Naujienos

2022 m.  lapkričio 25  d.

SKELBIMAS APIE VIEŠĄJĮ AUKCIONĄ

Tiesioginiame aukcione bus parduodamas lengvasis automobilis 2006 m. Hyundai Elantra. Techninė apžiūra negalioja, variklio darbinis tūris: 1975 cm3, galia – 105 kW, kuras – benzinas, mechaninė pavarų dėžė. 

Tretieji asmenys neturi teisių į šį turtą.

Pradinė pardavimo kaina 500,00 Eur. Minimalus kainos didinimo intervalas 20,00 Eur.

Tiesioginis aukcionas vyks 2022 m. gruodžio 13 d. 10.00 val. adresu: Muziejaus g. 31a, Telšiai.


Parduodamą turtą galima apžiūrėti adresu Muziejaus g. 31a, Telšiai, 2022 m. gruodžio 1-7 d., iš anksto suderinus apžiūros laiką. Kontaktinis asmuo: Strateginio planavimo ir infrastruktūros skyriaus ūkio administravimo specialistė Neringa Kazlauskaitė - Domarkienė, tel. 8 683 11382, ukis@muziejusalka.lt .

Dalyvavimas tiesioginiame aukcione nemokamas. Aukcionas laikomas neįvykusiu, jei jame užsiregistravo mažiau kaip du dalyviai.

Tiesioginio aukciono dalyviai registruojami aukciono dieną, t. y. gruodžio 13 d., nuo 9.30 iki 9.45 val., adresu Muziejaus g. 31a, Telšiai, pateikus asmens dokumentą (fiziniams asmenims) arba įgaliojimą dalyvauti aukcione (juridiniams asmenims).

Visą nupirkto turto kainą aukciono laimėtojas turi sumokėti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pervedant pinigus į Žemaičių muziejaus „Alka“ sąskaitą Nr. LT134010042800070145.

Viešame prekių aukcione nupirktą turtą laimėtojas turi atsiimti per 7 (septynias) darbo dienas nuo atsiskaitymo už nupirktą turtą dienos.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.