Naujienos

2023 m.  balandžio 12  d.

IN MEMORIAM: Vytautas Konstantinas Savickis

Balandžio 10-ąją Amžinybėn išėjo žinomas tautodailininkas, medžio meistras, Telšių miesto Garbės pilietis, ilgametis Žemaičių muziejaus „Alka“ draugas VYTAUTAS KONSTANTINAS SAVICKIS. Menininkui šiemet būtų sukakę 87-eri.

Jo asmenybė buvo pažįstama daugeliui, V. K. Savickio kūrybą ir darbą vertino Žemaitijos liaudies meistrai ir tautodailininkai.

Nuo vaikystės medį pamėgęs Vytautas Konstantinas Savickis, Žemaitijoje labiausiai žinomas kaip monumentaliųjų skulptūrų, antkapinių paminklų bei vienas iš dekoratyvinių lėkščių, inkrustuotų gintaru ar dramblio kaulu, pradininkų. Tautodailininko sukurtuose drožiniuose įamžinti Lietuvai svarbūs įvykiai ir datos, o skulptūros tebepuošia Telšių miesto ir rajono viešąsias erdves, piliakalnius, švietimo įstaigų, bibliotekų, šalies muziejų kiemus. Medžio drožėjas yra sukūręs arti pusės šimto pavienių ir grupinių stogastulpių. Nemažai tautodailininko kūrinių saugoma Žemaičių muziejaus „Alka“ fonduose.

Vytautas-Konstantinas Savickis gimė 1936 m. lapkričio 3 d. Klaipėdos r. Judrėnų apylinkėje, Šakėnų kaime valstiečių šeimoje. Medžio apdirbimo specialybės mokėsi Telšių amatų mokykloje, gyveno ir kūrė Telšiuose. Daugiau nei 40 metų priklausė Lietuvos tautodailininkų sąjungos Telšių skyriui, surengė ne vieną personalinę parodą bei aktyviai dalyvavo jungtinėse parodose.

Dėl skaudžios netekties Žemaičių muziejaus „Alka“ kolektyvas reiškia nuoširdžią užuojautą velionio žmonai ir artimiesiems.