Renginiai

2022 m.  gruodžio 06  d.

Sakralinio paveldo ekspozicijos atidarymas

Gruodžio 6 d. (antradienį) 12 val. Žemaičių muziejus „Alka“ atidaro SAKRALINIO PAVELDO EKSPOZICIJĄ Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje (Katedros a. 6, Telšiai).

Atidarymo dieną (nuo 12 iki 18 val.) - ekspozicijos lankymas NEMOKAMAS.

Senojo Telšių bernardinų vienuolyno pastate įsikūrusi Sakralinio paveldo ekspozicija supažindins lankytoją su Telšių vyskupijos istorija, unikaliomis Lietuvos ir Žemaitijos liaudies pamaldumo tradicijomis, liturginiais reikmenimis ir bažnytinių procesijų atributais.

Ekspozicijoje pristatomas sakralinės dailės paveldas: auksakalystė, liturginės tekstilės dirbiniai, vaizduojamoji dailė, kryždirbystės paveldas. Didžioji dalis eksponuojamų kūrinių priklauso XIX a. laikotarpiui, tačiau lankytojams bus proga išvysti ir išskirtinių XVIII a. Baroko eksponatų - senąją Žemaičių Kalvarijos krikštyklą, relikvijorių, procesijų altorėlių ir kitų liturginių reikmenų, dalis jų - paskelbti Lietuvos kultūros paveldo vertybėmis.


Data 2022-12-06
Laikas 12:00
Vieta Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija
Adresas Katedros a. 6, Telšiai