Apie muziejų

Žemaičių kaimo muziejus – Žemaičių muziejaus „Alka“ padalinys, įkurtas pietvakarinėje Masčio ežero pakrantės dalyje, 8,5 ha plote po atviru dangumi.

Tai muziejinė erdvė, kurios vizija – išsaugoti Žemaitijos regionui būdingų architektūros statinių paveldą, pratęsti etninės kultūros tradicijas ir puoselėti žemaitišką tapatybę. Etnografinis muziejus atspindi  XIX a. pab. – XX a. pr. Žemaitijos kaimo vaizdą. Šiandien čia yra įkurti trys autentiški sodybų ansambliai, kuriuos papildo svarbiausi senųjų gyvenviečių objektai: kapinaitės, malūnas, kalvė. Muziejuje auginamos tik tradicinės, Žemaitijos kaimui būdingos, augalinės kultūros ir gyvuliai: žemaitukai, avys, ožkos, triušiai ir kt. Čia rengiamos edukacijos ir renginiai, lankytojams pristatomi senieji amatai ir žemaičių papročiai.


Žemaičių kaimo muziejaus istorija:

Muziejus pradėtas kurti 1963 m., kai Lietuvos Ministrų taryba, parėmusi muziejininkų ir kultūros veikėjų siūlymą, priėmė sprendimą įkurti Liaudies buities muziejų (dabar Rumšiškių) prie Kauno marių ir tris regioninius muziejus (Telšiuose, Rokiškyje ir Alytuje). Alytuje darbai nebuvo nė pradėti, Rokiškyje pastatyti tik keli trobesiai, o Telšiuose pastatytas antrasis pagal dydį Lietuvoje (po Rumšiškių) buities muziejus. Pirmasis, 1967 m. į muziejų perkeltas eksponatas – pirtis iš Tryškių apylinkės. 1982 m. Žemaičių kaimo muziejus atvertas lankytojams. Šiandien muziejuje yra 16 pastatų. Visuose yra įrengtos ekspozicijos, eksponuojami autentiški baldai, darbo įrankiai, buities apyvokos reikmenys, indai. Interjerus puošia kryžiai, paveikslai ir kiti, istorinius interjerus atspindinys, objektai.

Žemaičių kaimo muziejus atnaujintas 2012 m. visi pastatai rekonstruoti, aptvertos tvoros, pastatyta naujų kryžių ir koplytėlių. Objektas pritaikytas judėjimo negalią turintiems žmonėms. Čia kasmet vyksta: užgavėnės, naktišokiai, klojimo teatrai ir kiti, su etnine kultūra susiję ir tradiciniais jau tapę, muziejaus renginiai. Gegužės mėnesį muziejuje vyksta kasmetinis festivalis – Žemaitiu gīvastis – kurio tikslas pratęsti ir išsaugoti žemaitišką etninę tapatybę.