Administracinė informacija

Šiame skyriuje skelbiami Žemaičių muziejaus „Alka“:

  1. Metiniai veiklos planai
  2. Veiklos ataskaitos

Muziejaus metinis veiklos planas – tam tikrų vienų biudžetinių metų veiklos planavimo dokumentas, įgyvendinantis strateginį veiklos planą arba jo dalį.

Komiteto veiklos ataskaita - dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie strateginių pokyčių įgyvendinimą, strateginių tikslų ir programų įgyvendinimo rezultatus ir planuojamus artimiausio laikotarpio veiklos prioritetus.

Metiniai veiklos planai

Veiklos ataskaitos

2022 m. veiklos planas

2021 m. veiklos planas

2021 m. veiklos ataskaita

2020 m. veiklos planas

2020 m. veiklos ataskaita

2019 m. veiklos planas

2019 m. veiklos ataskaita

2018 m. veiklos planas

2018 m. veiklos ataskaita

2017 m. veiklos planas

2017 m. veiklos ataskaita

2016 m. veiklos planas

2016 m. veiklos ataskaita

2015 m. veiklos planas

2015 m. veiklos ataskaita