Naujienos

2022 m.  gruodžio 16  d.

Šakių meno mokyklai pristatyta Adomo Galdiko paroda

2022 m. gruodžio 15 d. Žemaičių muziejaus „Alka“ muziejininkė-rinkinio saugotoja Daiva Lukšienė virtualaus parodos pristatymo-paskaitos „Spalvingas dailininko Adomo Galdiko (1893–1969) kūrinių lobynas“ metu supažindino Šakių rajono meno mokyklos dailės meno krypties įvairaus amžiaus moksleivius (mokytoja Lolita Rūgytė) bei kitus besidominčius su garsaus lietuvių išeivijos dailininko biografija, jo kūrybine veikla ir kūriniais iš Žemaičių muziejaus „Alka“ rinkinių.

Iki 2023 m. vasario 28 d. Zanavykų muziejuje veikia Žemaičių muziejaus „Alka“ organizuojama paroda „Spalvingas dailininko Adomo Galdiko (1893–1969) kūrinių lobynas“ (iš Žemaičių muziejaus „Alka“ rinkinių). Parodos kuratoriai: muziejininkė-rinkinio saugotoja D. Lukšienė ir l. e. p. Rinkinių apskaitos ir apsaugos skyriaus vedėjas R. Petrikas.
Parodoje eksponuojami 5–7 deš. kūriniai, dominuoja peizažai ir abstrakčios kompozicijos. Gamta dailininkui buvo didžiausias įkvėpimo šaltinis, peizažas – svarbiausias kūrybos žanras. Unikaliuose piešiniuose, eskizuose užfiksuoti Lietuvos gamtovaizdžiai, kalvotosios Žemaitijos vietovės su senomis kapinaitėmis, sodybomis ir palinkusia grybautoja, atskleidžiantys meilę, ilgesį savo gimtajam kraštui. Nutapyti tėviškės vaizdai, suabstraktinti peizažai, medžių ir gėlių žydėjimas gaivališkai perteikia gamtos grožį bei asmeninę kūrėjo emociją. Abstrakčios kompozicijos žavi ne tik savita spalvine koloristika, unikaliomis plastinės kalbos subtilybėmis, bet ir išreiškia tapytojo dvasinę būseną, mintis, parodo nepaprastai aukštą meninį lygį.

Parodą papildo A. Galdiko asmens dokumentai ir jam rašyti išeivijos visuomenės veikėjų laiškai, dailininko parodų bukletai, eskizų bloknotai, kūrybinio darbo priemonės.

Ilgalaikės kilnojamosios parodos mobilumo projektą finansavo LR Kultūros ministerija. Projekto vadovė Ingrida Vaitiekienė.
Žemaičių muziejaus „Alka“ informacija