Naujienos

2023 m.  lapkričio 26  d.

Kviečiame į leidinio „Mano tėviškė“ pristatymą

Lapkričio 29 d. 15 val. Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje (Katedros a. 6, V a.) vyks Žemaičių muziejaus „Alka“ įgyvendinamo projekto ir knygos „Mano tėviškė“ pristatymas bei Telšių meno mokyklos Dailės skyriaus moksleivių piešinių paroda.

Šiemet, minint prelato, Šv. Rašto vertėjo, teologijos profesoriaus Antano Rubšio gimimo 100-ąsias, Laukuvos gimnazijos įsteigimo 80-ąsias ir Telšių meno mokyklos Dailės skyriaus įsteigimo 25-ąsias metines, Žemaičių muziejus „Alka“ įgyvendina Telšių rajono savivaldybės ir Lietuvos kultūros tarybos finansuotą projektą „Mano tėviškė“ ir pristato šį mėnesį išleistą knygą su Šilalės, Laukuvos gimnazijų, Telšių kunigų seminarijos mokinių rašiniais, sukurtais 1938–1946 m., iliustruotą Telšių meno mokyklos Dailės skyriaus mokinių piešiniais ir papildytą buvusių gimnazistų bei seminaristų biografijomis. Projekto vadovė – Žemaičių muziejaus „Alka“ muziejininkė-rinkinio saugotoja Irma Kontautienė.

Žemaičių muziejuje „Alka“ saugomas mokytojo, kraštotyrininko, muziejininko Juozo Mickevičiaus archyvas, kuriame rasti Telšių kunigų seminarijos, Šilalės ir Laukuvos gimnazijų moksleivių rašiniai tema „Mano tėviškė“. Istorijos mokytojas savo mokinius skatino domėtis gimtojo krašto praeitimi, fiksuoti išlikusį žemaičių materialų ir nematerialų kultūrinį paveldą. Įdomiausi rašiniai atrinkti ir išspausdinti naujausiame muziejaus leidinyje „Mano tėviškė“. Rašiniai redaguoti minimaliai, paliktas to laikotarpio kalbos stilius, tekstai papildyti praleistais ir sakinį patikslinančiais žodžiais. Knygos gale pateikti tarmiškų žodžių ir svetimybių žodynėlis, vietovardžių ir  vandenvardžių patikslinimai bei istoriniai paaiškinimai padės geriau suprasti rašinių tekstus.

Rašinių autoriai – XX a. 3 dešimtmetyje gimusi nepriklausomos Lietuvos karta – labai mylėjo savo gimtinę, bet Antrojo pasaulinio karo pabaigoje ne savo noru buvo išblaškyti po pasaulį: kas į laisvus Vakarus, o kas į sovietinius Rytus. Vieni tapo žinomais žmonėmis ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje, kiti paaukojo savo gyvybę už Tėvynės laisvę ar, prisitaikę prie sovietinės santvarkos, kūrė savo gyvenimą, augino ir mokė vaikus mylėti tėvynę Lietuvą. Per keletą įgyvendinamo projekto mėnesių pavyko surinkti nemažai biografinių faktų. Kai kurių mokinių gyvenimo istorijos išsamios, kitų – trumpos, bet jos atskleidžia, jog tarpukariu vaiko širdyje įžiebta meilė tėvynei ir mokslo šviesai lydėjo juos visą gyvenimą.

Žemaičių muziejus „Alka“ dėkoja projekto partneriams: Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijai, Telšių meno mokyklos Dailės skyriui, Šilalės Simono Gaudėšiaus ir Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijoms už bendradarbiavimą projekto metu, Telšių ir Šilalės rajonų kraštotyrininkams, pateikusiems informacijos apie rašinių autorius.

Projektą įgyvendinusi komanda tikisi, kad naujai išleista knyga paskatins jaunąją kartą pažinti savo krašto praeitį ir pasidomėti prosenelių, kurių biografinių duomenų nepavyko rasti, gyvenimo legendomis.

Žemaičių muziejaus „Alka“ informacija
Projekto organizatorius


Projektą iš dalies finansuoja
Partneriai
       

Informaciniai rėmėjai