII-XIX a. taikomosios dailės, liaudies meno, dokumentų, rankraščių bei vaizduojamosios dailės rinkinių eksponatai, kurie iki šiol nebuvo konservuoti ir restauruoti. Projektas buvo vykdomas dviem etapais. Pirmame etape vyko eksponatų konservavimo darbai, antrame – restauravimas.
Projekto įgyvendinimo metu restauruotos 4 Žemaitijos dvarų žvakidės-kandeliabrai, datuojami XIX–XX a. Taip pat restauruoti 3 Žemaitijos dvarų dokumentai. Tai 1834 m. lapkričio 1 d. raštas, kuriuo rotmistrui Timotiejui Oniškevičiui suteikiamas majoro laipsnis; raštas dėl papulkininko laipsnio suteikimo T. Oniševskiui, patvirtintas 1836 m. ir raštas dėl poporučiko laipsnio suteikimo Zigmantui Guževskiui, patvirtintas 1854 m. su raudono lako antspaudu. Buvo atlikti šių dokumentų valymo, tiesinimo, antspaudo tvirtinimo darbai bei pagaminti kokybiški aplankai.
Konservuotos ir restauruotos Žemaitijos kaimo drožėjų medinės skulptūrėlės „Nukryžiuotasis“ (5 vnt.), kurių būklė buvo kritiška. Visoms joms pagaminti kryžiai. Restauruota 10 kultūros paminklais laikomų metalinių kryžių viršūnių, kurios atlaikiusios istorijos ir gamtos negandas, byloja apie buvusią turtingą dvasinę kultūrą. Kryžių viršūnės buvo kalamos savamokslių kalvių, naudojant paprasčiausius kalvių darbo įrankius, plokščias geležines juostas, geležinius strypus, skardą.
Vykdant projektą taip pat restauruoti 3 tapyti XVII– XIX a. paveikslai „Nuėmimas nuo kryžiaus“, „Dievo Motina“ ir „Moters portretas“. Paveikslai į muziejų taip pat pateko iš Žemaitijos dvarų, autoriai nežinomi.
Eksponatų konservavimo-restauravimo, tyrinėjimų darbus atliko Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus P. Gudyno restauravimo centro aukščiausios kategorijos restauratoriai, ekspertai: R. Derkintis, M. Kosas, M. Šimelionytė, D. Jonaitytė, J. Bilotienė, L. Kruopaitė, L. Lukoševičius, A. Vaineikis, G. Žičkuvienė, J. Bagdzevičienė, D. Panavaitė, O. Ščit, T. Ručys, R. Švelnikas bei grupė restauravimo technologų (chemikų).
Žemaičių muziejaus „Alka“ fonduose saugoma daugiau kaip 150 tūkstančių eksponatų. Tai – unikalūs, vertingi archeologijos, profesionaliosios ir taikomosios dailės, istorijos, numizmatikos, etnografijos, liaudies meno rinkiniai. „Eksponatai, veikiami laiko, temperatūros svyravimų, irsta, praranda vertę, estetinę išvaizdą, jiems gresia pavojus sunykti. Todėl muziejuje sistemingai vykdomi vertingiausių, labiausiai pažeistų eksponatų prevencinio konservavimo ir restauravimo darbai“, – sako Žemaičių muziejaus „Alka“ direktorė Eva Stonkevičienė.
 
Projekto vertė: 30 tūkst. Eur. Projektą finansavo – Lietuvos kultūros taryba.

Nuotraukos: Vilmos Šileikienės ir Loretos Norvaišienės.

 atgal