Naujienos

2022 m.  balandžio 21  d.

Parama „Pasaulio teisuolių atminimo ženklui“

Telšių ješivos pastatą papuoš naujas meno kūrinys – „Pasaulio teisuolių atminimo ženklas“, skirtas Žydų gelbėtojų atminimui įamžinti. Jo sukūrimą ir atsiradimą inicijavo Telšių rajono savivaldybė kartu su Žemaičių muziejumi „Alka“ ir VDA Telšių fakultetu. Atminimo ženklo autorius – skulptorius, Akademijos dėstytojas doc. Mindaugas Šimkevičius.

 Įgyvendinamą projektą iš dalies finansuoja Telšių rajono savivaldybė, tačiau jam iki galo baigti trūksta lėšų. Žemaičių muziejus „Alka“ kviečia prisidėti telšiškius ir visus geros valios žmones, kuriems Telšiai siejasi su menų miestu, kuriems nesvetima žydų kultūra ir kurie gelbėjo ar buvo išgelbėti kito, rizikuojančio savo gyvybe.

 Prisidėti prie iniciatyvos galite pervesdami pinigų į Žemaičių muziejaus „Alka“ banko sąskaitą LT134010042800070145 (Luminor bankas, AB), paskirtyje įrašydami „Parama atminimo ženklui“.

 *Autorius doc. Mindaugas Šimkevičius apie kūrinio idėją: „Tai savotiškas pasakojimas ant Ješivos pastato priekinio fasado. Horizontaliojoje dalyje atsiranda dedikacijos ir tekstas „Pasaulio teisuoliams“, kurie rizikuodami gyvybe gelbėjo žydus holokausto metu, o taip pat ir visiems kitiems, kurie kažkada išdrįso ar dar išdrįs ateityje rizikuoti savo gyvybėmis ir aukotis dėl kitų. Tekstas paimtas iš Babilono Talmudo ir „perrašytas“ šešiose vietinio (žemaitiško) akmens plokštėse, kurios bus įtvirtintos horizontaliose apatinėse fasado nišose, o dviejose kraštinėse nišelėse atsiras bronzinės plaketės/dedikacijos. Vertikaliąją kūrinio dalį sudaro du meniniai objektai, labai glaudžiai susiję idėjiškai, bet tuo pačiu ganėtinai nutolę vienas nuo kito fiziškai. Pirmasis objektas esantis arčiau horizontaliosios ašies – bronzinis reljefas atvaizduoja kairiąją palto pusę su atlapu ir šešiakampe žvaigždės formos kiauryme širdies plote. Kiaurymės pakraščiuose – dar likę apskurę „geltonosios žvaigždės“ likučiai, bet pačios pasmerkimo žvaigždės nebėra – ji nuplėšta... per kiaurymę matosi tik raudonos pastato plytos... Kiek aukščiau – „baltojoje“ trikampėje fasado dalyje matoma „Dovydo žvaigždė“ – ano meto vilties, atgimimo bei prisikėlimo ženklas. Žvaigždė (mozaika) sulipdyta iš mažų akmenėlių. Tai lyg išgyvenusiųjų genocidą vilties trupinėliai, išsiskleidę bei sužydėję naujame simbolyje. O taip pat ir neišgyvenusiųjų šviesaus atminimo ženklai – maži spalvoti akmenėliai, susilieję į bendrą žydų tautos kančios, vilties bei atgimimo/prisikėlimo istoriją“.

English

A new art piece will decorate the wall of Telsiai Yeshiva – „The Sign of Remembrance of the Righteous of the world”, designed to commemorate the people who saved Jews. The creation of it was initiated by Telsiai city council together with Samogitian museum „Alka” and Vilnius Art Academy Telsiai Faculty. The author of the Sign of Remembrance is a sculptor, lecturer, docent Mindaugas Šimkevičius.


The project is partially financed by Telsiai City council, yet some funding is still required to complete it. The Samogitian museum „Alka” is asking the citizens of Telsiai, as well as all generous people, those who know that Telsiai is a city of Art, those who are close to the Jewish culture and the ones who saved someone or were saved by someone, even at the risk of losing their lives.

To join the initiative and help you can send donations to Samogitian Museum of Alka bank account - LT134010042800070145 (Luminor bank, AB), purpose of payment saying „Parama atminimo ženklui“ („Donation for the Sign of Remembrance“).

*The author doc. Mindaugas Šimkevičius about the idea behind the art: „It is a certain story that is being told on the front facade of the Yeshiva building. In the horizontal part the dedications appear and the words for the „Righteous of the World”, who risked their own lives to save Jewish people during the holocaust and to everyone else who were brave enough – or will be brave enough in the future – to save someone while risking or even sacrificing their own lives. These words are taken from Babylonian Talmud and „rewritten” on six local (Samogitian) stone slabs which will be fixed into the horizontal lower niches, and the two side niches will get bronze plaques/dedications. The vertical body of the art piece is made up by two objects, very close to each other thematically, but quite different from each other in physical appearance. First object, closer to the horizontal axis – bronze relief depicting the left side of a coat with a lapel and a Star of David shaped hole over the heart. On the sides of the hole, still visible – remainders of the yellow star, but the star itself is missing, it’s been torn off and trough the remaining hole only the red bricks of the Yeshiva wall can be seen. A little bit above that – on the white triangular part of the façade a Star of David is visible – those days it was a symbol of hope, rebirth and resurrection. The star (mosaic) is made from small stones. It’s like the small crumbs of hope of those who survived the Holocaust that now have spread out and started shining in this new symbol. And also it is a symbol to remember the Jewish people who did not survive – small, colorful stones, joint into the shared story of the Jewish nation – the suffering, the hope and the rebirth/resurrection.”