Žemaičių vyskupystės muziejus

S. Daukanto g. 6, LT-88318 Varniai, Telšių r.   
Tel./faks. (8 444) 47455
El. p. info@muziejusalka.lt

Ekspozicijos darbo laikas
(11 02 – 03 31):

           
Pr – Nedirbame
A - P – 9.00 -17.00 val.
Š – 10.00 - 17.00 val.
S – Nedirbame


Žiūrėti didesnį žemėlapio vaizdą
Bilietų kainos
 • Suaugusiems – 2,00 €;
 • Moksleiviams, studentams, pensininkams ir kitiems asmenims1 pateikusiems pažymėjimą – 1,50 €;
 • Nemokamas muziejaus lankymas2 – nemok.;
 • Už edukacinius užsiėmimus 1 asmeniui: moksleiviui, studentui, suaugusiajam (grupėje iki 25 žmonių) – 2,00 €;
 • gido 1,5 val. trukmės paslauga (Žemaičių vyskupystės muziejus, varpinės bokšto apžvalgos aikštelė, paminklai: vysk. Merkeliui Giedraičiui, kan. Mikalojui Daukšai, vysk. Motiejui Valančiui) (lietuvių kalba) – 10,00 €;
 • gido 1,5 val. trukmės paslauga (Žemaičių vyskupystės muziejus, varpinės bokšto apžvalgos aikštelė, paminklai: vysk. Merkeliui Giedraičiui, kan. Mikalojui Daukšai, vysk. Motiejui Valančiui) (anglų, vokiečių, lenkų, rusų kalbomis) – 15,00 €;
 •  Už eksponato (atskiru prašymu) fotografavimą, filmavimą, skaitmeninio vaizdo pirkimą, skenavimą:
  ne komerciniais tikslais (1 eksp.; 1 psl.) – 1,50 €;
  komerciniais tikslais (1 eksp.; 1 psl.) – 15,00 €.

1Ekspozicijų lankymo bilietui taikoma 50 procentų nuolaida: mokiniams, aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, LR, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą taip pat mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu; nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams; asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius (iki 80 metų); nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams; Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos; pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams, ir laisvės kovų dalyviams.
 2Nemokamai muziejaus ekspozicijas lanko: ikimokyklinio amžiaus vaikai; vaikų globos namų auklėtiniai, asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis), Lietuvos muziejų darbuotojai, Tarptautinės muziejaus tarybos (ICOM) nariai, asmenys, kuriems sukako 80 metų ir vyresniems; Kultūros paveldo departamento darbuotojai, Lietuvos respublikos dailės istorikų draugijos nariai (LDID).

Įkurtas 1999 m. buvusiuose Varnių Žemaičių kunigų seminarijos rūmuose, pastatytuose 1770 metais. Pristato Žemaičių (Medininkų) vyskupiją, kurios centras buvo Varniai, beveik 450 metų užėmę ypatingą vietą religiniame, kultūriniame ir politiniame Lietuvos gyvenime.

Senoji muziejaus svetainė www.varniai-museum.lt

 atgal