Naujienos

2022 m.  gruodžio 16  d.

Pranas Genys l Muziejininkas, poetas, mokytojas

Žemaičių muziejus „Alka“ parengė ir išleido biografinį albumą „Pranas Genys I Muziejininkas, poetas, mokytojas“. Biografiniame albume pasakojama apie tragiško likimo, bet nepaprastai tvirtos, užgrūdintos valios žmogų ir muziejaus „Alka“ kūrimosi istoriją.

Pranas Genys – muziejininkas, poetas, mokytojas, publicistas, didelis kultūros veikėjas, didžiausio Žemaitijoje „Alkos“ muziejaus įkūrėjas bei statytojas. Žemaičių muziejus „Alka“ parengė ir išleido biografinį albumą „Pranas Genys I Muziejininkas, poetas, mokytojas“. Biografiniame albume pasakojama apie tragiško likimo, bet nepaprastai tvirtos, užgrūdintos valios žmogų. Albume pristatoma P. Genio biografija, Žemaičių muziejaus „Alka“ kūrimosi ir veiklos istorija, išspausdinti P. Genio kūrybos eilėraščiai, jo ir drauge su juo darytos fotografijos bei muziejaus veiklą pristatančios nuotraukos.

Kas jis? Pranas Genys – žmogus, kurio vardas gerai žinomas ne tik Telšiuose, bet ir visoje Žemaitijoje. Pažįsta jį žmonės ir kaip poetą, publicistą, kultūros veikėją, vieną iš muziejaus „Alka“ įkūrėjų bei statytojų. Tai tragiško likimo, bet nepaprastai tvirtos, užgrūdintos valios žmogus. Kartu jis ir svajotojas, romantikas, įspaudęs ryškius, nenykstančius pėdsakus, iki šių dienų išlikusius Žemaitijos, o ypač Telšių, kultūriniame gyvenime.

1930 m. pabaigoje – 1931 m. pradžioje Pranas Genys per spaudą ėmė raginti inteligentus burtis ir steigti Senovės mėgėjų draugiją, įkurti muziejų Telšiuose. 1931 m. rugpjūčio 14 d. įvyko Senovės mėgėjų draugijos „Alka“ steigiamasis susirinkimas, o 1932 m. vasario 16 d. įsteigtas ir Žemaičių muziejus „Alka“.

Tekstuose – žinomo žmogaus biografijos atspindžiai ir vienų su kitais persipynusių tekstų samplaika: biografinės gyvenimo detalės, aprašytos istorijos ir išlikę epizodai, pasidalinimas Prano Genio fotografijomis, jo paties užfiksuotais kadrais ir, be abejo, eilėmis, kurios ir buvo esminis Prano Genio dvasios bei pasaulėjautos variklis. Įdomus, turiningas ir tragiškas šio žmogaus gyvenimas. Išsamiausiai jis aprašytas Žemaičių draugijos išleistos poezijos knygelės „Pranas Genys. Džiugo varpai“ įžangoje, kurią parengė Vitalijus Dacys. „P.Genys – ryžtingas žmogus – įstengė dangų nukelti ant žemės, horizontą priartinti prie savęs“, – norint suprasti intriguojantį biografijos autoriaus V. Dacio sakinį tenka pažvelgti į šios asmenybės gyvenimą.

Knygoje kviečiame leistis drauge į pažinties nuotykį su Prano Genio asmenybe, panirti į analizę per jo paties sau išsikeltus bei įveiktus iššūkius, per eilėraščių tekstų gilumą ir fotografijas, per draugų ir kolegų siųstus laiškus, per rankraščių tekstus. Prano Genio gyvenimas – tai gyvenimas žmogaus, sugebėjusio nugalėti likimo pastatytas depresijos, nevilties užkardas, perkopti neįmanomus skausmo, pilkos egzistencijos slenksčius ir duoti atsikuriančiai Nepriklausomai Lietuvai tiek daug – įkurti Žemaičių muziejų „Alka“.

Parengtas leidinys pristatytas Telšių ješivoje, muzikinę programą atliko Telšių kultūros centro Ernestos Dargužienės vadovaujamo ansamblio „ŠaLTinis“ dainininkai, akordeonistė Raminta Šukytė, instrumentalistas Mikas Kurtinaitis.Projekto rengėjas


Leidinį iš dalies finansuoja

 

Leidinį sudarė ir tekstus redagavo: Donata Kazlauskienė

Fotografijas spaudai ruošė Loreta Norvaišienė

Maketavo ir dizainą kūrė Ingrida Leliukaitė

Konsultantai: Janina Bucevičė, Raimondas Petrikas