Žemaičių muziejus alka, Žemaitijos kaimo muziejus, telšių ješiva, varnių muziejus, žemaičių vyskupystės muziejus

1260-ieji: Durbės mūšio kontekstai

  • Titulinis
  • 1260-ieji: Durbės mūšio kontekstai

1260-ieji: Durbės mūšio kontekstai 

Išleido Žemaičių muziejus „Alka“, spaustuvė „Druka“, Klaipėda, 2016, 126 psl.

ISBN 978-609-404-225-6

Tai mokslinės konferencijos, vykusios 2016 m. birželio 29 d. Žemaičių muziejuje „Alka“, medžiaga.

Minint 2010 m. Durbės mūšio 750 m. sukakties minėjimą, kilo mintis įprasminti mūšį ir pastatyti paminklą Telšiuose, kuris buvo atidengtas 2016 m. liepos 13 d. Šia proga įvyko ir mokslinė konferencija, padedanti atskleisti žemaitiškojo tapatumo formavimosi niuansus, Durbės mūšio reikšmę. Pranešimus skaitė: prof. dr. Valdas Rakutis („Durbės mūšis militaristiniu požiūriu“), dr. Darius Baronas („Durbės mūšio strategijos ir taktikos kontekstai“), dr. Gintautas Zabiela („Viduramžių mūšių vietų Lietuvos teritorijoje archeologinis aspektas“), Manvydas Vitkūnas („Konfliktų archeologijos šaltiniai Vakarų Lietuvoje: priešistorės ir viduramžių kovų pėdsakai“), Ričardas Dediala („Nuo kariaunos iki kariuomenės: istoriografinės karinės organizacijos problemos“), Marius Ščavinskas („Pokyčiai XII-XIII a. prie Baltijos jūros rytinės pakrantės visuomenių raidoje“), dr. Vacys Vaivada („Dėl Žemaitijos visuomenės organizacijos XIII a. I pusėje“), dr. Gintautas Jakštys („Durbės mūšis: Istorinė atmintis moderniojoje Lietuvos kariuomenėje“).

Ši konferencija atskleidė ne tik Durbės mūšio aspektus, bet ir padėjo pagrindus tolimesniems tyrinėjimams.