Edukacija PIEŠIMAS ANT STIKLO

Dalyvių amžius: nuo 8 metų.

Tikslas: ugdyti dalyvių kūrybinę vaizduotę ir meninę saviraišką. Susipažinti su muziejuje saugomais Žemaitijos dvarų paveldo ir miestiečių buities eksponatais iš stiklo ir krištolo. Pažinti ir pamėgti stiklą kaip kūrybos priemonę.

Sužinomi ir praktiškai pabandomi šiuolaikiniai stiklo dekoravimo būdai. Užsiėmimo dalyvis sukuria meno dirbinį iš stiklo.

Trukmė: 1 val.

Užsiėmimą veda stiklo menininkas, edukatorius Vygandas Paulauskas.
KULTŪROS PASO PASLAUGA.