Žemaičių muziejus alka, Žemaitijos kaimo muziejus, telšių ješiva, varnių muziejus, žemaičių vyskupystės muziejus

Kainos

Telšių ješiva, Iždinės g. 11, Telšiai

Paslaugos teikiamos tik iš anksto susitarus tel. +37061415868.

Eil. Nr.

Pavadinimas

Kaina (Eur)/mokestis

1.  

Ekspozicijos lankymas

Suaugusiems (vienam asmeniui)

4

 

 

Neveikiant ekspozicijai (vienam asmeniui)

2

 

 

Studentams, moksleiviams, pensininkams ir kitiems asmenims nurodytiems LR Kultūros ministro įsakyme[1], pateikus nuolaidą suteikiančius dokumentus (vienam asmeniui)

2

 

 

Nemokamas lankymas esant LR Kultūros ministro nustatytoje tvarkoje nurodytoms sąlygos[2]  

nemokamas

2. 

Gido paslauga, kurią būtina užsisakyti iš anksto

1 val. trukmės paslauga lietuvių, anglų, rusų kalba (grupė iki 25 asmenų).

20

3. 

Paslauga, susijusi su fizinių ir juridinių asmenų komercine veikla ar jos reklama muziejaus patalpoje bei teritorijoje

Bilietų į renginius platinimas kasoje

10 proc. nuo parduotų bilietų sumos

4. 

Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuoma

Salės nuoma[3] renginiams, šventėms (trukmė iki 3 val.; grupė iki 50 asmenų)

250

 

 

Už kiekvieną papildomą salės nuomos valandą

50

 

 

Fortepijono nuoma

50

 

 

Įgarsinimo paslauga

50

 

 

Staltiesės nuoma, 1 vnt.

8

 

 

 

Esant didesnėms grupėms taip pat oficialiems Muziejaus partneriams, rėmėjams, labdaringiems renginiams, projektinėms veikloms, salės nuomos ir paslaugų kaina nustatoma

atskiru direktoriaus įsakymu

5. 

Suvenyrų, reprezentuojančių muziejų platinimas

suvenyrų, atviručių, knygų ir t.t. atspindinčių muziejaus veiklą platinimas

Atsižvelgiant į rinkos kainą bei komisijos[4] patvirtintus įkainius

 [1] Žr. LR Kultūros ministro 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo „Dėl muziejų lankymo nuolaidų nustatymo“ 1.1 p. Kaina nurodyta su 50 proc. nuolaida.

[2] Žr. LR Kultūros ministro 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo „Dėl muziejų lankymo nuolaidų nustatymo“ 1.2 papunktį.

[3]*nuomininkas už ekspozicijos lankymo bilietus ir edukacijas moka pagal nustatytus įkainius;

*į nuomos laiką įskaičiuojamas ir pasiruošimas renginiui, šventei.

*papildomo aptarnaujančio personalo paslaugos į nuomos kainą neįeina;

*salėje integruota multimedijos aparatūra (ekranu, kompiuteriu) nuomininkas gali naudotis be papildomo mokesčio;

*patalpos nuomojamos nuo 8 iki 21 val.;

*renginiui užsitęsus ar užsitęsus tvarkymo darbams, abiem atvejais taikomas 100 Eur mokestis už kiekvieną pradelstą valandą (pradedama skaičiuoti po 15 min.);

*renginių metu ekspozicija uždaryta ir lankytojai neaptarnaujami.

[4] Komisija sudaryta Žemaičių muziejaus „Alka“ direktoriaus 2021 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl leidinių ir suvenyrų pardavimo kainų nustatymo“.