Pradžia   »   Paslaugos   »   Bilietų kainos

Bilietų kainos

Žemaičių muziejus „Alka“ (Muziejaus g. 31, Telšiai)

 • Suaugusiems – 2,40 €;
 • Moksleiviams, studentams, pensininkams (pateikus pažymėjimą) – 1,20 €;
 • Gido paslaugos iki 20 žmonių grupei (lietuvių kalba) – 12,00 €;
 • Gido paslaugos iki 20 žmonių grupei (anglų, rusų kalbomis)  – 20,00 €;
 • Gido paslaugos daugiau kaip 20 žmonių grupei (lietuvių kalba) – 15,00 €;
 • Gido paslaugos daugiau kaip 20 žmonių grupei (anglų, rusų kalbomis) – 25,00 €;
 • Gido paslaugos į Rainių Kančios koplyčią ir kankinimo vietą (lietuvių kalba) – 15,00 €.
 • Gido paslaugos į Rainių Kančios koplyčią ir kankinimo vietą (anglų kalba) – 25,00 €;
 • Už edukacinius užsiėmimus 1 asmeniui: moksleiviui, studentui, suaugusiajam (grupėje iki 25 žmonių) – 1,50 €;
 • Už edukacinį užsiėmimą „Piešimas ant stiklo“ 1 asmeniui: moksleiviui, studentui, suaugusiajam (grupėje iki 25 žmonių) – 2,00 €.

Žemaitijos kaimo ekspozicija (Malūno g. 5, Telšiai)

 • Suaugusiems – 2,40 €;
 • Moksleiviams, studentams, pensininkams (pateikus pažymėjimą) – 1,20 €;
 • Šeimos bilietas (du suaugusieji ir du mokyklinio amžiaus vaikai) – 5,00 €;
 • Už edukacinius užsiėmimus 1 asmeniui: moksleiviui, studentui, suaugusiajam (grupėje iki 25 žmonių) – 1,50 €;
 • Už Žemaitijos kaimo ekspozicijos teritorijos lankymą, kai uždarytos interjerų ekspozicijos (vienam asmeniui) – 1,00 €;
 • Gido 1,5 val. trukmės paslaugos grupei iki 20 žmonių grupei (lietuvių kalba) – 12,00 €;
 • Gido 1,5 val. trukmės paslaugos daugiau kaip 20 žmonių grupei (lietuvių kalba) – 15,00 €;
 • Gido 1,5 val. trukmės paslaugos (anglų, rusų kalbomis) – 20,00 €.

Žemaičių vyskupystės ekspozicija (S. Daukanto g. 6, LT-88318 Varniai, Telšių r.)

 • Suaugusiems – 1,60 €;
 • Moksleiviams, studentams, pensininkams (pateikus pažymėjimą) – 0,80 €;
 • Už edukacinius užsiėmimus 1 asmeniui (grupėms iki 25 žmonių) – 1,00 €;
 • Gido paslauga (Žemaičių vyskupystės muziejus, varpinės bokšto apžvalgos aikštelė, paminklai: vysk. Merkeliui Giedraičiui, kan. Mikalojui Daukšai, vysk. Motiejui Valančiui) – lietuvių kalba:
  • iki 20 moksleivių grupė – 5,00 €;
  • daugiau kaip 20 moksleivių grupė – 10,00 €;
 • Gido paslauga (Žemaičių vyskupystės muziejus, varpinės bokšto apžvalgos aikštelė, paminklai: vysk. Merkeliui Giedraičiui, kan. Mikalojui Daukšai, vysk. Motiejui Valančiui) – lietuvių kalba:
  • iki 20 suaugusių asmenų grupė – 7,00 €;
  • daugiau kaip 20 suaugusių asmenų grupė – 13,00 €;
 • Gido paslauga (Žemaičių vyskupystės muziejus, varpinės bokšto apžvalgos aikštelė, paminklai: vysk. Merkeliui Giedraičiui, kan. Mikalojui Daukšai, vysk. Motiejui Valančiui) - anglų, vokiečių, rusų kalbomis:
  • iki 20 asmenų grupė – 8,00 €;
  • daugiau kaip 20 asmenų grupė – 16,00 €.

Ekspozicijų lankymo bilietui taikoma 50 procentų nuolaida: nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams; nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams; Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos; pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams, ir laisvės kovų dalyviams.
Nemokamai muziejaus ekspozicijas lanko: ikimokyklinio amžiaus vaikai, vaikų globos namų auklėtiniai, asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis), Lietuvos muziejų darbuotojai, Tarptautinės muziejaus tarybos (ICOM) nariai, Kultūros paveldo departamento darbuotojai, Lietuvos dailės istorikų draugijos nariai (LDID).

Nuolaidos ir lengvatos taikomos lankytojui pateikus jo priklausymą nurodytoms asmenų grupėms įrodantį pažymėjimą.

Kainininkas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-06-20 įsakymu Nr. ĮV-256 „Dėl kultūros ministerijai pavaldžių muziejų teikiamų mokamų paslaugų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. ĮV-556 „Dėl muziejų lankymo lengvatų nustatymo“, Žemaičių muziejaus „Alka“ muziejaus tarybos posėdžio 2017 m. birželio 6 d. protokolu Nr. T-1, direktoriaus 2017-06-26 įsakymu Nr. V-25 „Dėl teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“.


 

 atgal