Pradžia   »   Paslaugos   »   Bilietų kainos

Bilietų kainos

Žemaičių muziejus „Alka“ (Muziejaus g. 31, Telšiai)

 • Suaugusiems – 3,00 €;
 • Studentams, pensininkams ir kitiems asmenims1 pateikusiems pažymėjimą – 1,50 €;
 • Nemokamas muziejaus lankymas2 – nemok.;
 • Gido paslaugos (lietuvių kalba) – 15,00 €;
 • Gido paslaugos (anglų, rusų kalbomis)  – 25,00 €;
 • Gido paslaugos į Rainių Kančios koplyčią ir kankinimo vietą (lietuvių kalba) – 15,00 €.
 • Gido paslaugos į Rainių Kančios koplyčią ir kankinimo vietą (anglų kalba) – 25,00 €;
 • Už edukacinius užsiėmimus 1 asmeniui: moksleiviui, studentui, suaugusiajam (grupėje iki 25 žmonių) – 3,00 €;
 • Už edukacinį užsiėmimą „Piešimas ant stiklo“ 1 asmeniui: moksleiviui, studentui, suaugusiajam (grupėje iki 25 žmonių) – 5,00 €;
 • Už edukacinį užsiėmimą „Adventas, atbėga elnias devyniaragis“ vienam asmeniui: moksleiviui, studentui, suaugusiajam (grupėje iki 25 asmenų) – 5,00 €.

Žemaitijos kaimo ekspozicija (Malūno g. 5, Telšiai)

 • Suaugusiems – 3,00 €;
 • Studentams, pensininkams ir kitiems asmenims1 pateikusiems pažymėjimą – 1,50 €;
 • Nemokamas muziejaus lankymas2 – nemok.;
 • Už edukacinius užsiėmimus 1 asmeniui: moksleiviui, studentui, suaugusiajam (grupėje iki 25 žmonių) – 3,00 €;
 • Už Žemaitijos kaimo ekspozicijos teritorijos lankymą, kai uždarytos interjerų ekspozicijos (vienam asmeniui) – 1,00 €;
 • Gido 1,5 val. trukmės paslaugos asmenų grupei (lietuvių kalba) – 15,00 €;
 • Gido 1,5 val. trukmės paslaugos (anglų, rusų kalbomis) – 25,00 €.

Žemaičių vyskupystės ekspozicija (S. Daukanto g. 6, LT-88318 Varniai, Telšių r.)

 • Suaugusiems – 2,00 €;
 • Studentams, pensininkams ir kitiems asmenims1 pateikusiems pažymėjimą – 1,50 €;
 • Nemokamas muziejaus lankymas2 – nemok.;
 • Už edukacinius užsiėmimus 1 asmeniui: moksleiviui, studentui, suaugusiajam (grupėje iki 25 žmonių) – 2,00 €;
 • gido 1,5 val. trukmės paslauga (Žemaičių vyskupystės muziejus, varpinės bokšto apžvalgos aikštelė, paminklai: vysk. Merkeliui Giedraičiui, kan. Mikalojui Daukšai, vysk. Motiejui Valančiui) (lietuvių kalba) – 10,00 €;
 • gido 1,5 val. trukmės paslauga (Žemaičių vyskupystės muziejus, varpinės bokšto apžvalgos aikštelė, paminklai: vysk. Merkeliui Giedraičiui, kan. Mikalojui Daukšai, vysk. Motiejui Valančiui) (anglų, vokiečių, lenkų, rusų kalbomis) – 15,00 €.
Suvenyrų ir leidinių, reprezentuojančių Muziejų, platinimas pagal komisijos nustatytą kainą.
1Ekspozicijų lankymo bilietui taikoma 50 procentų nuolaida: aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, LR, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą taip pat mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu; nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams; asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius (iki 80 metų); nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams; Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos; pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams, ir laisvės kovų dalyviams.
2Nemokamai muziejaus ekspozicijas lanko: ikimokyklinio amžiaus vaikai; moksleiviai; vaikų globos namų auklėtiniai; asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis); Lietuvos muziejų darbuotojai; Tarptautinės muziejaus tarybos (ICOM) nariai; asmenys, kuriems sukako 80 metų ir vyresniems; Kultūros paveldo departamento darbuotojai; Lietuvos respublikos dailės istorikų draugijos nariai (LDID).
Kainininkas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. ĮV-556 „Dėl muziejų lankymo lengvatų nustatymo“, Žemaičių muziejaus „Alka“ muziejaus tarybos posėdžio 2017 m. gruodžio 5 d. protokolu Nr. T-2, direktoriaus 2017-12-07 įsakymu Nr. V-55 „Dėl teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“. atgal