Kontaktai

Ekskursijų su vadovu, edukacinių užsiėmimų užsakymas įstaigos darbo valandomis:

• Žemaičių muziejuje „Alka“ (Muziejaus g. 31, Telšiai) telefonu +370 684 75 372;
• Žemaitijos kaimo ekspozicijoje (Malūno g. 5, Telšiai) telefonu +370 601 92 417;
• Rainių kančios koplyčioje (Rainiai, Viešvėnų sen., Telšių r.) telefonu +370 684 75 372;
• Žemaičių vyskupystės muziejuje (S. Daukanto g. 6, Varniai, Telšių r.) telefonu +370 444 47 455.

Įstaigos darbo laikas:
Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.
Prieš valstybines šventes dirbame viena valanda trumpiau.

Pareigos (Pareigų aprašymas) Vardas, pavardė Telefonas, el. paštas
ADMINISTRACIJA
Direktorė
Pareigų aprašymas
Eva Stonkevičienė

+370 444 70 282; +370 659 01 575
e.stonkeviciene@muziejusalka.lt

Direktorės pavaduotoja-
vyriausioji fondų saugotoja
Pareigų aprašymas
Teresė Žulkutė +370 646 42 183
t.zulkute@muziejusalka.lt
Direktorės pavaduotoja
muziejinei veiklai
Pareigų aprašymas
Ingrida Vaitiekienė  +370 698 47 582
i.vaitiekiene@muziejusalka.lt

Direktorės pavaduotoja
ūkio klausimais 
Pareigų aprašymas

Evelina Diržininkienė  +370 645 00 607
e.dirzininkiene@muziejusalka.lt

Projektų administravimo specialistė
Pareigų aprašymas

Laima Brasienė  +370 687 50 165
l.brasiene@muziejusalka.lt

Projektų įgyvendinimo ir
priežiūros specialistas
Pareigų aprašymas

Gintautas Lukauskas +370 646 06 273
g.lukauskas@muziejusalka.lt

Veiklos administravimo
specialistė
Pareigų aprašymas

Loreta Valauskė  +370 444 70 282; +370 670 793 26
info@muziejusalka.lt

Juristė
Pareigų aprašymas

Salomėja Antanavičienė +370 444 70 282

Muziejininkė-skaitmenintoja
Pareigų aprašymas

Loreta Norvaišienė

+370 610 66 357
l.norvaisiene@muziejusalka.lt

Restauratorius
Pareigų aprašymas

Ramūnas Balsevičius +370 673 09 095

IT specialistas
Pareigų aprašymas

Gedas Girdvainis

+370 652 48 626
gedas.girdvainis@muziejusalka.lt

Žemaičių kaimo muziejaus aplinkos ir gyvūnų priežiūros specialistė
Pareigų aprašymas

Margarita Altanienė

+370 612 08 742
margarita.altaniene@muziejusalka.lt

Žemaičių kaimo muziejaus lankytojų aptarnavimo administratorė
Pareigų aprašymas

Dovilė Didžiulytė

+370 601 92 417
kaimas@muziejusalka.lt

Ūkinės veiklos meistras
Pareigų aprašymas

Romas Valutis +370 444 70 282
BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIUS

Vyr. buhalterė
Pareigų aprašymas

Jūratė Dargienė

+370 444 70 210
buhalterija@muziejusalka.lt

Buhalterė
Pareigų aprašymas

Dovilė Domkienė

+370 444 70 210

ARCHEOLOGIJOS SKYRIUS

Vyr. muziejininkas
Pareigų aprašymas
Antanas Kavaliauskas +370 672 94 472
antanas.kavaliauskas@muziejusalka.lt
Vyr. muziejininkė
Pareigų aprašymas
Monika Sudintaitė monika.sudintaite@muziejusalka.lt
ETNINĖS KULTŪROS SKYRIUS
Skyriaus vedėja
Pareigų aprašymas
Vida Rimkuvienė +370 444 70 266
v.rimkuviene@muziejusalka.lt
Vyr. muziejininkė
Pareigų aprašymas
Salomėja Udovičienė +370 444 70 266; +370 672 94 378
s.udoviciene@muziejusalka.lt
ISTORIJOS SKYRIUS

Skyriaus vedėjas
Pareigų aprašymas

Raimondas Petrikas

+370 672 94 532
r.petrikas@muziejusalka.lt

Vyr. muziejininkė
Pareigų aprašymas
Regina Bartkienė +370 672 95 657
r.bartkiene@muziejusalka.lt
Vyr. muziejininkė
Pareigų aprašymas
Irma Kontautienė +370 672 94 358
i.kontautiene@muziejusalka.lt
IKONOGRAFIJOS POSKYRIS
Vyr. muziejininkė
Pareigų aprašymas
Daiva Lukšienė +370 677 48 328
d.luksiene@muziejusalka.lt
Vyr. muziejininkė
Pareigų aprašymas
Nijolė Laukytė +370 670 79 324
n.laukyte@muziejusalka.lt
KULTŪRINĖS VEIKLOS SKYRIUS
Skyriaus vedėja
Pareigų aprašymas
Jurgita Armalienė +370 614 15 868
j.armaliene@muziejusalka.lt
Muziejininkė, ekskursijų vadovė
Pareigų aprašymas
Ajida Stančienė

+370 684 75 372
a.stanciene@muziejusalka.lt

Kultūrinės veiklos koordinatorė
Pareigų aprašymas
Donata Kazlauskienė

+370 624 42 891
d.kazlauskiene@muziejusalka.lt

Bibliotekininkė, archyvarė
Pareigų aprašymas

Janina Bucevičė +370 684 75 309
j.bucevice@muziejusalka.lt
Vyr. muziejininkė, bibliotekininkė
Pareigų aprašymas
Simona Drimbienė

+370 444 70 282
s.drimbiene@muziejusalka.lt

Muziejininkė edukatorė
Pareigų aprašymas

Diana Bukavickytė-Bomblauskienė

+370 444 70 282

Muziejininkas edukatorius
Pareigų aprašymas
Vygantas Paulauskas +370 444 70 282
ŽEMAIČIŲ VYSKUPYSTĖS MUZIEJUS
Skyriaus vedėjas
Pareigų aprašymas
Antanas Ivinskis

+370 444 47 455
ai@varniai-museum.lt

Vyr. muziejininkė-bibliotekininkė
Pareigų aprašymas

Jurgita Gustytė-Ivinskienė +370 444 40 139
jgi@varniai-museum.lt
ŪKIO TARNYBA

Specialistė ūkinei veiklai
Pareigų aprašymas

Neringa Kazlauskaitė-Domarkienė

+370 683 11 382
ukis@muziejusalka.lt

Vairuotojas
Pareigų aprašymas

Kęstutis Šukys

kestutis.sukys@muziejusalka.lt