Žemaičių muziejus alka, Žemaitijos kaimo muziejus, telšių ješiva, varnių muziejus, žemaičių vyskupystės muziejus

Muziejininkas edukatorius

SPECIALŪS REIKALAVIMAI:

aukštasis universitetinis išsilavinimas;

geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

gebėti naudotis aparatine ir programine įranga (MS Office paketo programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, elektroninio pašto, interneto paieškos sistemomis ir kt.).

 FUNKCIJOS: 

planuoja muziejininko edukatoriaus veiklą, pasirengia edukaciniams užsiėmimams, juos tinkamai praveda;

užtikrina edukacijos dalyvių saugumą;

suprantamai ir aiškiai pateikia edukacinės programos turinį;

pildo edukacijų apskaitos dokumentus;

rengia edukacines programas ir veda edukacinius užsiėmimus ekspozicijose ir parodose;

rengia ir vykdo projektus;

pagal savo kompetenciją konsultuoja, aptarnauja Skyriaus lankytojus;

teikia metinį veiklos planą ir ataskaitą Skyriaus vedėjui;

vykdo vienkartines Skyriaus vedėjo  užduotis ir įpareigojimus, atitinkančius muziejininko edukatoriaus veiklos profilį;

vykdo kitus direktoriaus nurodymus;

laikosi darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų;

funkcijas atlieka savarankiškai, skyriaus vedėjui kontroliuojant galutinį rezultatą.