Žemaičių muziejus alka, Žemaitijos kaimo muziejus, telšių ješiva, varnių muziejus, žemaičių vyskupystės muziejus

Atmintis prabyla

Atmintis prabyla

Poetė Teklė Kryževičiūtė ir dailininkė Danutė Rimkūnaitė

Išleido Žemaičių muziejus „Alka“ ir spaustuvė „Druka“, Klaipėda, 2019, 368 psl.

ISBN 978-609-404-289-8

Knyga skirta dviem iškilioms asmenybėms, bičiulėms poetei Teklei Kryževičiūtei ir dailininkei Danutei Rimkūnaitei, gyvenusioms sudėtingu sovietinės okupacijos metu, tačiau, nepaisant oficialios ateistinės idelogijos ir su tuo susijusio tikėjimo persekiojimo, išdrįsusioms kurti ir religine tematika. Knygoje pirmoje dalyje spausdinami T. Kryževičiūtės eilėraščiai, jos kūriniai proza, o antrojoje dalyje pristatoma įvairiapusė dailininkės Danutės Rimkūnaitės kūryba nuo paveikslų iki bažnytinių vėliavų. Knyga iliustruota nuotraukomis.