Apie muziejų

Telšių Ješiva – Žemaičių muziejaus „Alka“ padalinys, įkurtas istorinėje Telšių žydų aukštojoje mokykloje. 

Tai muziejinė erdvė, kurios vizija – saugoti ir aktualizuoti žydų kultūros paveldą, skatinti bendruomenių dialogą ir inicijuoti istorinės savimonės formavimąsį. Muziejuje per holokaustą išgyvenusių Telšių žydų prisiminimus yra pasakojama Telšių ješivos ir Telšių žydų istorija. Pristatomas negausiai išlikęs, tačiau itin reikšmingas Žemaičių muziejuje „Alka“ saugomas judaikos paveldas: buities daiktai, religiniai reikmenys, dokumentinė medžiaga.Telšių ješivos istorija:
Buvo įkurta 1875 metais, jos sėkmė siejama su rabinu Elizieriu Gordonu. 1884 m. tapęs Telšių ješivos vadovu, pirmasis Lietuvoje pritaikė modernius mokymo metodus: studentai turėjo laikyti stojamuosius egzaminus, po kurių buvo skirstomi į grupes pagal žinių lygį. Iki tol ješivose buvo tęsiama beit midrašų (maldos namų) praktika, kai kiekvienas savo nuožiūra pasirinkdavo skaitomą Talmudo dalį. Nuo šiol grupėmis suskirstyti studentai visą semestrą skaitydavo ir analizuodavo tą patį Talmudo fragmentą. Telšių ješivoje taip pat buvo pritaikyta nuolatinė žinių tikrinimo tvarka, kuri iki tol nebuvo praktikuojama kitose ješivose. Per trumpą laiką Telšių ješiva tapo vienu reikšmingiausiu žydų švietimo centru Rytų Europoje.

Nuo XIX a. II p. visoje žydų diasporoje garsėjo ne tik Telšių, bet ir Kauno (Vilijampolės), Panevėžio ješivų vardai. Į šias, Lietuvoje veikusias, dvasines rabinų seminarijas studijuoti atvykdavo žydai iš viso pasaulio. Kiekviena ješiva, turėjusi tik jai būdingą dėstymo specifiką arba, kaip anuomet buvo sakoma, „dvasią“, sudarė unikalų Lietuvos žydų ješivų tinklą. Visos trys ješivos dar karo metais buvo atkurtos Izraelyje ir Amerikoje, kur iki šiol tęsia savo veiklą. Telšių ješiva 1942 m. tuo pačiu pavadinimu buvo atkurta JAV, Klivlende, kur tęsiama Telšiuose susiformavusi mokymo sistema.

Ješiva visuomet buvo skambi lyg audringa jūra. Studentai diskutavo gausiose grupelėse ir ne tik ješivos pastate, bet visur ir visada: gatvėje, bendrabutyje, per pasivaikščiojimus laukuose ar prie ežero - galiausiai visas Telšių miestas virto didele ješiva, kurioje net akimirkai nenutrūkdavo studijos.

(Ištrauka iš Telšių Atminties knygos).