Naujienos

2024 m.  birželio 07  d.

KVIEČIAME PRIE KOMANDOS PRISIJUNGTI EDUKATORIŲ - EKSKURSIJŲ VADOVĄ (-Ę)

Žemaičių vyskupystės muziejus, įsikūręs Varniuose, ieško edukatoriaus-ekskursijų vadovo teikti lankytojų aptarnavimo paslaugoms, vesti ekskursijas bei rengti edukacinius užsiėmimus, skirtus Žemaičių (Medininkų) vyskupystės ir Telšių vyskupijos menui, istorijai ir memorialiniam paveldui pristatyti. Darbo užmokestis – 1196,22 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių.

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS.

REIKALAVIMAI:

– ne žemesnis kaip aukštesnysis humanitarinių, socialinių ar menų mokslų studijų krypties išsilavinimas;

Darbo patirties reikalavimai, kurie laikomi privalumu priimant į darbą:
  • švietimo ar kultūros srityse;

  • ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtis;

  • išmanyti Žemaičių (Medininkų) vyskupystės ir Telšių vyskupystės istoriją;

  • gebėti organizuoti darbą grupėje, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam;

  • mokėti laisvai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Word, MS Exel, MS Power Point, elektroninio pašto, interneto paieškos sistemomis ir kt.) ir gebėti jas praktiškai taikyti darbe;

  • gebėti vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejų rinkinių valdymo ir tvarkymo nuostatais, Muziejaus nuostatais, Muziejaus direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu;

  • laikytis konfidencialumo principo, neviešinti informacijos, susijusios su įstaigos vidaus dokumentais ir asmens duomenimis, su kuriais susipažino vykdydamas savo pareigas.

Pareiginės algos koeficientas – 0,67. Darbo užmokestis neatskaičius mokesčių – 1196,22 Eur.


Gyvenimo aprašymą ir dokumentus siųsti el. paštu info@muziejusalka.lt iki 2024 m. birželio 14 d.

Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.

Papildoma informacija teikiama telefonu +370 600 85 009.